Elment Révész, Somfai, Holló-Szabó, Besenyei

Elment Révész, Somfai, Holló-Szabó, Besenyei

Dr. Révész Pál matematikus, az MTA rendes tagja, a BJMT tiszteletbeli elnöke 2022. november 14-én, életének 89. évében hunyt el. Búcsúztatására 2022. december 29-én, csütörtökön 9:45-kor kerül sor a Farkasréti temető Makovecz ravatalozójában.

Idézzük az MTA nekrológját és a Bolyai Társulat értesítését:

Révész Pál 1934-ben született Budapesten. 1957-ben szerzett alkalmazott matematikus oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Diplomájának megszerzését követően az ELTE Természettudományi Karának Valószínűségszámítási Tanszékén lett oktató. 1964-től 1987-ig a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutatóintézetének tudományos munkatársa volt. 1987-től 1997-ig a Budapesti Műszaki Egyetemen, 1985-től 1997-ig pedig a Bécsi Műszaki Egyetemen is professzorként tanított.

Révész Pál Rényi Alfréd tanítványa volt. A modern magyar valószínűségszámítás jelentős alakjaként számos kiváló matematikussal dolgozott együtt, köztük Erdős Pállal is. A független valószínűségi változók viselkedéséről több fontos könyvet írt. Első könyve, a The Laws of Large Numbers (1970) a független valószínűségi változók finomabb tulajdonságaival foglalkozott. Igen nagy hatást gyakorolt a Csörgő Miklóssal közösen írt Strong approximations in probability and statistics című könyve (1981), amelyben a szerzők a független valószínűségi változók részletösszegeinek Wiener-folyamatokkal való approximációjáról közöltek új és meglepő eredményeket.

Későbbi könyvei, a Random walk in random and non-random environments (1990, 2005) és a Random Walks of Infinitely Many Particles (1994) a modern valószínűségszámítás olyan kérdéseivel foglalkoztak, amelyeknek a vizsgálatához radikálisan új módszereket kellett kidolgozni.

Révész Pál 1955-ben lépett be a Bolyai János Matematikai Társulatba. 1960-ban Grünwald Géza Emlékérmet kapott. 1993-tól részt vett a Társulat vezetésében, 1995 és 1997 között a Társulat megbízott elnöke volt, 2006-ban a BJMT közgyűlése tiszteletbeli elnökké választotta.

Számos magyar és nemzetközi elismerésben részesült. 1978-ban Állami Díjat kapott. 1982-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, 1987-ben pedig rendes tagjává választotta. 1989-ben a londoni Európai Akadémia is felvette tagjai sorába, 1983–1985-ben a Nemzetközi Statisztikai Intézet Bernoulli Társaságának elnöke volt. A Carleton Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem is címzetes egyetemi tanárává fogadta. Bécsben a statisztikai és valószínűségszámítási tanszéket vezette 1997-ben történt nyugdíjba vonulásáig.

Szőllősyné Somfai Zsuzsa néhány hónapos, méltósággal viselt betegség után 78 éves korában 2022. október 16-án hunyta le a szemét örökre. Az iskola honlapján nagyon szép írás jelent meg róla, ebből és Balga Attila kollégája személyes visszaemlékezéséből állt össze a következő pár sor:

Somfai Zsuzsa 1972–2022-ig tanított az Eötvös József Gimnáziumban, ebből 20 évig, mint a matematikai munkaközösség vezetője. 1989-ben a Beke Manó díj 2., 2014-ben az 1. fokozatával tüntette ki a BJMT. 2010-ben elnyerte a Rátz Tanár úr Emlékdíjat. 1987-től volt szaktanácsadó, 1997–2007-ig fővárosi vezető szaktanácsadó a Fővárosi Pedagógiai Intézetben (amit ő csak ef-pi-áj-ként rövidített). Rengeteg órát látogatott, az ország iskoláinak legjobb matektanárait személyesen ismerte. Rengeteg előadást tartott különböző szakmai továbbképzéseken, tagja volt az OKTV matematikai bizottságának. A Bolyai János Matematikai Társulat évenkénti Rátz László Vándorgyűléseinek egyik fő szervezője volt, 1996–2015-ig töltötte be az Oktatási Bizottság alelnöki posztját. Számára magától értetődő volt, hogy mindennél fontosabb a matematikatanítás jobbításáért végzett lelkiismeretes, áldozatos, sokoldalú tevékenység.  

