Besenyei Ádám (1982−2022)

Besenyei Ádám (1982−2022)

Nehezen felfogható és feldolgozható veszteség érte a magyar matematikusok és matematikatanárok közösségét, egyúttal az Érintő szerkesztőségét. Besenyei Ádám, az ELTE Matematikai Intézete Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék docense 2022. december 8-án, életének 41. évében eltávozott közülünk. Életének teljében, alkotó munkásságának közepén ragadta el tőlünk súlyos betegsége. Rövidre szabott életét a kutatás−tanítás−tudománynépszerűsítés hármasa jellemezte, és mindhárom területen örökké maradandót alkotott. A veszteség szinte pótolhatatlan, személyében a magyar tanárképzés, valamint az alkalmazott analízis kutatásának kulcsszereplője távozott, nagy űrt hagyva maga után.

Besenyei Ádám alkalmazott matematikusi oklevelét 2005-ben szerezte az ELTE-n, szakdolgozatát nemlineáris parabolikus funkcionál-differenciálegyenletrendszerek témában írta. 2009-ben szerzett PhD-fokozatot (dolgozatának címe „On nonlinear systems containing nonlocal terms”, témavezető: Simon László), majd 2015-ben habilitált az ELTE TTK-n (habilitációs dolgozatának címe: „Számok és mátrixok közepei és egyenlőtlenségei”).  2008 óta folyamatosan az ELTE TTK Matematikai Intézet Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékén dolgozott. Fontos állomást jelentett az életében, amikor 2019-ben középiskolai matematikatanár diplomát szerzett, majd 2020-tól az Óbudai Árpád Gimnáziumban tanított. 2014 és 2017 között tudományos munkatársként dolgozott az MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoportban.

Aktívan részt vett a kutatásban, az oktatásban, és a tudományos közéletben egyaránt.

Kutatási területe elsősorban az analízis, ezen belül a parciális differenciálegyenletek és közepek. Nagyon komolyan foglakozott a matematikatörténettel is. Összesen 25 tudományos és 11 ismeretterjesztő munkája került publikálásra, többségük vezető nemzetközi folyóiratokban.

Az egyetemi oktatásban 2004 óta számos területen vett részt, eleinte gyakorlatvezetőként, majd később előadások tartásával. Kiemelendők a matematika tanárképzés keretében tartott analízis, illetve a matematikus hallgatóknak tartott parciális differenciálegyenletek kurzusai, amelyeket 2012 óta rendszeresen oktatott. Simon Lászlóval és Komornik Vilmossal közösen 2010-ben ,,Parciális differenciálegyenletek’’ címmel írt egyetemi jegyzetet, amelynek javított kiadásán haláláig nagy lelkesedéssel dolgozott. Összesen 19 BSc, 2 MSc, 7 matematikatanári szakos hallgatónak volt szakdolgozati, egy hallgatónak pedig PhD témavezetője. Speciálelőadásai (pl. „A differenciálegyenletek csodálatos világa”, „Kalandozás a nevezetes egyenlőtlenségek világában” stb.) mind nagy népszerűségnek örvendtek a hallgatók körében.

Ismeretterjesztő és közéleti tevékenysége is példaértékű volt. Nagyon szeretett tanítani és fontos volt számára a tudományos ismeretterjesztés, a középiskolások figyelmének felhívása a matematika csodáira, összefüggéseire a társadalom- és természettudományokkal. Középiskolásként részt vett a KöMaL versenyein, később egyetemi hallgató korától kezdve 20 éven keresztül több feladata és cikke jelent meg a lapban. Az Ifjúsági Ankéton is nagy hatást tett a gyerekekre kiugróan színvonalas prezentációja. Számos ismeretterjesztő rendezvény előadója, az ELTE TTK Matematikatanár-klubjának szervezője és résztvevője volt, és rendszeresen adott elő a Kutatók éjszakáján az ELTE TTK-n. Az OKTV Matematika III. kategória, a Nemzetközi Magyar Matematikaverseny, valamint az Arany Dániel Matematikai Verseny Kezdők versenybizottságának is tagja volt. A 2016 óta megjelenő Érintő c. folyóirat szerkesztőségének egyik legtevékenyebb tagja, először a lap rovatvezetője, majd később főszerkesztője volt.

Életpályáját több díj és elismerés övezte. Ezek közül kiemelendő a Grünwald Géza emlékérem (2011), valamint a Gács András-díj (2021). A legbüszkébb a hallgatók által odaítélt Kar Kiváló Oktatója címre volt, amelyben − rendkívül kivételes módon − két alkalommal, 2018-ban és 2020-ban is részesült.

Ádám szerette a természetet, gyakran járt kirándulni, kerékpározni. Rendszeres színházlátogató volt, és a közélet iránt is nagyon fogékony volt. Sok időt áldozott matematikatörténeti kutatásokra, számos, eddig ismeretlen történeti összefüggésre derített fényt, amellyel előadásait is rendszeresen színesítette. Szerette a könyveket, matematikai tárgyú könyvekből kisebb könyvtárra valót gyűjtött össze.  

Besenyei Ádámban egy nagyon nagy tudású, széles látókörű, rendkívül szerény, mindenki által tisztelt és szeretett kollégát veszítettünk el. Hiánya egyelőre felfoghatatlan.

Emlékét megőrizzük a szívünkben!

Faragó István, Sikolya Eszter, Simon Péter

ELTE Matematikai Intézete Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék

 

 Besenyei Ádám honlapja publikációival, oktatási anyagokkal, számos segédanyaggal, zárthelyikre felkészítő feladatsorokkal és kedvenceivel: https://abesenyei.web.elte.hu/