11. szám 2019. március

Még több cikk

Világszerte nehéz helyzetük van a kutatóknak, köztük a matematikusoknak, hogyan tudatosítsák a politikai döntéshozókban az alapkutatások lényegét és társadalmi hasznosságát. A Notices of the American Mathematical Society folyóiratának 2019. januári számában jelent meg erről egy cikk Math Societies to Lawmakers: This is Why You Should Fund Basic Research címmel. Amerikában a matematikai társulatok például origamival magyarázták el a jogalkotóknak, miért érdemes támogatniuk az alapkutatásokat.

Carol Vorderman elismert matematikus és kedvelt televíziós műsorvezető Nagy-Britanniában, továbbá David Cameron tanácsadója volt a jövő matematikaoktatását illetően. Szülőként átérezte azt a problémát, milyen nagy gondot okozhat egy családban, ha a gyermek küszködik egy matematikafeladat megoldásával, és mennyire fontos, hogy a szülő ilyenkor segítséget tudjon nyújtani neki. Könyve szülőknek és gyerekeknek (9-től 18 éves korig) egyaránt nagy hasznára válhat. A szerző célja annak igazolása, hogy mindenki megértheti a matematikát.

2019. június 24-e és 28-a között hetedik alkalommal szervezi meg az ELTE Matematikai Intézete az immár hagyományosnak nevezhető nemzetközi nyári iskoláját. Az egyhetes rendezvény címe: „On the crossroads of topology, geometry and algebra”. A nyári iskola során azokat a kapcsolatokat, hidakat ismerhetjük meg, amelyek az (algebrai) topológiát kötik össze a metrikus és az algebrai geometriával. A szervezők várják az érdeklődőket.

Különleges kiállítást rendeztek Szegeden 2019. februárjában: a  válogatás a Kalmár-hagyatékból a professzor 60 évvel ezelőtti Kínában tett utazásáról és a magyar-kínai matematikai kapcsolatok kezdeteiről szólt. Az Érintő olvasói számára Szabó Péter Gábor mutatja be a különleges tudománytörténeti kincseket. A megnyitón Kalmár Éva sinológus, Kalmár László lánya is beszélt édesapjáról.

Ujszászi Zoltán és Titkos Tamás ismeretterjesztő dolgozata egy háromrészes cikksorozat első része. A cikksorozat legfőbb célja egy konkrét mérnöki problémán keresztül illusztrálni az elméleti- és alkalmazott tudományok közötti összefonódást. Igyekeztek olyan témát választani, amelynek tárgyalásához elegendő mindössze néhány egyszerű matematikai és fizikai fogalmat ismerni. Az is szempont volt, hogy láthatóak legyenek az absztrakt megközelítés előnyei, és hogy az egyszerűség ellenére legyenek nem magától értetődő alkalmazások és általánosítások.

Idén április 8-án emlékezünk meg Eötvös Loránd halálának 100. évfordulójáról. Az évforduló kapcsán több előadás, konferencia és kiállítás idézi fel a kiváló fizikus, tudós, az Akadémia elnöke, az Egyetem rektora, vallás- és közoktatási miniszter életművét 2019-ben, például a Magyar Tudományos Akadémián, az ELTE-n, vagy az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban. Radnai Gyula egy − tudomása szerint − még sehol sem publikált levelet talált Eötvös hagyatékában, az MTA Kézirattárában.

A Bolyai János Matematikai Társulat 2018. évi díjátadó ünnepségét 2018. december 12-én tartotta meg az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetében. Sor került a Szele Tibor Emlékérem, a Grünwald Géza Emlékérem, a Farkas Gyula Emlékdíj, a Rényi Kató Emlékdíj átadására,  valamint a Kürschák József Matematikai Tanulóverseny és a Schweitzer Miklós  Matematikai Emlékverseny eredményhirdetésére. Ismertetjük a díjazottakat és a méltatásaikat.

2019. február 20. és 25. között rendezték meg a 11. Romanian Master of Mathematics versenyt, amelyről Lenger Dániel csapatvezető és Kiss Melinda Flóra csapatvezető-helyettes számol be. Az RMM verseny és a feladatok nehézsége is olyan, mint a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián.  A versenyzőknek  2 egymást követő nap 3-3 feladatot kellett megoldaniuk, erre mindkét nap 4 és fél óra állt rendelkezésükre. A csapat egy ezüst- és két bronzérmet, valamint egy dicséretet szerzett.