Nemcsak a matematika magas szintű, ugyanakkor a gyerekeknek örömet okozó tanítását tartotta fontosnak, hanem a személyiségformálást, a nevelést is. Szótárában azt a szót, hogy DIÁK, csupa nagybetűvel írták. A mottója ez volt: „Tisztellek, tehát követelek tőled.” Persze azt is nagyon pontosan tudta, hogy mit szabad egy diáktól követelni.

Matematika és filozófia tanárként arra törekedett, hogy tanítványai a világra nyitott, a reál és a humán műveltséget egységben kezelni képes, ugyanakkor empátiával, társadalmi érzékenységgel is bíró felnőttekké váljanak. Ha egy diák elment az iskolából, leérettségizett, az nem jelentette azt, hogy Zsuzsa néni elengedte őt. Ha találkoztak, kikérdezte, mi van vele, nagyon büszke volt, és nagyon örült, ha hallott a sikereiről. Kevés az olyan ember, aki annyira őszintén tudott örülni mások sikerének, mint ő.

Az érettségi találkozókon tanítványai elsősorban azt a szeretet emlegetik, amivel tanáruk középiskolai éveiket egyengette. Kollégái is úgy gondolják, olyan példát kaptak tőle a teljes tanári pálya megéléséhez, amihez felnőni komoly feladat.
Nyugdíjasként bejárt a Heim Pál Gyermekkórházba a beteg gyerekeket tanítani, a kórházi időszakot elviselhetőbbé tenni számukra. Sokaknak fog hiányozni.

Holló-Szabó Ferenc Ericsson-díjas tanár az idén 25 éves évfordulóját ünneplő Magyar Matematikai Múzeum megálmodója és vezetője, rengeteg kiállítás, matematikai foglalkozás megszervezője, aki augusztusban még a Tudományok Palotájának megalapítását tervezte, 2022. december 4-én 57 éves korában távozott közülünk.

Holló-Szabó Ferenc az ELTE TTK Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központ munkatársa és az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium tanára volt. 2022. december 21-én 11 órakor helyezik végső nyugalomra a Matematikai Múzeum közelében, a Magyar Szentek Templomában (1117. Bp. Magyar tudósok körútja 1.)

Néhány mondat a 2019-ben kapott Ericsson-díjának indoklásából:

Meggyőződése, hogy a diákoknak kedvet kell és lehet is csinálni a matematika tanulásához. Egyéni látásmódjával, derűs stílusával a matematikát kevésbé kedvelőket is pillanatok alatt elvarázsolja a legegyszerűbb anyagokból és módon készített eszközeivel. Alapítója és vezetője az ELTE TTK épületében működő Magyar Matematikai Múzeumnak. Évente számos előadást tart a Kárpát-medence különböző iskoláiban, tanártovábbképzéseken és a nagyközönségnek. Tehetséggondozó táborok aktív résztvevője, a KöMaL lelkes népszerűsítője. Többször volt előadó a matematikatanárok Rátz László Vándorgyűlésén, a Varga Tamás Napokon és a KöMaL Ifjúsági Ankéton, emellett a Múzeumok Éjszakája és a Kutatók Éjszakája programok szervezője. Az alábbi videókból, írásokból még jobban megismerhető:

https://www.youtube.com/watch?v=PC81-SOsWoI

https://www.youtube.com/watch?v=zbJ6-Vh-qjI

https://magyarnemzet.hu/.../palotat-erdemelnek-a-magyar....

https://www.elte.hu/.../kituntettek-az-elte-matematikusat...

https://ttk.elte.hu/content/elhunyt-hollo-szabo-ferenc-a-matematika-langlelku-lovagja.t.6255

 

Dr. Besenyei Ádám, az ELTE Matematikai Intézetének docense, az alkalmazott analízis kutatója, egyúttal középiskolai tanár, országos és nemzetközi matematikai versenyek bizottsági tagja és elkötelezett tudománynépszerűsítő szervezete nem tudott megküzdeni betegségével: 40 évesen 2022. december 8-án hagyott itt bennünket. Róla, az Érintő főszerkesztőjéről külön cikkben emlékezünk meg ugyanebben a számunkban.