Rátz tanár úr utódai 2021-ben

Rátz tanár úr utódai 2021-ben

Immár két évtizedes hagyomány, hogy az év vége felé átadják a Rátz Tanár Úr Életműdíjakat olyan általános- vagy középiskolában oktató pedagógusoknak, akik a matematika-, fizika-, kémia-, vagy biológiaoktatás területén kimagasló teljesítményt nyújtanak a tantárgyak népszerűsítésében és a tehetséggondozásban.

Idén a tavalyi díjazottakat is ünnepeltük, hiszen velük csak virtuálisan találkozhattak a kitüntetés átadói, Várkonyi Viktor, a Graphisoft igazgatója, Éry Gábor, az Ericsson Magyarország igazgatója és Bogsch Erik, a Richter Gedeon NYRt igazgatója. Most a 2020-as életműdíjasokat is megtapsolhatta a Magyar Tudományos Akadémia dísztermének közönsége és azok is, akik online kapcsolódtak be a rangos esemény közvetítésébe.

Az ünnepség háziasszonya idén is Veiszer Alinda volt. A megjelenteket Hudecz Ferenc, az MTA természettudományos alelnöke és Kroó Norbert, az alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte.

2021-ben ismét nyolc díjat osztott ki az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért, amelynek névadója Rátz László, a Fasori Gimnázium egykori tanára. A másfél millió forinttal járó kitüntetéseket az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon által létrehozott alapítvány kuratóriuma ítélte oda.

Az életművükért díjazott pedagógusok elmondták, hogy az elmúlt évek során szembetűnővé vált, milyen kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a gyerekek megtanulják az olyan alapvető természettudományos tényeket, mint hogy hogyan működik az emberi élettan, hogy hogyan tudunk a statisztika által adatokat értelmezni és rendszerezni, vagy hogy mi is történik pontosan az éghajlatváltozás során a környezetünkkel.

A díjazottak matematikából:

  • Csahóczi Erzsébet, ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola,
  • Kovács István, Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola,

fizikából:

  • Vankó Péter, BME Fizikai Tanszék, Árpád gimnázium,
  • Pápai Gyuláné és Pápai Gyula, Babos József Általános Iskola, Fertőd /Soproni Szakképzési Centrum, Vas- és Villamosipari Technikum, Sopron, a díjat megosztva,

kémiából:

  • Fodor Erika, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium,
  • Sarka Lajos, Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,

biológiából:

  • Molnár Katalin, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium,
  • Horváth Zsolt, Gödöllői Református Líceum Gimnázium.

Mindegyiküknek szívből gratulálunk!

A méltatásokat és az alkalomból elkészített videókat a https://www.ratztanarurdij.hu/dijazottak/2021 honlapon tekinthetik meg.

A két kiváló matematikatanárról a következőket írták az ajánlók:

Csahóczi Erzsébet 1975-ben végzett matematika- fizika szakon. Aktív pályafutásának utolsó 20 évét az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolában töltötte.

Ügyszeretete, lelkesedése, kreativitása, gyermekközpontúsága, precizitása, kedves személyisége jelentős megbecsülést váltott ki tanítványaiban, kollégáiban, a szülőkben, az egyetemi oktatókban és hallgatókban egyaránt.

Szakmai munkájában mindig igyekezett a különböző képességű gyerekekkel differenciáltan foglalkozni. Jól és lassabban haladó gyerekek mindannyian valami nagyon szépet, és a gondolkodás egy életre emlékezetes örömét kapták tőle. Ő tényleg el tudja érni, hogy a gyerekek alkotó módon gondolkozzanak. A felfedeztető matematikatanítás nagyon nagy képviselője. Egy életet eltöltött a gyerekek szeretetével, emberségük fejlesztésével, tudásuk növelésével.

Életművét végig kíséri a tananyagfejlesztő, tankönyvíró tevékenység. Fáradhatatlan újító törekvései mind a módszertan, mind a tananyagfejlesztés, tankönyvírás területén országos jelentőségűek. Mint gyakorlatvezető tanár, pedagógusjelöltek százait segítette első lépéseikben, életre szóló példát adva a hivatásgyakorlásból.

