A hátsó polcról – Ian Stewart: A végtelen megszelidítése

A hátsó polcról – Ian Stewart: A végtelen megszelidítése

Ian Stewart: A végtelen megszelidítése. A matematika története, Helikon Kft., 2008, 280 oldal, 4990 Ft.

Ilyen könyvet nem vesz az ember, az ilyet kapja: ajándékba, jutalomként. Súlyos, fényes, illusztrációkkal ékes, a Helikon Kiadó legszebb hagyományait tükrözi, és a számos matematikai könyvet gondozó szerkesztő, Gerner József munkáját dicséri. Ja, és a Gyomai Kner Nyomdában nyomtatták. Ehhez képest nem is drága. (A Libri 3790 Ft-ért kínálja, úgy persze könnyű, hogy nincs belőle példánya.)

Komolyabbra fordítva a szót: Ian Stewart brit matematikus a magyar olvasó számára is ismert népszerűsítője a matematikának. (Magyarul olvasható tőle: A természet számai. A matematikai képzelet irreális realitása és A matematika problémái.)

Az ismertetendő könyv azt a reménytelen feladatot tűzte ki, hogy megismertesse a matematika történetét – kivel is? Mondjuk érdeklődő középiskolásokkal, az egyetem elején járókkal és mindenevő örökifjakkal. Magyar nyelven elérhető néhány matematikatörténeti munka, lásd például https://ematlap.hu/konyvespolc-2021-9/1121-toth-janos-roka-sandor-zenon-figyelmeztetese irodalomjegyzékét. De mik ennek a könyvnek a specialitásai?

A könyv 20 fejezetre oszlik.  Remek ötlet, hogy a 20 fejezetből álló könyv minden fejezetének szerkezete lényegében azonos. Nézzük meg ezt egy példán. A 10. fejezet címe: Lehetetlen értékek. Lehet-e negatív számnak is négyzetgyöke? Miután szerzőnk belemelegedik a témába, közbeiktat egy keretes írást, amit akár nevezhetünk inzertnek vagy buboréknak is: Ők mire használták a komplex számokat? Egy másik beszúrásban a témakör egy jelentős kutatójának (itt épp Augustin-Louis Cauchynak) az életrajza szerepel. A fejezet vége felé pedig szó esik arról is, hogy Mi mire használjuk a komplex számokat?

Az életrajzok örvendetesen nagy része szól matematikus nőkről. Megismerkedhetünk a következők életrajzával és munkásságával: Alexandriai Hüpatia, Marie-Sophie Germain, Szofja Vasziljevna Kovalovszkaja, Amalie Emmy  Noether, Augusta Ada King (Lady Lovelace) és Mary Lucy Cartwright.

Maguk a témakörök pedig úgy vannak megválasztva, hogy egyrészt a szöveg legnagyobb részét egy érdeklődő középiskolás képes legyen megérteni, másrészt a mai modern matematikáról is essék szó. Mindkét állításomat igyekszem alátámasztani.

Az egyenletek megoldásának tárgyalásához a szimmetriákról kell beszélni. A másodfokú egyenlet szimmetriái című buborék megmutatja, hogy hogyan lehet a dolog lényegé(nek elejé)ről egyszerű példán érthetően beszélni.

Topológia, nagy Fermat-tétel – ezekről mind szó esik, és nem mértéktelen felületességgel. Nem maradnak ki a divatos témák sem: kódolás (mégis derék dolog a számelmélet), káosz, katasztrófaelmélet, fraktálok.

Természetesen számos esetben szükségszerű a pontatlan, elnagyolt fogalmazás, ez az ismeretterjesztés alapvető problémája. Ámde vigyázat, jönnek a valódi kifogások! Olyan hibákat sorolok, amelyek elkerülhetőek lettek volna.

Nem lehet Körmendy Ágnes fordításának minőségét egyetlen szóban jellemezni. Folyamatosan olvasva a szöveget korrekt magyar nyelven fogalmazott, szakmailag értelmes mondatokat látunk. Viszont gyakorlatilag minden oldalon lehet találni egy-egy elképesztő matematikai hibát.

Néhány fontosabb példa következik. Elgépelés a könyvben kevés van, csak azokat említem, amelyek matematikailag fontosak.

