Aktuális szám: 32. szám 2024. június 

nekrológ

 • Czách László (1929–2021)

  Dr. Czách László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézetének egyetemi docense, életének 93. évében, 2021. augusztus 18-án elhunyt. Halálával a háború utáni magyar matematika egésze és a hazai egyetemi matematikaoktatás kiemelkedő alakja távozott. Temetése 2021 október 4-én, 15 órakor lesz a Fiumei úti sírkert szóróparcellájában. Volt kollégái, Faragó István, Pfeil Tamás, Szilágyi Tivadar...

 • Aczél János élete és munkássága

  95. évét betöltve távozott közülünk Aczél János, aki  1947-ben doktorált matematikai analízisből Fejér Lipót és Riesz Frigyes vezetésével. Egyike volt a Fejér professzor által "big five"-nak elnevezett öt tanítványnak, akik hosszú életük során mind nagy matematikusokká váltak (rajta kívül Császár Ákos, Gaál István, Horváth János és Fuchs László). Aczél János életéről  és függvényegyenletek elméletében elért tudományos eredményeiről  szerzőtársa, Páles

  ...
 • Bernd Zimmermann (1946 – 2018)

  2018. július 19-én elhunyt Bernd Zimmermann, a Jénai Friedrich Schiller Egyetem nyugalmazott matematikadidaktika professzora, a magyar matematikadidaktikusok nagy barátja, szakmai segítője, támogatója. Az életút rövid ismertetése

  ...
 • Besenyei Ádám (1982−2022)

  Nehezen felfogható és feldolgozható veszteség érte a magyar matematikusok és matematikatanárok közösségét, egyúttal az Érintő szerkesztőségét. Besenyei Ádám, az ELTE Matematikai Intézete Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék docense 2022. december 8-án, életének 41. évében eltávozott közülünk. Egy nagyon nagy tudású, széles látókörű, rendkívül szerény, mindenki által tisztelt és szeretett kollégát ...

 • Búcsú Mezei Istvántól

  Vándor, lábaid nyoma az út s nem más. Vándor, nincs út, az út maga a vándorlás. Vándorlásból születik az út, s visszatekintvén látszik az ösvény, melyet senki sem taposhat többé. Vándor, nincs út, csak barázdák a víz tetején” (...

 • Búcsú Mezei Istvántól

  Vándor, lábaid nyoma az út s nem más. Vándor, nincs út, az út maga a vándorlás. Vándorlásból születik az út, s visszatekintvén látszik az ösvény, melyet senki sem taposhat többé. Vándor, nincs út, csak barázdák a víz tetején” (...

 • Búcsúzom Herczeg Jánostól

  Életének 88. évében, április 30-án elhunyt Herczeg János neves matematikatanár, az Élet és Tudomány nyugalmazott főszerkesztője. „Ha nem találkozom Fejes Tóth Lászlóval, valószínűleg festő vagy irodalmár volnék. Néha megkérdezem magamtól: Talán úgy jobb lett volna?” Az újságírók, matematikusok és barátok nevében is Staar Gyulabúcsúzik tőle.

 • Célunk becsalogatni a gyermeket a mi utcánkba – Czapáry Endre

  Czapáry Endre, Bandi bácsi 96 évesen, 2018. július 3-án részt vett a Rátz László Vándorgyűlés első napján (ott készült a

  ...
 • Császár Ákos (1924 — 2017)

  Életének 94-edik évében, 2017. december 14-én elhunyt Császár Ákos akadémikus, a Bolyai Társulat egykori főtitkára, elnöke, majd tiszteletbeli elnöke, az ELTE professor emeritusa. Nekrológját az MTA honlapján olvashatják.

  ...
 • Dr. Pap Gyula (1954–2019)

  Hirtelen és váratlanul távozott el az élők sorából 2019. október 4-én Dr. Pap Gyula egyetemi tanár, a határeloszlás-tételek, a sztochasztikus folyamatok és a matematikai statisztika nemzetközileg elismert kutatója, aki élen járt a tudományos utánpótlás nevelésében. Könyvét az elágazó folyamatok statisztikai paraméterbecsléseiről már nem tudta megírni. Debreceni kollegája, Dr. Kántor Sándorné középiskolás kora óta közelről ismerte őt. ...

