Czách László (1929–2021)

Czách László (1929–2021)

Czách tanár úr 1929. június 11-én született Székesfehérvárott, a középiskolát is ott végezte el, majd az ELTE matematika szakán diplomázott. Ezután Leningrádban Kantorovics és Fihtengolc aspiránsaként szerzett kandidátusi fokozatot, majd hazatérve az ELTÉ-n a matematikusképzés egyik megszervezője lett. Több, mint öt évtizeden át tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, matematikus generációk hosszú sora tőle ismerte meg a klasszikus analízist, a differenciálegyenleteket, a mérték- és integrálelméletet, valamint a funkcionálanalízist, több évfolyam a függvénysorokat is.

Tanár úr kiemelkedő pedagógus volt, a matematika számos területe hazai oktatásának iskolateremtő egyénisége. Élmény volt hallgatni a precíz és letisztult, ugyanakkor szemléletes és magával ragadó előadásait. Modern, topológiai szemlélettel tanította a matematikát, minden előadását tökéletesen kidolgozta. Számtalan olyan saját eredményét illesztette be az anyagba, amelyek új kutatási eredményként is publikálhatóak lettek volna.  Amit a táblára felírt, az változtatás nélkül megjelenhetett volna tankönyvként. Kimondottan szórakoztató, jó hangulatú előadásaira egykori hallgatói a mai napig szívesen emlékeznek, emellett rajongással és tisztelettel idézik Tanár úr egyéniségét.

Igazi matematikai polihisztor volt, a matematika szinte valamennyi ága érdekelte és többnyire kutatói szinten járatos volt azokban. Megszokott jelenet volt, hogy a tanszéki folyosón egy neki feltett kérdésre válaszul több órás előadást kerekített ki, amihez a folyosón megjelenő fiatal és nem csak fiatal kollégák folyamatosan csatlakoztak. Ha közben Tanár úr írt egy papírra és az betelt, akkor nem szakította meg az írást, amíg új papírlapot kapott, hanem 90 fokkal elfordította a teleírtat, majd folytatta az írást. Szemléletét és a matematika iránti szeretetét tanítványai elsajátították tőle.

90-edik születésnapján, 2019-ben az ELTE Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszéke bensőséges ünnepséggel köszöntötte Tanár urat, és a tiszteletére a lágymányosi Déli épület bejáratánál fát ültettünk. A kis fa az aszályok ellenére szépen fejlődik.

Czách tanár úr munkásságát folytatjuk és emlékét megőrizzük a szívünkben!

                                                                                                          Faragó István, Pfeil Tamás

ELTE TTK Matematikai Intézet

 

 

Szubjektív emlékezés egy szeretetre méltó tanárra

2021. augusztus 18-án, életének 93. évében elhunyt egykori kedvenc tanárom, egyetemi szakdolgozati témavezetőm, majd évtizedeken keresztül szeretett kollégám, Czách László. Abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy én vezethettem a legtöbb gyakorlatot a sokak által kedvelt Analízis előadásaihoz, majd nyugdíjba vonulása után néhány éven keresztül félig-meddig utóda is lehettem. A mellékelt képen látható kőtábla a 90. születésnapja óta őrzi emlékét az ELTE TTK két épülete között, de biztosra veszem, hogy sokan vagyunk olyanok, akik a szívünkben is őrizzük emlékét még hosszú időn keresztül. Emlékszünk a maximális precizitásra törekvő előadásaira, emlékszünk fanyar humorára, emlékszünk arra, hogy milyen magas hőfokon tudott lelkesedni. Nemcsak a matematika szépsége tudta lelkesíteni, hanem például a zene, főleg J. S. Bach zenéje (Bachnak alighanem majdnem minden műve megtalálható impozáns CD-gyűjteményében), meg a sport is. A sport nemcsak nézőként vagy szurkolóként tudta tűzbe hozni: máig él bennem annak emléke, hogy − túl az ötvenedik születésnapján − milyen gyermeki lelkesedéssel vett részt egy részben általam szervezett pingpong csapatmeccsen, amelyen tanszékünk csapatának ellenfele egy "Közgázos" matematikusokból álló csapat volt. A pingpongot egyébként is szerette, de még jobban szerette a sakkot. Volt olyan időszak, amikor a BEAC igazolt játékosaként rendszeresen részt vett csapatbajnoki mérkőzéseken, a vidéki helyszínekre egy-két csapattársát is vitte magával a Trabantján. Czách tanár úr békét sugárzó egyénisége sokunk számára példa volt.

Szilágyi Tivadar

ny. egyetemi docens