19. szám 2021. március

Még több cikk

Nem szeretem azt a kifejezést, hogy alkalmazott matematika, mert egy matematika van, és annak a különféle alkalmazásai – mondja az interjúban Horváth Zoltán, az európai ipari és innovációs matematika szolgáltatási hálózat, az EU-MATHS-IN új elnöke. A győri Széchenyi István Egyetem Matematikai és Informatikai Tanszékének vezetője 2013 óta elnöke a hálózat magyar tagszervezetének, amely 7 egyetem és két kutatóintézet összesen 22 kutatócsoportját fogja össze. Tovább...

Cikkünk első két részében azzal foglalkoztunk, hogy hány tesztelést kell végeznünk, ha adott pontossággal szeretnénk megállapítani, megbecsülni egy adott betegségben szenvedők arányát. Ehhez felidéztük a normális eloszlással való közelítést (1. rész), a konfidenciaintervallum fogalmát, és bemutattuk a maximum-likelihood becslést (2. rész), ami alátámasztotta azt a természetesnek tűnő becslési módszert, hogy az ismeretlen valószínűséget a bekövetkezett kísérletek arányával becsüljük. Azonban még ennek az egyszerű módszernek is lehetnek hátrányai − állítja Backhausz Ágnes. Tovább...

Penrose munkássága előtt tisztelgő áttekintő írásunk első részében a fizikai Nobel-díjas matematikus főleg matematikai jellegű eredményeit (lehetetlen ábrák, kváziperiodikus csempézések és tvisztor-elmélet) tekintette át Szabó Szilárd. A második részben Etesi Gábor elméleti fizikai, pontosabban gravitációelméleti erdeményeit veszi közelebbről szemügyre; ezekért az 1960-70-es években folytatott vizsgálataiért nyerte el a fizikai Nobel-díjat 2020-ban. Tovább...

A huszadik század első felében a kávéházak a társasági élet legfontosabb helyszínei voltak Európa-szerte: irodalmárok, képzőművészek, tudósok csoportjai tartottak rendszeres összejöveteleket, vagy éppen dolgoztak egy-egy kávéház törzsvendégeként. A Skót Kávéház Lwówban a lengyel matematikus elit állandó gyülekezőhelyének számított. A társaság központi figurái: Banach, Mazur és Ulam... A kávéház főpincérétől lehetett elkérni a Skót Könyvet. Hogy mi is volt az, Titkos Tamás írja le a következőkben.

A tananyag folyamatos frissen tartása érdekében az oktatók rendszeresen tanulmányozzák a diákok nehézségeit, feladatokhoz való hozzáállását és a megoldásaikat. Ebben a tanulmányban az ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ két oktatója, Ambrus Gabriella és Fried Katalin mutat be egy válogatást egy geometria feladathoz készíthető megoldásokból, hallgatói munkákat is felhasználva. Tovább...

2020. decemberében tartották meg a Rátz Tanár Úr Életműdíj jubileumi évében az első online díjkiosztó ünnepséget. A legújabb díjazottak matematikából Dr. Horváth Eszter és Dr. Kiss Géza, fizikából Lévainé Kovács Róza és Farkas László, kémiából Dobóné Dr. Tarai Éva és Sebő Péter, biológiából Gadóné Kézdy Edit és Dr. Franyó István.  A két matematikatanár kollégáról a díjátadóra készített videókat láthatják a következőkben

Az interjúkötet különböző utakat bejárt szereplőiben közös nemcsak a tehetség, de szokatlanul széleskörű az érdeklődés, hatalmas a kitartás, az ifjúság jövője iránti felelősség, a család iránti szeretet. Az ő életükben is voltak buktatók, szomorúság, de sikereik, örömeik, kitűzött céljaik elérése jellemzi mindegyiküket. Egyvalamiben sosem csalódtak: a matematikában. Tovább...

