Átadták a 2021. évi Ericsson-díjakat

Átadták a 2021. évi Ericsson-díjakat

2019 után végre ismét személyesen adhattuk át az Ericsson-díjakat! – írta Facebook-oldalán 2022. máj 31-én az Ericsson Magyarország. A cég kutatás-fejlesztési igazgatósága alapította a díjat huszonhárom éve. Azóta minden évben kiírják a pályázatot, amelynek eleinte évente 4, később 8 nyertese volt. A 2020-as online díjátadó után a 2021-es díjazottak ünneplésére most került sor. A 2022-es pályázat is csúszik, de remélhetőleg hamarosan megjelenik.

Az Ericsson Házban bensőséges ünnepség keretében a középiskolai matematika- és fizikaoktatásban kiemelkedő szerepet vállaló pedagógusok közül nyolcan vehették át „A matematika és fizika népszerűsítéséért” és „A matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért” kitüntetéseket, amelyekkel 400.000 forint pénzjutalom is járt. Az elismerésben olyan tanárok részesülnek, akik áldozatos, és sokszor az iskolatermen túlmutató munkájukkal generációkkal szerettették meg a legtöbbünk által nehéznek gondolt természettudományokat.

Éry Gábor, az Ericsson Magyarország vezérigazgatója, Hankó Mátyás,az Ericsson budapesti K+F központjának igazgatója és az ünnepeltek

A 2021-ben díjazott négy matematika- és négy fizikatanár most vehette át a kitüntetését, miután tavaly a pandémia miatt sajnos elmaradt az átadó ünnepség.

A jövő mérnökei és az Ericsson jövendő kollégái nem az egyetemek padjaiban születnek, tudásuk megalapozásához nagyban hozzájárulnak azok a közép- és általános iskolai tanárok, akiket a nagyvállalat ilyen módon elismer. A tanárokat tanítványaik, iskoláik, vagy a munkásságukat jól ismerő kollégák, szülők, szakmai szervezetek terjeszthették fel a díjra, a díjazás pedig az Ericsson közoktatási partnerei, a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat bírálata, és a MATFUND Alapítvány kuratóriumának jóváhagyása alapján történt.

Az első sorban balról jobbra Nagy Dénes Lajos, a fizikai tudományok és Benczúr András, a matematikai tudományok doktora a MATFUND Alapítvány, Jakab Roland, az Ericsson Közép-Európai Régió igazgatója,  Hankó Mátyás és Éry Gábor igazgatók az Ericsson  képviseletében

A 2021-ben Ericsson-díjban részesült tanárok:

Az ,,ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért'' 2021. évi díját matematikából

Madarász Péter, a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium igazgatója és tanára és

Orosz Gyula, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára kapta.

Az ,,ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért'' 2021. évi díját fizikából

dr. Schramek Anikó, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára és

dr. Seres István, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Gödöllői Református Líceum fizikatanára és a gödöllői Szent István Egyetem Fizika és Folyamatirányítási Tanszékének oktatója kapta.

Az ,,ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért'' 2021. évi díját matematikából

Szomódi Zsuzsanna, a budapesti Szabó Magda Angol-Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola tanítónője és

dr. Berkéné Várbíró Beáta, a Keszthelyi Vajda János Gimnázium tanára kapta.

Az ,,ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért'' 2021. évi díját fizikából

dr. Stonawski Tamás, a nyíregyházi Képes Géza Általános Iskola tanára és

Poócza József, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium tanára kapta.

Hankó Mátyás, az Ericsson budapesti K+F központjának igazgatója üdvözli a megjelenteket

A díjakat Éry Gábor, az Ericsson Magyarország vezérigazgatója és Hankó Mátyás, az Ericsson budapesti K+F központjának igazgatója adta át. Minden kitüntett tanárról kisfilm készült, amelyet utólag is megnézhetnek az érdeklődők, itt.

Néhány szóban ismertetjük a díjátadón elhangzott méltatásokat.

SZOMÓDI ZSUZSANNA a budapesti Szabó-Magda Angol-Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola tanítónője.

Az iskolában munkaközösség-vezető, majd vezetőtanító. Jelenléte az iskolában mágnesként vonzza a kerület gyerekeit. Meggyőződése, hogy minden gyerekkel meg lehet szerettetni matematikát, de meg kell találni az egyénre szabott módszert. A tehetséges gyerekekkel kiemelten foglalkozik, népszerűsíti a körükben az ABACUS folyóiratot, ezzel is ösztönzi őket, hogy szabadidejükben fejlesszék matematikai gondolkodásukat.

Versenyekre készíti fel csoportjait, a házi versenyek szervezését is ő irányítja. Tanítványai több országos, körzeti versenyen szerepeltek eredményesen. Évek óta korhatár nélkül látogatható logikai klubot vezet. Hosszú évek során nagyon sok tanítójelölt járt hozzá tanulni/tanítani, akiket később is támogatott szakmai tanácsokkal. Az ELTE Tanítók Klubjában, a Rátz László Vándorgyűlésen, a Varga Tamás Napokon nem csak részt vesz, hanem szemináriumokat, előadásokat is tart. Munkája során számtalan nyári tábort és versenyt szervezett. Óravázlatait, fejlesztő feladatsorait, versenyekre felkészítő feladatait önzetlenül megosztja akár a kerületi, akár más iskolák tanítóival. Eddigi munkáját 2017-ben Beke Manó díjjal ismerték el.

