In memoriam Szántó Ágnes

In memoriam Szántó Ágnes

 

Néhány napja jött a szörnyű hír, hogy elment az Ági. Tudtuk, hogy nagy a baj, már régóta bátran küzdött a betegséggel, de mégis ez felfoghatatlan. Generációjának egyik legkiemelkedőbb magyar női matematikusa, a fiatalos, csinos, mindig jókedvű, életerős Ági nincs többé. Nincsenek szavak...

Az ELTE matematikus szakán végeztünk együtt, ahol Ági egy jelenség volt, szó szerint fényt, életet hozott az ELTE  komor falai közé. Jobban vártuk Ágival a kávézást a szünetekben, mint az órákat. A matematikán kívül sok minden más is  érdekelte, a tánc, a filmek, zene, irodalom stb. Végzés után 2 évig a SZTAKI-ban dolgozott, majd mint oly sokan mások, az USA-ban folytatta tanulmányait, ahol a nagynevű Cornell egyetemen szerzett PhD fokozatot Dexter Kozen irányításával. Ezután a North Carolina állami egyetemen kapott állandó állást, ahol rendkívül sikeres karriert futott be, a legnépszerűbb professzorok közé tartozott. Kutatási területe hatékony algoritmusok kifejlesztése volt algebrai problémákra, egyaránt otthonosan mozgott a matematikában és a számítógéptudományban is. A magyar matematikusok közül főleg Ivanyos Gáborral és Rónyai Lajossal dolgozott együtt. Számos tanulmányt publikált vezető folyóiratokban, kutatásait több díjjal támogatták, például a nagybecsű NSF CAREER díjjal.

Ági 2017 és 2020 között elnöke és korábban is vezető tisztségviselője volt az FoCM-nek (Foundations of Computational Mathematics). Az FoCM elsősorban a matematika és a számítások világának közös vonulatait támogató nemzetközi szakmai társaság. Jeles folyóiratuk szintén az FoCM nevet viseli és a fő tématerületén (Computational Mathematics) D1-es minősítésűnek számít. A Társaság honlapján olvasható a megemlékezés korábbi elnökükről. Ági érdeme volt például, hogy 2011-ben Budapest és a BME adhatott otthont a nagyon sikeres, több mint 450 résztvevős  FoCM 2011 konferenciának.

A North Carolina State University Department of Mathematics is honlapján emlékezett meg professzoráról.

Főbb eredményei elsősorban a szimbolikus számítások területéről valók. Több munkájában foglalkozott sokváltozós polinom-egyenletrendszerek megoldásával kapcsolatos kérdésekkel.

Ivanyos Gáborral közös dolgozatukban a nevezetes LLL rácsredukciós algoritmust kiterjesztették indefinit bilineáris függvény esetére. Ennek alkalmazásaként egy szép nullosztókereső algoritmust adtak.

Több dolgozata foglalkozik a polinomok algebrájából ismert rezultáns általánosításaival, a szubrezultánsokkal, velük kapcsolatos elméleti kérdésekkel illetve alkalmazási lehetőségeikkel. A WolframMathWorld szerint az egyik ilyen tárgyú, társszerzőkkel közös dolgozata a témakör mértékadó forrásai közé tartozik (Subresultant – from Wolfram MathWorld.)

Az utóbbi években a polinom-egyenletrendszerek tanúsítványainak problémáin dolgozott. Ennek lényege: adott egy pontos (racionális együtthatós) egyenletrendszer és egy P pont. Olyan algoritmikus tanúsítványt (certificate) keresünk, amely garantálja, hogy az egyenletrendszernek P közelében van (pontos, tehát nem csak közelítő) megoldása. A Notices of the AMS 2016 novemberi számában megjelent előadásában széles matematikus közönség számára jól követhető összefoglalót találunk a problémakörről és a túlhatározott rendszerek megoldásainak tanúsítására kidolgozott saját algoritmusukról.

Pályája derekán ment el.

Gyászolják férje, lánya, családja, barátai, diákjai.

Ági, emlékedet örökre megőrizzük!

           

                                                           Sárközy Gábor     (Rónyai Lajos segítségével)