 • Dr. Radnai Gyula fizikus (1939–2021)

  Ha bizonytalan voltam egy-egy 19. vagy 20. századi tudós, matematikus vagy fizikus élettörténetének részleteiben, hozzá fordultam. Előadásait is tudománytörténeti kutatásai alapozták meg, szeretettel, mély átérzéssel, humorral beszélt. Sokat írt, publikált, könyveken kívül cikkeket (rendszeresen a Fizikai Szemlében, a KöMaL-ban, vagy a Természet Világában, az Élet és Tudományban, a Magyar Tudós Lexikonban). Az Érintő indulása óta 3 cikkét közöltük, de többet

  ...
 • Elhunyt Csákány Béla professzor

  Dr. Csákány Béla, a Szegedi Tudományegyetem TTIK Bolyai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszékének professor emeritusa, a matematika- és számítástudományok doktora, a JATE egykori rektora 2022.március 13-án, életének 90. évében elhunyt. Kollégái, tanítványai nevében Szendrei Ágnes és Waldhauser Tamás búcsúztak tőle. Az intézet

  ...
 • Elment Révész, Somfai, Holló-Szabó, Besenyei

  Nyolc héten belül négy jól ismert tagját, a magyar matematikai élet egy-egy részének meghatározó személyiségét veszítette el a Bolyai János Matematikai Társulat. 2022. október 16. és december 8. között elhunyt Révész Pál matematikus, Állami Díjas akadémikus (88 évesen), Somfai Zsuzsa Rátz Tanár Úr Életműdíjas tanár (78 évesen), Holló-Szabó Ferenc Ericsson-díjas tanár (57 évesen), és Besenyei Ádám Gács András-díjas kutató és

  ...
 • Emlékezés Baranyai Zsoltra

  Nemrégiben, ez év január 23-án lett volna a 71. születésnapja – az évforduló kereknek nem nevezhető, ennek az írásnak mégis van friss aktualitása. 

  Gyászolunk: Pach Zsigmond Pálné (Sós Klára) (1925−2020)

  Pach Zsigmond Pálnétól, a BME egyetemi docensétől, aki a Villamoskar Matematika Tanszékén tanított a tanszék létrejöttétől annak megszűnéséig. búcsúzik közvetlen kolleganője, Csató Éva. Tovább...

 • Heppes Aladár (1933–2021)

  2021. október 16-án 88 éves korában elhunyt Heppes Aladár, az MTA doktora. Az egyetem elvégzése után, 1956 nyarán került az Alkalmazott Matematikai Kutató Intézetbe, ahol 12 évig dolgozott, és bár ezt követően szakmája a számítástudomány lett, valójában matematikus maradt, 80 éves korán túl is rendszeresen bejárt a Rényi Intézet könyvtárába. Tovább...

 • In memoriam Szántó Ágnes

  Szántó Ágnes, az USA-ban és itthon is elismert matematikus 56 évesen hosszú betegség után elhunyt.  Generációjának egyik legkiemelkedőbb magyar női matematikusa volt, kutatási területe hatékony algoritmusok kifejlesztése algebrai problémákra. ELTE-s évfolyamtársa, Sárközy Gábor és Rónyai Lajos emlékezik meg róla.

 • Jaak Peetre emlékezete – Riesz Marcel hagyatéka Lundban

  Riesz Marcel (1886–1969) Gösta Mittag-Leffler (1846–1927) svéd matematikus meghívására már nagyon fiatalon Svédországba ment, majd 1926-ban a Lundi Egyetemen kapott tanszéket, ahol aztán egy matematikai iskola alakult körülötte.

  John Horton Conway, a kíváncsi zseni

  A 2020-as évet beárnyékoló COVID-19 járvány a matematikus közösséget sem kímélte. A betegség szövődményeinek következtében április 11-én elhunyt John Horton Conway, a 20-ik század egyik legsokoldalúbb és legkülönlegesebb matematikusa. Ahogy hivatalos önéletrajzírója, Siobhan Roberts fogalmazott, Conway a világ egyik legszerethetőbb egomániása, az egy személybe összegyúrt ...

 • Krámli András (1943-2019)

  Krámli András személyében különleges nagy és széles műveltségű, a matematika és a kultúra sokféle kivételes teljesítményét ismerő, azok iránt lelkesedni

  ...