Rátz-életműdíj: Horváth Eszter és Kiss Géza

Rátz-életműdíj: Horváth Eszter és Kiss Géza

2020. decemberében tartották meg a Rátz Tanár Úr Életműdíj jubileumi évében az első online díjkiosztó ünnepséget. A legújabb díjazottak matematikából Dr. Horváth Eszter és Dr. Kiss Géza, fizikából Lévainé Kovács Róza és Farkas László, kémiából Dobóné Dr. Tarai Éva és Sebő Péter, biológiából Gadóné Kézdy Edit és Dr. Franyó István.

Részletesen lehet mindegyikükről olvasni a https://www.ratztanarurdij.hu/dijazottak/2020 oldalon.

Dr. Kiss Géza az ELTE TTK matematika-fizika középiskolai tanári diplomájának megszerzését követően az 1983/84-es tanévtől a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnáziumban tanított, majd közben 1988-tól 1996-ig igazgatóként dolgozott. 2003-tól az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumban tanított, majd 2009-től a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanára lett. Kiss Géza kiemelkedő szakmai tudású és kitűnő pedagógiai érzékű, elhivatott, nagy hatású tanáregyéniség, aki a legkülönbözőbb képességű és hozzáállású diákok tanításában és nevelésében végez a mai napig kiváló munkát. Szakmai tudása, alapos felkészültsége miatt a diákok nagy érdeklődéssel, odafigyeléssel, aktivitással vesznek részt az óráin. Tanár úr a legnehezebb problémákat is úgy képes a diákok elé tárni, hogy azok megértése magától értetődő számukra. Megnyerő egyénisége népszerűvé teszi a kollégák körében is, megfigyeléseit, megállapításait kollégái elfogadják. Publikációi sokirányúak, tudását, tapasztalatait sikeresen adja tovább tanártársainak. A tanári munkához kapcsolódik tudományos fokozata, versenybizottsági és versenyszervező tevékenysége, a KöMaL szerkesztőbizottsági tagsága, középiskolásoknak szóló matematikakönyvek lektorálása, szerkesztése és írása, vezetőtanári munkája. Aktív munkatársa a Zalamat Alapítványnak, és az Erdős Pál Matematika Tehetséggondozó iskolának. Foglalkozásokat vezet nyári matematika táborokban. Diáktalálkozók, vándorgyűlések, számos tanártalálkozó, konferencia meghívott előadója. Középiskolás tanítványai a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok pontversenyein, az Arany Dániel Matematikaversenyeken és az Országos Középiskolai Matematika Versenyeken kiváló helyen végeznek. Külön kiemelendő a tehetséggondozása, aminek köszönhetően tanítványai nagy számban érnek el nívós eredményeket a legrangosabb versenyeken. (A Közép-Európai Matematikai Olimpián (MEMO), az Európai Lány Matematikai Olimpián (EGMO) és a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián (IMO). Eddigi munkásságát 2006-ban és 2015-ben Graphisoft-díjjal, 2012-ben Beke Manó-díjjal és a MOL Tehetséggondozásért-díjjal, 2014-ben Ericsson-díjjal ismerték el. Dr. Kiss Géza a legkiválóbbak közül is kiemelkedik. Emberi tulajdonságai, szerénysége, önzetlen segítőkészsége, állandó önképzése is méltóvá teszik a Rátz Tanár Úr Életműdíjra.

Dr. Horváth Eszter 1979-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika-fizika szakán. A budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban kezdte meg tanári hivatását, 23 évig a matematika-fizika munkaközösség vezetője volt. Ezt követően a Piarista Gimnáziumban tanított, 2014-től a Kempelen Farkas Gimnázium tanára. Soha nem lanyhuló lelkesedéssel és energiával végzi sokirányú tanári munkáját, mindig maximális felelősséget érezve tanítványaiért és tanártársaiért. Nagyfokú precizitás és igényesség jellemzi munkáját, kimagasló szervezőkészségét a mindennapokban aktívan gyakorolja. Lelkesedése, példája, kedves, de határozott egyénisége, lenyűgöző szakmai tudása kivívja diákjai szeretetét és elismerését. A tanítás tölti ki az életét, ehhez kapcsolódik a summa cum laude doktori fokozatban kiteljesedő sikeres matematikai kutatása, a speciális matematika tagozatosok több évtizedes specmatos versenybizottsági tagsága, széleskörű tantervkészítői tevékenysége, tehetséggondozó és tanártovábbképző munkája. Megszerzett és folyamatosan fejlesztett ismereteit számos fórumon adja tovább kollégáinak. Külön kiemelendő közösségformáló ereje a Pázmány Péter Katolikus Egyetem keretében működő matematika tanárok részére megálmodott továbbképzés irányítójaként, a matematika tanárklub megalapítójaként és fáradhatatlan szervezőjeként, valamint a hiánypótló tanári levelező fórum megálmodójaként, kifejlesztőjeként és fenntartójaként. Az évente megjelenő gondosan összeállított, nagy terjedelmű, kitűnően megírt, változatos témájú tanártovábbképzést támogató anyagok jelentős részének szerzője és lektora. Ezek az interneten szabadon elérhetőek, jól segítve tanárokat és diákokat egyaránt. Sokoldalú, szakmailag és pedagógiailag egyaránt nagyszerű tanáregyéniség. Tehetséggondozó tevékenysége kiemelkedő, diákjai sikerrel szerepelnek országos versenyeken. A Rátz László Vándorgyűlések és a Varga Tamás Napok rendszeres részvevője, számos alkalommal előadója, az Érintő elektronikus folyóirat szerkesztője, cikk szerzője. 2001-ben szakmai munkáját Beke Manó-Emlékdíjjal ismerték el, 2009-ben Ericsson-díjban részesült, 2020-ban a Dél-Budapest Közneveléséért-díjat kapta meg. A matematikatanári közéletben vitt megkérdőjelezhetetlen szerepe, elképesztő munkabírása, a személyéből a tanítványok felé áradó értő odafigyelés és szeretet, a legnemesebb értelemben vett küldetés- és hivatástudat maximálisan méltóvá teszik a Rátz Tanár Úr Életműdíjra.