Besenyei Ádám és Nyul Gábor az idei Gács András-díjazottak

Besenyei Ádám és Nyul Gábor az idei Gács András-díjazottak

Az idei és korábbi díjazottakról és a díj alapításának körülményeiről a http://www.gacsandrasdij.org/korabbi-dijazottak/ oldalon bővebben is tájékozódhatnak. Az alábbiakban részeket közlünk a 2021. évi két nyertes ajánlásából.

Nyul Gábor

Nyul Gábor 2003-ban végzett matematikusként, majd 2007-ben kitüntetéses doktori címet szerzett a Debreceni Egyetemen, 2020-ban sikeresen habilitált, jelenleg az Algebra és Számelmélet Tanszék adjunktusa. Nemzetközileg elismert folyóiratokban 23 cikket publikált, nemzetközi és hazai konferenciákon 28 előadást tartott. Pályája kezdetén az algebrai számelmélet és a diofantikus egyenletek elméletének határterületén ért el jelentős eredményeket. Az elmúlt években érdeklődése a kombinatorika és a gráfelmélet felé fordult, azóta a leszámláló kombinatorika területén is figyelemre méltó előrehaladást tett, bevonva hallgatóit is. Rengeteg munkát fektetett bele abba, hogy ezek a témakörök megújuljanak az alapképzésben, a mesterképzésben és a doktori képzésben is, teljesen új tárgyak tematikáját és tananyagát dolgozta ki.

Kezdetektől fogva rengeteg időt és energiát szentelt a tanításnak, a tehetséggondozásnak és a Matematikai Intézet oktatási ügyeinek is. Előadásait és gyakorlatait alaposan megtervezi, a tananyagot részletekbe menően elmagyarázza, fontosnak tartja, hogy a hallgatók értve tanuljanak. Témavezetése mellett eddig 14 alapszakdolgozat, 7 mester diplomamunka, 2 OTDK dolgozat és egy doktori disszertáció készült el. Kiváló mentor, hallgatói mindig bizalommal fordulhatnak hozzá. Tanítványaival, akik közül többen különféle elismerésekben részesültek, közösen 13 publikációt írtak.

Az egyetemi tehetséggondozás mellett fontosnak tartja a matematika iránt elhivatott nemzedék utánpótlásnevelését. Sokszor tart középiskolások számára érdekes matematikai problémákról előadásokat tudománynépszerűsítő eseményeken (pl. Fejtörő feladványoktól a NASA kódjáig, Barátságok és versek matematikája). Mint a KöMaL-feladatok egykori rendszeres megoldója, a lapban is kitűz egy-egy feladatot, közöl cikket. Több más, a szélesebb közönség számára is érthető ismeretterjesztő cikket is készített.

Besenyei Ádám

Besenyei Ádám 2009-ben szerzett PhD fokozatot és 2015-ben habilitált az ELTE TTK-n, itt jelenleg az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék docense. Ezen túl 2019-ben középiskolai matematikatanár diplomát szerzett az ELTE TTK-n. Kutatási területe az analízis, elsősorban a differenciálegyenletek és közepek, és a matematikatörténet.

Rendkívül sokat és igényesen foglalkozik hallgatóival. Óráin rendszeresen idézi az általa összegyűjtött  matematikatörténeti érdekességeket, anekdotákat, hogy jobban megkedveltesse a tananyagot. Honlapján oktatási anyagok, számos segédanyag, zárthelyikre felkészítő feladatsorok szerepelnek, kiválóan alkalmazkodik a digitális oktatás okozta nehézségekhez is. Speciálelőadásai (pl. A differenciálegyenletek csodálatos világa, Kalandozás a nevezetes egyenlőtlenségek világában, Csemegék az analízisből középiskolai ízesítéssel) nagy népszerűségnek örvendenek.

Rendszeresen tart népszerűsítő, ismeretterjesztő előadásokat középiskolásoknak (Kutatók Éjszakája, ELTE TTK nyílt napjai), mint egykori KöMaL-versenyző, nemcsak megoldásai, de feladatkitűzései is többször megjelentek a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban, ahol 2003 óta 13 cikkét közölték és meghívták előadónak az Ifjúsági Ankétra. Szervezője az ELTE TTK Matematikatanár-klubjának, 2018-ban és 2020-ban is Kar Kiváló Oktatója címben részesült.

Besenyei Ádám az Érintő egyik főszerkesztője, kitűnő lelkes munkáját nagyon köszöni és egyúttal szeretettel gratulál a szerkesztőbizottság nevében:

A Szerk