Matematikából és fizikából is 4-4 tanár érdemelte ki a tavalyi évben az  Ericsson által 21-edszer kitűzött díjakat. A nyertesek matematikából: Szilágyiné Manasses Melinda, Győry Ákos, Juhász Péter és Lángné Juhász Szilvia, fizikából pedig Siposs András, Hömöstrei Mihály, Rudolf Tamásné és Szabó László Attila. A 2020 decemberében lezajlott online díjkiosztó videói és a díjazottak méltatása következik.

Az Osztrák Tudományos Akadémia 2020 márciusában Erdős Lászlónak, az Osztrák Tudományos és Technológiai Intézet professzorának ítélte az Erwin Schrödinger-díjat. A jelentős kitüntetést a matematika és a fizika határterületein végzett kiemelkedő munkásságáért kapta, különösen tekintettel a véletlen mátrixok elméletében elért úttörő eredményeire. Tovább…

1950. augusztus elsején alakult meg a Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Matematikai Intézete. Sajnos, a hetvenéves évforduló megünneplésére tervezett nemzetközi konferenciát a járványhelyzet miatt nem lehetett megtartani. Ebben a cikkben az intézet történetének néhány fontos, illetve érdekes mozzanatát mutatja be Pálfy Péter Pál, a kutatóintézet korábbi igazgatója. Bár a hét évtized alatt született tudományos eredmények gazdag tárházába most nem nyerhetünk bepillantást, de az egykori és mostani munkatársak eredményei magukért beszélnek. Tovább...

Minden év elején sokezer tinédzsert és szülőt tartanak izgalomban a gimnáziumi felvételi vizsgák. Az idei hatosztályos felvételiről az Eötvös József Gimnáziumban Gyengéné Beé Andrea, a négyosztályos középiskolákba felvételizők dolgozatairól a Szent István Gimnáziumban Tamás Beáta és Magyar Zsolt küldött beszámolót. A Kempelen Farkas Gimnázium matematika munkaközösségének írása a nyolcosztályos gimnáziumok központi írásbeli feladatsoráról a következőkben olvasható.

Minden év elején sokezer tinédzsert és szülőt tartanak izgalomban a gimnáziumi felvételi vizsgák. Az idei nyolcosztályos gimnáziumok központi írásbeli feladatsoráról a Kempelen Farkas Gimnázium matematika munkaközössége, a hatosztályos felvételiről az Eötvös József Gimnáziumban Gyengéné Beé Andrea küldött beszámolót. A négyosztályos középiskolákba felvételizők dolgozatairól a Szent István Gimnáziumban Tamás Beáta és Magyar Zsolt írása a következőkben olvasható.

Minden év elején sokezer tinédzsert és szülőt tartanak izgalomban a gimnáziumi felvételi vizsgák. Az idei nyolcosztályos gimnáziumok központi írásbeli feladatsoráról a Kempelen Farkas Gimnázium matematika munkaközössége, a négyosztályos középiskolákba felvételizők dolgozatairól a Szent István Gimnáziumban Tamás Beáta és Magyar Zsolt küldött beszámolót. A hatosztályos felvételiről az Eötvös József Gimnáziumban Gyengéné Beé Andrea írása a következőkben olvasható.

A Bolyai János Matematikai Társulat a 2020. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyt október 2-án rendezte meg – a verseny történetében először, a járványügyi helyzetre való tekintettel – online formában. 2020. október 22. és 2020. november 2. között pedig a Schweitzer Miklós Matematikai Emlékversenyre került sor hagyományos módon, mivel itt nincs szükség a személyes jelenlétre. Mindkét verseny eredményhirdetését a Bolyai Társulat díjkiosztó ünnepségén december 16-án tartották Zoom Meeting keretében. Tovább...

Ismert, hogy Nash tanulmányozta elsőként az n-személyes nemkooperatív játékelmélet – egyébként kézenfekvő – egyensúlyát, amelyet hamarosan róla neveztek el. De sokan még ma sem tudják, milyen rögös út vezetett el a definícióhoz és az egzisztenciatétel kimondásához. Ebben a rövid írásban az említett felfedezést a matematika alkalmazásai iránt érdeklődők számára vázolja Simonovits András. Tovább...