Oldalszám Hibás Javasolt
42 a számlálót a nevezőt
55 az $x$ jelöli $x$ jelöli
67 $6x, 4x^2, 5x^3$ $x, x^2, x^3, x^4$
71 hagyományos $\theta$ hagyományos $\alpha$
75 $10^{15}$ sugarú kör szinuszait számolta ki ??
76 az 1000 logaritmusa tízes számrendszerben 1000 tízes alapú logaritmusa
77 57,681 x 29,443 57 681 x 29 443
84, 226 multidimenzionális többdimenziós
89 pozitív nemnegatív
104 0.enq8x668c8n.gif
104 lesz a $h$ határértéke lesz $h$ határértéke
108 -szel jelölünk jelöl
109 felszínének területének
120 $g=m\frac{d^2y}{d t^2}$ $mg=m\frac{d^2y}{d t^2}$
120 $y=\frac{gt^2}{2m}y+at+b$ $y=\frac{gt^2}{2}+at+b$
125 egyenletekkel függvényekkel
131 merőlegesek ortogonálisak
142 $\frac{1/2}{x+i}+\frac{1/2}{x-i}$ $\left(\frac{1/2}{x+i}+\frac{1/2}{x-i}\right)\frac{1}{x}$
142 deriválni integrálni
149 pozitív nemnegatív
185 pigmentté alakul ??
186 megoldható feloldható
187 a nemeuklidészi  geometria egy megkülönböztetett kúpszelettel rendelkező projektív felület ??
192 dinamikus dinamikai
192 Lie csoport Lie-csoport
195 egy testtel egy test elemeivel
196 1888 1988
197 felírva így néz ki Elemeinek száma
206 felszín felület
215 genetikai biokémia molekuláris genetika
215 az élet fonala is ezen múlik ??
226 projekt vetület
258 kvadrillió $10^{15}$ („billiárd”)
259 „számító” „computer” vagy „computor”

 

A További olvasnivalók listája is fordítandó, azaz érdemes megadni [1] és [2] magyarul megjelent változatát.

Matematikához kevéssé szokott kiadók számára ez a könyv is figyelmeztetésül szolgálhat: Szakmai lektorálás nélkül matematikai művet kiadni életveszélyes. Jelen esetben a szakmai ellenőr – jóindulatú feltételezéssel élve – nem kapott elegendő időt... Láttunk már arra példát, hogy bölcsészként is lehet matematikai tárgyú könyvet hibátlanul (nemcsak élvezetesen és olvashatóan) fordítani: Denis Guedj A papagájtétel (Typotex, Budapest, 2016) című művét fordította Király Katalin, volt magyar szakos középiskolai tanár, főiskolai oktató, az Université Lyon III magyar nyelvi lektora.

A (gazdasági) körülmények figyelmen kívül hagyásával mindenképpen azt javaslom, hogy legyen a könyvnek második, javított (matematikus által lektorált) kiadása. Ehhez a saját – további – megjegyzéseimet szívesen bocsájtanám a lektor rendelkezésére. Ugyan ismeretterjesztő műről van szó (vagy éppen azért!) nem ártana egy tárgymutató a könyv végére. Sok matematikai verseny résztvevője örülne, ha a megérdemelt díj mellé ráadásként ezt kapná.

A lektorálásról – egy kis kitérő morgás

Aki rendszeresen publikál, tudja, hogy egy jobb folyóiratnál a lektorok többnyire meglehetősen alapos munkát végeznek. Figyelmeztetnek a szakmai hibákra és hiányosságokra, megadnak hiányzó hivatkozásokat, kijavítják a formai következetlenségeket stb.

Ezzel szemben a szakkönyvek lektorálása már alig létezik. Saját tapasztalataim a következők: minden egyes könyvemnél szinte rimánkodnom kellett a (magyar vagy külföldi, például Springer, ELTE stb.) kiadónak, hogy legyen a könyvnek lektora, sőt a lektorokat nekem kellett szállítanom, továbbá elérnem, hogy munkájukért némi (többnyire sajnos jelentéktelen) díjazásban (könyvkupon, ilyesmik...) részesüljenek. Hálátlan feladat...

Irodalomjegyzék


[1] Cardano, G.: Életem, Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2013. Ford. Magyar László András.

[2] Euklidész: Elemek, Gondolat, Budapest, 1983. Ford. Mayer Gyula.

Tóth János