Csaba Béla Fulkerson-díjas!

Csaba Béla Fulkerson-díjas!

Nagyon örömteli hírt oszhatunk meg: a tekintélyes Fulkerson-díjnak 2021-ben újra van magyar kitüntetettje! Csaba Béla kollégánknak, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének oktatójának gratulálhatunk a szép eredményhez.

A díj a Mathematical Optimization Society (MOS) és az American Mathematical Society (AMS) közös kitüntetése, amelyet háromévente ítélnek oda a legjelentősebbnek vélt publikációk szerzőinek (maximum három publikációt jelölnek ki).

A teljesség kedvéért, 2021-ben az alábbi három szerzőcsapat nyert:

Csaba Béla, Daniela Kühn, Allan Lo, Deryk Osthus és Andrew Treglown,

továbbá Jin-Yi Cai és Xi Chen,

valamint Ken-Ichi Kawarabayashi és Mikkel Thorup.

Csaba Béla és szerzőtársai az alábbi publikációval érdemelték ki a sikert: Proof of the 1-factorization and Hamilton decomposition conjectures. Vol. 244. No. 1154. American Mathematical Society, 2016.

A közel 170 oldalas írásban a 70-es 80-as években felvetett három nehéz sejtést oldanak meg a reguláris gráfok párosításokra bontásával, illetve a nagy minimális fokszámú gráfokba pakolható Hamilton-körökkel kapcsolatban. Olyan módszert dolgoztak ki, ami lehetővé tette e problémák egységes kezelését, és amely eszközzel azóta újabb jelentős problémákat is sikerült kezelni. A módszer egy tisztított gráf előállításából, majd az erre használt ún. abszorpciós technika alkalmazásából áll. Jegyezzük meg, hogy az abszorpciós technika szintén magyar eredetű, a megalapozása Szemerédi Endre nevéhez fűződik.

A Fulkerson-díjat korábban elnyert magyar matematikusok:

Beck József, Lovász László (két ízben), Szegedy Balázs és Tardos Éva.

Csaba Béla eddigi tudományos pályájának fő állomásai:

Békéscsabán született, ott járt általános, majd középiskolába. Szegeden programtervező matematikusként végzett 1992-ben. Diplomamunkáját Csendes Tibor vezetésével készítette globális optimalizálás témakörben. Későbbi szegedi doktori tanulmányai során témát váltott, Hajnal Péternél kombinatorikával, elméleti számítástudománnyal kezdett foglalkozni. Ma is főként kombinatorika, algoritmusok bonyolultsága témában kutat. Szegedről a Rutgers egyetemre ment tanulni, az ottani PhD témavezetője Szemerédi Endre volt, aki a területnek a világon egyik legelismertebb, legnagyobb hatású és tudású szakértője. Nála doktorált 2000-ben, gráfbeágyazási problémákból írt disszertációt. Ezután volt posztdoktor illetve egyetemi oktató Magyarországon (Szegedi Tudományegyetem), Németországban (Max Planck Institute), az USA-ban (Western Kentucky University), illetve Angliában (University of Birmingham). 2012 ősze óta a Szegedi Tudományegyetemen a Bolyai Intézetben dolgozik.

 Pluhár András,

Szegedi Tudományegyetem, Számítópépes Optimalizálás tanszék