2020. december 16-án online díjátadót rendezett a Bolyai János Matematikai Társulat. Az erről készült felvételeket a Bolyai YouTube-csatornáján lehet megnézni, Pálfy Péter Pál elnök megnyitójával külön-külön a Beke Manó Emlékdíjak, a Szele Tibor Emlékérem, a Grünwald Géza Emlékérmek, a Farkas Gyula Emlékdíjak, a  Patai-díjak és a Bod Péter Emlékdíj átadását, valamint a Schweitzer Miklós Emlékverseny és a Kürschák József Matematikai Tanulóverseny eredményhirdetését. Cikkünk a korábbi évekhez hasonlóan összefoglalót nyújt a társulati díjak legutóbbi, rendhagyó átvételéről. Tovább...

A Polymaths8 projektet  Terence Tao indította el a szomszédos prímszámok közötti különbség témájában 2013-ban. A matematikai kutatás új formájának tapasztalatait osztja meg Harcos Gergely, akit a  Polymath8 átsegített egy nehéz időszakon, és összehozott olyan kollégákkal, akikkel máskülönben nem írt volna közös cikket. Mindenki nyomon követhette a projektet: azok is, akik elképzelhetetlennek tartották, hogy ilyen módon komoly eredmények születhetnek. Tovább...

Mindannyian nagyon várjuk a visszatérést a jelenléti oktatáshoz, mert úgy érezzük, hogy az oktatómunka eredményességéhez feltétlenül hozzátartozik a hallgatókkal való személyes kapcsolattartás, és így a számonkérés is reálisabb eredményt hoz. Mindazonáltal a digitális oktatás némely elemét a jövőben is érdemes lesz megtartani. Két félév tapasztalatairól ír Kónya Eszter, a Debreceni Egyetem  oktatója. Tovább…

A digitális otthoni munkarendben tanári szempontból az egyik legnagyobb kihívást a számonkérések kivitelezése jelenti. Egy fiatal középiskolai tanár, Kiss Márton azt próbálta ki osztályában, hogy matematikából az otthon írásban megoldott dolgozat feladatait nem elég lefényképezve visszaküldeniük a tanulóknak, hanem készíteniük kell egy hangfelvételt is a megoldások gondolatmenetéről, magyarázatáról. A kísérlet nagyon érdekes eredményeket hozott…

Tavaly szeptemberi számunkban Fülöp Ottilia és Nagy Marcell a második féléves matematika tárgy online oktatását vizsgálta. Ehhez a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának alapszakos hallgatói körében elvégzett felmérésüket hívták segítségül. A 2020/21-es tanévben már felhasználhatták előző félévben szerzett, online oktatással kapcsolatos tapasztalataikat. És igen, volt, amit most másképp csináltak... Tovább...

A 2019/20-as tanév Arany Dániel Matematika Versenye döntőjét – több más versenyhez hasonlóan – nem tudta a Bolyai János Matematikai Társulat a szokásos időben és formában megrendezni, tavaszról elhalasztották őszre. Minden résztvevő a saját iskolájában írta meg a versenydolgozatot. A nehézségek ellenére a döntő jól sikerült – erről számol be a két versenybizottság elnöke, Fonyó Lajos és Balga Attila. Tovább...

Az idei EGMO versenyre felkészítés őszi félévéről a Gondolkodás Öröme Alapítvány honlapján jelent meg egy beszámoló. Mostanra sikeresen lezárult a Lányok Európai Matematikai Olimpiájára jelentkezők felkészítésének első része, és megtörtént az EGMO 2021-en részt vevő magyar csapat kiválasztása. A felkészítésre 47 lány regisztrált, ami sokkal több, mint a korábbi években bármikor. A nagy érdeklődés azért is biztató, mivel 2022-ben Magyarország szervezi az EGMO-t. (Fényképünk a 2. válogatón készült, a Rényi Intézet nagytermében.) Tovább…