Patkós Balázs angol és nem angol klubok példájából kiindulva mutatja meg, mit takar a tudományosan és bonyolultan hangzó extremális halmazrendszerek szóösszetétel. Mire alkalmazták eddig és milyen lehetőségek várhatók a jövőben? Végül szól az 1938-ban született Erdős-Ko-Rado tételről, amelyet akkor a szerzők  úgy értékeltek, hogy azok nem elég érdekesek a tudományos közösség számára, így nem publikálták őket. A végül 23 évvel később megjelent cikknek ma már 1172 idézője van... 

A 2018-as Rátz László Vándorgyűlésen hangzott el Kiss Géza előadása a komplex számok geometriai alkalmazásáról a speciális matematika tagozaton. Ez a cikk ennek az előadásnak az anyagából született. A geometriai feladatok megoldása a komplex számsíkon sajátosan ötvözi mindazokat az előnyöket, amelyeket a vektoros, a trigonometriai és algebrai módszerek, illetve ezek egyidejű alkalmazásai szolgáltatnak. Az egész témának van egy belső eleganciája, harmóniája. A leírtak hasznos útmutatóul szolgálhatnak szakköri foglalkozásokra is.

Az Alkalmazott Matematikai Lapok a Magyar Tudományos Akadémia III. Osztályának magyar nyelvű szakfolyóirata, amely nyomtatott és internetes fórumot biztosít az alkalmazott matematika, az operációkutatás és az informatika területén született eredmények bemutatására. A nemrégiben megjelent Alkalmazott Matematikai Lapok 35. kötete Prékopa András emlékét idézi fel. A kötet szerkesztői Bozóki Sándor, Fleiner Tamás, Illés Tibor és Tasnádi Attila.

Jeffrey R. Weeks: A tér alakja (Felületek és háromdimenziós alakzatok ábrázolása) című könyvében két- és háromdimenziós terek geometriáját és topológiáját vizsgálja, elsősorban a terek szerkezeteinek szemléletes képeit bemutatva. Szirmai Jenő a könyvet ajánlja a matematikával és fizikával foglalkozó  egyetemi hallgatóknak, mivel a precíz topológiai és differenciálgeometriai tanulmányok közben megmutatja azok lényeges és szép hátterét, a vizsgált terek „vizualizálásának” lehetőségeit. Kiemeltem javasolja az érdeklődő középiskolás tanulóknak, akik bizonyos részeket önállóan is fel tudnak dolgozni. 

Az elmúlt évek egyik legnagyobb riadalmat keltő járványa a 2015–2017-es dél-amerikai Zika-járvány volt. Bár a fertőzöttek túlnyomó többségénél a betegség tünetek nélkül, vagy igen enyhe tünetekkel zajlik le, a Zika mégis komoly veszélyt hordoz magában: kiderült ugyanis, hogy Zikával fertőzött nők magzatainál a betegség súlyos fejlődési rendellenességet, ún. kisfejűséget (mikrokefália) okozhat... Hogyan lehet matematikával védekezni a Zika ellen? Erről írt Dénes Attila.  Képünkön a  vírusról a Wikipédián található elektronmikroszkópos felvétel látható.

„Ebben az írásban egy rövid bevezetést szeretnék adni azokhoz a fogalmakhoz és állításokhoz, amelyek a méhkaptár-modell felhasználásával a Horn-sejtés egy bizonyításához vezetnek. Az 1. tételben megadjuk a hermitikus mátrixok és összegmátrixuk sajátértékei közötti kapcsolat átfogalmazását egy síkbeli problémára, a méhkaptár-modellre.” Figula Ágota  Herman Weyl 1912-es problémájából kiindulva tér át a Horn-sejtésre, majd a méhkaptár definíciójára. 

2018. július 19-én elhunyt Bernd Zimmermann, a Jénai Friedrich Schiller Egyetem nyugalmazott matematikadidaktika professzora, a magyar matematikadidaktikusok nagy barátja, szakmai segítője, támogatója. Az életút rövid ismertetése után azokat a területeket emeljük ki Zimmermann professzor munkásságából, melyeknek erős magyar vonatkozásai voltak. Ambrus András és Vásárhelyi Éva emlékezik egykori közeli kollégájukra.

2019. március 18-án hétfő délután 4 órakor tartja Risk and complexity: a new theory to control uncertainty című előadását Marco Claudio Campi, az olaszországi Brescia egyetemének rendszerelmélet professzora az MTA SZTAKI kezdeményezésében egy éve indított Rudolf E. Kálmán Distinguished Lecturer Program keretében. Várják az érdeklődőket, a további részletekről pedig itt tájékozódhatnak.