DR. BERKÉNÉ VÁRBÍRÓ BEÁTA a Keszthelyi Vajda János Gimnázium tanára.

Iskolájában pedagógusjelöltek szakmai gyakorlatát vezeti és mentorálja őket. Az évenként megrendezett Tudományos nap során előadásokat szervez. Egyedi házifeladat-rendszert dolgozott ki, és ezt alkalmazza a tanítás során . Az iskolai diáknapok pontozási rendszerét is ő dolgozta ki.

Mind az általános iskolások számára szervezett természettudományi verseny (Newton Kupa), mind a gimnazisták számára szervezett természettudományi verseny (Kunc Adolf verseny) matematika szakágának szervezője. Több városban tartott szakmai előadást és kerekasztal-beszélgetést határon túli magyar pedagógusoknak és oktatóknak.

Tanítványai rendszeresen részt vesznek a hazai matematikai versenyeken. Több alkalommal jelentek meg konferenciakiadványai és cikkei különböző folyóiratokban.

Dr. STONAWSKI TAMÁS a nyíregyházi Képes Géza Általános Iskola tanára.

2013-tól a Nyíregyházi Egyetem adjunktusa, 2016-tól az MTA-ELTE Fizika Tanítása Kutatócsoport tagja. Fizikai segédletek címen jelent meg 2004-ben tankönyvkiegészítője. A Mozaik tankönyvkiadó oktatásifilm-anyagának létrehozásában, bővítésében vesz részt 2009-től. Rendkívül széleskörű tevékenységet folytat a fizika népszerűsítésében, többek között fizikashow évenkénti szervezésével a megye iskoláiban, kapcsolódva a Fizika Mindenkié programokhoz. 2016-ban Trükkös Fizika kísérletezős könyvet írt.

A Fizikatanári Ankétokon 2010 óta folyamatosan tart műhelyfoglalkozásokat, ahol eszközkiállító, és a 10 perces kísérletek népszerű bemutatója. Számos duális képzéssel kapcsolatos és a Nyíregyházi Egyetemhhez köthető pályázat megvalósítója. Az országos Bródy Fizika Kísérletverseny szervezője, lebonyolítója.

Festménysorozata, a Képes Fizikatárlat, rendszerezve, művészi szinten tárja a gyerekek elé az évezredek alatt elért tudományos eredményeket. Öveges professzor szellemiségét idéző könyvével és tudománytörténeti tablójával új híveket szerez a fizika tudományának.

POÓCZA JÓZSEF a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium matematika-fizika-számítástechnika szaktanára.

26 éve a nevelőtestület közmegelégedésére, lelkesen és lelkiismeretesen végzi igazgatóhelyettesi tevékenységét. Éveken át óraadó tanár volt a Széchenyi István Egyetemen, mérnök és közgazdász hallgatóknak tartott matematikai szemináriumokat. Így beleláthatott a felsőoktatásba is, az ott szerzett tapasztalatokat jól tudta hasznosítani tanítványai egyetemekre, főiskolákra történő felkészítésében.

Nagy munkabírású, széleskörű ismeretekkel rendelkező tanár, aki a fizika népszerűsítését szívügyének tekinti. Iskolájában megvalósította a Matematikai Élményműhelyt egy MATEHETSZ pályázat programfelelőseként. Aktív tagja az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, amelynek Általános Iskolai Oktatási Szakcsoportja immár 32. éve szervezi meg a 8. osztályosok számára az Öveges József Kárpát-medencei Fizikaversenyt. Ennek a rangos versenynek az utóbbi két évtizedben a Győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium ad otthont. A nyugodt helyszín és a verseny szakmai-technikai feltételei maradéktalan meglétének első számú biztosítéka Poócza József személye.

MADARÁSZ PÉTER 2003-tól a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium tanára, majd igazgatóhelyettese, 2013-tól igazgatója.

Munkájával tiszteletet, megbecsülést vívott ki diákjai, kollégái körében, és  az országos tehetséggondozásnak is aktív élharcosa. Számára a minőségi munka nem öncélú, mindig a gyermek érdekeit szolgálja. Szabadidejéből rengeteget áldoz tanítványai fejlesztésére, miközben ő maga is fejlődik, hogy még színvonalasabban felelhessen meg hivatásának.

Az elmúlt tíz évben tevékenysége eredményeképpen  közel száz országos versenyeredmény és vele az ötvennél több győztes tanuló is mutatja, hogy micsoda erő, akarat, kitartás, ugyanakkor kiváló emberi kapcsolatok jellemzik. 

