Gács András-díjazottak a Matematikus hangversenyen

Gács András-díjazottak a Matematikus hangversenyen

Gács András, a fiatalon elhunyt matematikus kutatási eredményei mellett sokoldalúságával, nyitottságával és humorával hatott inspirálóan a diákokra. Családja alapította emlékére a díjat, sok diákot motiváló, kiemelkedő fiatal matematikus egyetemi oktatók részére. A jelöltekről a kuratórium dönt, amelynek alapításkori tagjai  Gács Zsófia, Keleti Tamás, Nagy Zoltán Lóránt, Sziklai Péter, Szőnyi Tamás, Weiner Zsuzsa, Wiener Gábor. A jutalom a díszoklevélen és a 150-150 ezer forint díjazáson kívül a díj, amelynek formai ihletője egy véges projektív sík, a híres Fano-sík egy modellje, mely Gács András kutatási területéhez, a véges geometriához kötődik.

A Gács András-díjat 2018-ban és 2019-ben is az ELTE dísztermében tartott Matematikus hangverseny keretében adták át, azonban 2020-ban és 2021-ben nem lehetett megtartani az ünnepélyes díjátadót. Ezért 2022. október 5-én nemcsak az idei, de a tavalyi és a tavalyelőtti díjazottakat is köszöntötték az ELTE dísztermében a hangverseny szünetében.

A Gács András-díjat korábban elnyert matematikusok:

2018:

Röst Gergely, a szegedi SZTE TTIK Bolyai Intézet Matematikai Tanszékcsoport Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék adjunktusa,

Zábrádi Gergely, az ELTE TTK Matematikai Intézet, Algebra és Számelmélet tanszékének adjunktusa.

(Cikkünket lásd itt.)

2019

Elekes Márton, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatója, az ELTE Matematika Doktori Iskola oktatója.  

(Cikkünket lásd itt.)

2020

Bérczi-Kovács Erika, az ELTE TTK Operációkutatási Tanszékének adjunktusa,

Szeszlér Dávid, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Számítástechnikai és Információelméleti Tanszékének docense.

(Cikkünket lásd itt.)

2021

Besenyei Ádám, az ELTE TTK Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék docense,

Nyul Gábor, a Debreceni Egyetem Algebra és Számelmélet Tanszékének adjunktusa.

(Cikkünket lásd itt.)

A díjat 2022-ben Bérczi Kristóf, az ELTE TTK Matematikai Intézet Operációkutatási Tanszékének adjunktusa, valamint Frenkel Péter, az ELTE Algebra és Számelmélet Tanszékének habilitált docense kapta.

Bérczi Kristóf

Bérczi Kristóf az ELTE TTK-n szerzett matematikusi diplomát, majd 2013-ban ugyanitt PhD fokozatot szerzett. Oktatási tevékenységet már 2007 óta folytat a Matematikai Intézet Operációkutatási Tanszékén. A szakmai kuratórium külön értékelte az oktatásban vállalt szerteágazó aktivitását, kiemelve, hogy a fokozatszerzés (BSc, MSc, doktori képzés) valamennyi szintjén oktat, emellett nélkülözhetetlen szerepet vállal a Matematikai Intézet nemzetközi Nyári Iskolája szervezésében.

Bérczi Kristóf kutatói eredményei is kiemelkedők, negyvennél több dolgozata, közel 200 hazai és nemzetközi hivatkozása mutatja szakmai kiválósógát. Bérczi eddigi munkásságát már több díjjal is elismerték, így a Bolyai ösztöndíjjal, MTA Ifjúsági Díjjal, ÚNKP ösztöndíjjal, témavezetőként pedig OTKA és DAAD pályázatokkal. Nagy siker, hogy Lendület pályázatának köszönhetően a következő öt évben saját kutatócsoportot vezethet matroidelmélet témában.        

Frenkel Péter

Frenkel Péter 2011 óta dolgozik az ELTE Algebra és Számelmélet Tanszékén, 2020 óta docensként. Korábban tanított a BMGE-n és a Genfi Egyetemen is. Az utóbbi 10 évben 3 MSc és 14 BSc szakdolgozat és két nyertes TDK-dolgozat témavezetője volt.

Frenkel Péter a Bolyai János Matematikai Társulat választmányi tagja. Gyakori résztvevője tudományos minősítő eljárásoknak bírálóként és bizottsági tagként, széleskörű matematikai ismereteinek köszönhetően a matematika több ágában is. 1999 óta tagja a Kürschák József Tanulóverseny Versenybizottságának. A matematikai diákolimpiai csapat felkészítésének évek óta aktív résztvevője, 2020 óta vezetője is. Több alkalommal vállalta a Schweitzer Miklós Emlékverseny szervezőbizottságának titkári megbízatását, különböző nemzetközi matematikaversenyek csapatvezetője vagy zsűrielnöke is volt.

A szakmai kuratórium a kimagasló színvonalú oktatási tevékenysége mellett nagyra értékelte példamutatóan aktív részvételét a matematikai közéletben.