Aktuális szám: 32. szám 2024. június 

analízis

 • Czách László (1929–2021)

  Dr. Czách László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézetének egyetemi docense, életének 93. évében, 2021. augusztus 18-án elhunyt. Halálával a háború utáni magyar matematika egésze és a hazai egyetemi matematikaoktatás kiemelkedő alakja távozott. Temetése 2021 október 4-én, 15 órakor lesz a Fiumei úti sírkert szóróparcellájában. Volt kollégái, Faragó István, Pfeil Tamás, Szilágyi Tivadar...

 • A négyzetes és téglalapos cövekek problémájáról

  Tekintsük a következő (nem igazán életszerű) problémát: adott egy gödrünk, és azt kérdezzük, hogy készíthető-e hozzá egy olyan négyzet keresztmetszetű cövek, amely épp befér a gödrünkbe, vagyis alapjának csúcsai épp a gödör szélén vannak. Stipsicz András írása Toeplitz 1911-es négyzetes cövek sejtéséből indul ki. Tovább...

 • A zene tiszta matematika – Bali János

  Bali János először matematikusként szerzett diplomát az ELTE-n 1988-ban. Liszt Ferenc-díjas karnagy és furulyaművész, zeneszerző, tudós, pedagógus. Előadóművészként repertoárja a középkortól napjaink zenéjéig terjed. A Müpa Matematika a zenében sorozatában a Püthagorasz húrja című előadása  egyfelől megmutatta a zenében a matematikát, másfelől a számokat tette érzékileg hallhatóvá. A matematika és a zene művészetének évezredes kapcsolatáról Oláh

  ...
 • Az elmélet haszna – avagy inkább végy föl két zoknit...

  Gian-Carlo Rotának a differenciálegyenletek tanítására vonatkozó állításai közül a legtöbbel nehéz egyet nem érteni; klaviatúrát nyilván azért ragadtam, mert van viszont olyan kijelentése, amelyiket vitatni szándékozom. Azt javasolja, hogy ne foglalkozzunk túl sokat a megoldások létezésére és egyértelműségére vonatkozó alapvető tételekkel. Ezeknek az állításoknak azonban (akár gyakorlati szempontból is) fontosnak nevezhető következményei is vannak – írja Tóth János, amint

  ...
 • Az entrópia-hatásfüggvény-sejtés

  Bakos Bence és Pálfy Máté cikkében egy érdekes sejtést mutat be, ami a matematika számos területéről tartalmaz elemeket. A sejtés szerteágazó, ezt jól mutatja, hogy gráftulajdonságok vizsgálata során fogalmazták meg, Boole-függvényeket használ, és a Fourier-analízis eszközeivel vizsgálják. Ezek mind a matematika egy-egy igen széles területét képezik, azonban a sejtés megértéséhez nem kell szakértőnek lenni egyik területen sem. Az írás az alapfogalmak megismertetésével ...

 • Az érintőmódszer történetéről

  Hosszú évek óta tanítok matematikatörténetet, de mindig tanulok valami újat. A napokban láttam a Netflixen egy filmet, 21 – Las Vegas ostroma, amelyben elhangzott egy abszurd állítás: Newton ellopta az érintőmódszert Raphsontól. Kicsit utánanéztem a történetnek.  – Simonovits András írása. (Fent az alaptalanul megvádolt Isaac Newton portréja.) Tovább...

  ...
 • Czách tanár úr 90

  Idén júniusban töltötte be kilencvenedik életévét Czách László tanár úr, aki matematikus generációk hosszú sorát tanította az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Kiemelkedő pedagógus, a matematika számos területe hazai oktatásának iskolateremtő

  ...
 • Douglas faktorizációs lemmája

  2018. február 27-én 80 éves korában elhunyt Ronald G. Douglas, az operátorelmélet egyik meghatározó alakja, számtalan nagy hatású könyv és cikk szerzője. Legtöbbet idézett eredménye az általában csak Douglas faktorizációs lemmája néven emlegetett 1966-os tétele, ami a

  ...
 • Fejezetek a matematikai analízis tanításának történetéből

  „Igen, a tanárok felkészítésével kell kezdeni az analízis tanításának tervezését, őrajtuk áll vagy bukik a szemléletesség, a precíz fogalomalkotás és a modern technika alkalmazási arányának a kérdése.” Szemléletesen vagy tudományos precízséggel oktassuk az analízist a középiskolában? Kántor Sándorné az ókortól a 20. századig mutat be néhány

  ...
 • Folytonos dinamikai rendszerek

  A feladatgyűjtemény matematikai tartalma szerint gazdag és hasznos, messze túlmegy a szokásos bevezető példatárakon, ezért minden alkalmas esetben fogom ajánlani az érdeklődőknek, diákjaimnak, és nagyon remélem, hogy készül belőle további, javított (inkább: szépített) kiadás. Nágel Árpád: Folytonos dinamikai rendszerek című  feladatgyűjteményéhez (Typotex, Budapest,

  ...
 • Laczkovich Miklós – T. Sós Vera: Valós analízis I.,II.

  Laczkovich Miklós és T. Sós Vera Valós Analízis tankönyve kétkötetes, átdolgozott és bővített kiadásban 2012-13-ban jelent meg a Typotex kiadónál. A szerzők könyvüket a bevezető analízis-előadások tankönyvének szánták, elsősorban az egyetemek különböző írányú

  ...
 • Lendületben a kvantum-információelmélet – Interjú Mosonyi Milánnal

  A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2019 februárjában beszélgettünk Mosonyi Milánnal, a BME Természettudományi Kar Matematika Intézet Analízis Tanszékének egyetemi docensével. Diplomáit a

  ...
 • Matematikus portrék: Matolcsi Máté

  Matolcsi Máté a BME egyetemi tanára és a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója. Fiatalon egyformán fontos volt számára a sport és a matematika. Beszél arról, miért fontos az életben a matematika, és mire is lehet használni a Fourier-analízist.

 • Mi is...a regularitási lemma?

   A „Mi is...” rovatban ezúttal a  Szemerédi regularitási lemma különböző alakjaival ismerkedhet meg az olvasó. A cikk időzítése nem véletlen: Szemerédi Endre 2012-es Abel-díja után ismét örülhetünk, hiszen 2021 májusában Lovász László vette át  ugyanezt a kitüntetést, a „matematikusok Nobel-díját”. A regularitási lemma lehetőséget ad arra, hogy bemutassuk a két világhírű matematikus hatalmas és szerteágazó munkásságának egy-egy kis részletét. ...

 • Simon László (1940–2021)

  Az Eötvös József-koszorút, amellyel országos és nemzetközi szinten kiemelkedő tudósokat díjaznak, már nem tudta átvenni, fia és egyben szellemi örököse, Simon Péter ment el helyette a díjátadóra. 2021. novemberében, életének 82. évében elhunyt Simon László egyetemi tanár, az MTA doktora, az ELTE professor emeritusa. Tanítványai és kollégái az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékről fájó szívvel ...

 • Tóth–Simon: Differenciálegyenletek – harmadik kiadás

  Tóth János és Simon L. Péter: Differenciálegyenletek (Typotex, Budapest, 2020) könyvének harmadik, javított kiadása bevezetést nyújt a differenciálegyenletek elméletébe a matematikus és a differenciálegyenleteket tanuló nem matematikus hallgatók számára. A könyvet jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki érdeklődik a differenciálegyenletek és az alkalmazások iránt –

  ...