Igazgatói feladatkörén túl szakkörvezető a miskolci tehetséggondozó programban, 2019-től a 60 ösztöndíjas tanuló számára szervezett városi tehetséggondozó projekt szakmai vezetője. A szakköri foglalkozások.2021 tavaszán neki köszönhetően nem szűntek meg, hanem új támogatókkal megújultak 

Tíz éve egyik fő szervezője a bükki matematika tábornak. A tavalyi tanévben kapcsolódott be tanárként az Erdős Pál Matematika Tehetséggondozó Iskola munkájába. Ennek keretében az online térben tart interaktív foglalkozásokat az ország különböző pontjain lévő tanulóknak. A Miskolci Egyetemmel közös projektben tanítványai több évben előadóként vettek részt nemzetközi ifjúsági matematika konferenciákon.

A Bolyai János Matematika Társulat Borsod-Abaúj-Zemplén megyei titkára. A Kalmár László Matematikaverseny dolgozatainak rendszeres javítója. Szaktanárként, iskolavezetőként is elkötelezetten támogatja a Középiskolai Matematikai és Fizikai  Lapok használatát az iskolai tehetséggondozásban. Eddigi tehetséggondozó munkájáért 2011-ben Pro Progressio, 2011-ben Graphisoft-díjat kapott.


OROSZ GYULA három évtizede a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára.

Az Érthető Matematika tankönyvsorozat és a Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény sorozat egyik szerzője. Tankönyvszerzőként rengeteget tett a matematika eredményes oktatásáért és népszerűsítéséért.

Páratlan feladatkincset halmozott fel, évek óta gyűjti és rendszerezetten kezeli számítógépén a hazai és a külföldi versenyek anyagainak legjavát. Ezeket publikálja, elektronikus elérhetőséget biztosítva nem csupán a tanított diákjainak, hanem kollégáinak, más iskolák diákjainak is.

Rendszeres résztvevője a Rátz László Vándorgyűléseknek, ahol többször is szerepelt szemináriumvezetőként. Diákjait ösztönzi a részvételre a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok pontversenyében. Ennek is köszönhető, hogy egy tanítványa a Lány Matematikai Diákolimpián ezüstérmet szerzett. Pályája kezdete óta folyamatosan vannak OKTV és Arany Dániel döntős tanítványai, köztük olyanok is, akik díjat vagy dicséretet kaptak. Eddigi eredményes tanári munkájáért 2013-ban Pro Progressio, 2014-ben Beke Manó díjat kapott.

Dr. SCHRAMEK ANIKÓ 2015-től a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium aktív, gyakorló tanára.

2018-ig az általános iskolásoknak szóló ABACUS folyóirat fizika rovatának vezetője volt. Szakköri keretekben és egyénileg is évek óta készít fel diákokat versenyekre.  Diákjai rendre kiemelkedően szerepelnek a Fizikai (IphO) és Csillagászati Nemzetközi Diákolimpiákon (IOAA), az OKTV-ken és a Mikola Sándor Versenyeken.

Eredményes lett a Wigner Fizikai Kutatóintézettel közös detektorépítési projektje is, amelyben a kiválasztott, érdeklődő diákok a tanárok kíséretében és fizikusokkal együttműködve heti, kétheti rendszerességgel detektort fejlesztettek és építettek a Részecskefizika és Magfizikai főosztály kutatólaboratóriumában.

Az egyéni tehetségek felkarolását és kibontakozását segíti az általa a Fazekasban elindított és sikeresen vezetett mentorprogram. Ennek keretében a kiemelkedően érdeklődő és szorgalmas diákok mentorok vezetésével kutatómunkát végezhetnek más egyetemek, intézetek kutatóival, amiből már számos eredmény született.

Munkáiról több szakmai közleményben számolt be, amelyek jelentős részét képezték a 2021-ben sikeresen megvédett doktori disszertációjának. Kísérleti kvantummechanika tananyaga mellett tankkönyvfejezetet is írt társszerzőként Hullámtan címmel.

Dr. SERES ISTVÁN a Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Gödöllői Református Líceum fizikatanára és a gödöllői Szent István Egyetem Fizika és Folyamatirányítási Tanszékének oktatója.

A Premontrei Szent Norbert Gimnázium tehetséges diákjaival rendszeresen vesz részt különböző fiziikaprogramokban. Szakkör keretében 2006-ban kezdtek el a megújuló energiaforrásokkal foglalkozni, és kisebb kutatási projekteket végezni. TUDOK regionális konferenciákon többször ért el első helyezést diákjaival. Tanítványai egyéb versenyeredményi is jelentősek, komoly helyezéseket értek el az OKTV-n és egyéb versenyeken.

A 2017-től bevezetésre került, új elemeket tartalmazó érettségi követelményekhez készített, interneten is elérhető segédanyag társszerzője. A fizikai közéletben is aktívan részt vesz, szerepet vállal konferenciák, ankétok szervezésében. Kísérleti bemutatói, műhelyfoglalkozásai mindig nagy érdeklődésre tarthatnak számot.

Szakmai szervezetek aktív tagja, jelentős szerepet vállal, többek között, a Magyar Napenergia Társaságban és az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban. Munkája minden szempontból kiemelkedő, messze túlmutat a klasszikus „tanári” munkán.