Munkáját számtalan nemzetközi szakmai csoport is nagyra értékelte. Munkássága nélkül mind a matematikatanítás ügye, mind pedig a tanító és tanárképzés, és általa a működő pedagógusok szakmai színvonala szegényebb lenne.

Számos alkalommal tartott előadást országos szintű szakmai fórumokon: Matematikatanárok Rátz László Vándorgyűlése, Varga Tamás Módszertani Napok, Matematikatanárok nyári egyeteme, Gyakorló iskolák konferenciája, ELTE TÓK Tanítók klubja. Megyei pedagógiai-módszertani intézetek és iskolai munkaközösségek meghívására szerte az országban igen sikeres módszertani előadásokat tartott, szerzőként bemutatta az új tankönyveket.

Rendszeresen tanított nyári országos tehetséggondozó táborokban, ahova kollégák, később tanárszakos hallgatók is jártak tapasztalatokat szerezni a tehetséggondozó munkában (TIT matematika tábor, MaMuT tábor).

Eredményes és szerteágazó munkásságát – számos kitüntetés mellett – 1991-ben Beke Manó -díjjal, 2008-ban Varga Tamás-díjjal, 2011-ben Ericsson-díjjal ismerték el.

A tanárnő soha nem lanyhuló lelkesedéssel és energiával végzett tanári munkájának méltó elismerése a Rátz Tanár Úr Életműdíj.

Várkonyi Viktor (Graphisoft) és a díjazott Csahóczi Erzsébet

A portréfilm itt látható.

Kovács István 1981-ben végzett a József Attila Tudományegyetem matematika-fizika tanári szakán. Első munkahelye a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium volt. 1989-ben az akkori Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumába került Szegedre matematika szakvezető tanárnak, azóta is itt dolgozik (ma SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola). 2001 óta igazgatóhelyettes, 2004-ben közoktatás-vezetői képesítést szerzett.

A matematikatanítás iránt mélységesen elkötelezett, folyamatosan képezi magát szervezett formában és autodidakta módon egyaránt. Hosszú pályafutása során sokféle tanulócsoportot tanított. Minden képességű diákjához megtalálta a megfelelő módszert, szívesen és sikerrel alkalmazza a felfedeztetés módszertani eszközeit.

Diákjai szeretik kedves, humoros, barátságos, megértő ugyanakkor kellően szigorú tanáregyéniségét. Végzés után is gyakran visszajárnak hozzá tanácsért vagy „csak úgy”.

Órái szellemi élményt jelentenek tanítványainak. Egyénekre koncentrálva oktat. A felzárkóztatás eszköztárát alkalmazva a gyenge tanulókból is kihozza a lehető legtöbbet. Kiemelkedően tehetséges diákjainak biztosítja az egyéni tovább fejlődés lehetőségeit is. Ösztönzi a jó matematikai képességű tanulóit szaktárgyi versenyeken, pályázatokon, tanítványai közül sokan küldik be a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok feladatainak megoldásait. Az Arany Dániel verseny és Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntősei között rendszeresen ott vannak a diákjai.

Mentorként, szakvezető tanárként egyetemi hallgatókkal is foglalkozik. Nem erőszakolja rájuk a módszereit, feltárja a lehetőségeket, rájuk bízza a választást, majd kellő kollegialitással értékelik a tapasztaltakat. Sok kiváló matematikatanár kezdte a pályáját Kovács tanár úr keze alatt. Pályakezdő kollégái is bizalommal fordulhatnak hozzá tanácsokért, segítő ötletekért.

„Lépcsők az egyetemre" címmel feladatgyűjteményt készített, A „Sokszínű matematika" tankönyvsorozat és feladatgyűjtemények egyik társszerzője. Élete a pedagógus hivatás szeretetéről, a kiegyensúlyozott, ambiciózus generációk neveléséről szól. Munkája elismeréseként 2005-ben Ericsson-díjat kapott. A matematikatanári közélet ismert és elismert szereplője.

Kovács István emberi tulajdonságai, a matematikatanítás iránti töretlen elköteleződése, hosszú, eredményes pályafutása, sokrétű tanári munkája alapján érdemes a Rátz Tanár Úr Életműdíjra. 

Várkonyi Viktor (Graphisoft) és a díjazott Kovács István

A portréfilm itt látható.