analízis

 • A négyzetes és téglalapos cövekek problémájáról

  Tekintsük a következő (nem igazán életszerű) problémát: adott egy gödrünk, és azt kérdezzük, hogy készíthető-e hozzá egy olyan négyzet keresztmetszetű cövek, amely épp befér a gödrünkbe, vagyis alapjának csúcsai épp a gödör szélén vannak. Stipsicz András írása Toeplitz 1911-es négyzetes cövek sejtéséből indul ki. Tovább...

 • Az érintőmódszer történetéről

  Hosszú évek óta tanítok matematikatörténetet, de mindig tanulok valami újat. A napokban láttam a Netflixen egy filmet, 21 – Las Vegas ostroma, amelyben elhangzott egy abszurd állítás: Newton ellopta az érintőmódszert Raphsontól. Kicsit utánanéztem a történetnek.  – Simonovits András írása. (Fent az alaptalanul megvádolt Isaac Newton portréja.) Tovább...

  ...
 • Czách tanár úr 90

  Idén júniusban töltötte be kilencvenedik életévét Czách László tanár úr, aki matematikus generációk hosszú sorát tanította az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Kiemelkedő pedagógus, a matematika számos területe hazai oktatásának iskolateremtő

  ...
 • Douglas faktorizációs lemmája

  2018. február 27-én 80 éves korában elhunyt Ronald G. Douglas, az operátorelmélet egyik meghatározó alakja, számtalan nagy hatású könyv és cikk szerzője. Legtöbbet idézett eredménye az általában csak Douglas faktorizációs lemmája néven emlegetett 1966-os tétele, ami a

  ...
 • Folytonos dinamikai rendszerek

  A feladatgyűjtemény matematikai tartalma szerint gazdag és hasznos, messze túlmegy a szokásos bevezető példatárakon, ezért minden alkalmas esetben fogom ajánlani az érdeklődőknek, diákjaimnak, és nagyon remélem, hogy készül belőle további, javított (inkább: szépített) kiadás. Nágel Árpád: Folytonos dinamikai rendszerek című  feladatgyűjteményéhez (Typotex, Budapest,

  ...
 • Laczkovich Miklós – T. Sós Vera: Valós analízis I.,II.

  Laczkovich Miklós és T. Sós Vera Valós Analízis tankönyve kétkötetes, átdolgozott és bővített kiadásban 2012-13-ban jelent meg a Typotex kiadónál. A szerzők könyvüket a bevezető analízis-előadások tankönyvének szánták, elsősorban az egyetemek különböző írányú

  ...
 • Lendületben a kvantum-információelmélet – Interjú Mosonyi Milánnal

  A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2019 februárjában beszélgettünk Mosonyi Milánnal, a BME Természettudományi Kar Matematika Intézet Analízis Tanszékének egyetemi docensével. Diplomáit a

  ...
 • Matematikus portrék: Matolcsi Máté

  Matolcsi Máté a BME egyetemi tanára és a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója. Fiatalon egyformán fontos volt számára a sport és a matematika. Beszél arról, miért fontos az életben a matematika, és mire is lehet használni a Fourier-analízist.

 • Tóth–Simon: Differenciálegyenletek – harmadik kiadás

  Tóth János és Simon L. Péter: Differenciálegyenletek (Typotex, Budapest, 2020) könyvének harmadik, javított kiadása bevezetést nyújt a differenciálegyenletek elméletébe a matematikus és a differenciálegyenleteket tanuló nem matematikus hallgatók számára. A könyvet jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki érdeklődik a differenciálegyenletek és az alkalmazások iránt –

  ...