A hatosztályos gimnáziumba jelentkezők felvételi feladatsoráról

A hatosztályos gimnáziumba jelentkezők felvételi feladatsoráról

Az Eötvös József Gimnázium tapasztalatai

2021. január 23-án tartották a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 4 évfolyamos középiskolák központi írásbeli felvételi vizsgáit.[1]

Iskolánkban, a Budapest V. kerületi Eötvös József Gimnáziumban ebben a tanévben 132 hatodikos írta meg a felvételi dolgozatot. Az iskolai átlag ebben az évben 35 pont lett 9,88 szórással. Ez az átlag majdnem 10 ponttal jobb, mint az előző tanévben, ez és a viszonylag magas szórás mutatja, hogy a dolgozatot most sikerült úgy összeállítani, hogy ne okozzon sokaknak nagyon nagy kudarcélményt, ugyanakkor alkalmas legyen arra a célra, amire szánják, azaz a kicsit érettebb, középiskolai módszereket, absztraktabb tanítást elbíró gyerekek kiválogatására. Ugyanakkor ez a feladatsor semmi esetre sem alkalmas a matematikai tehetségek felismerésére, ennek több oka is van, erről egy kicsit később.

A feladatlap innen tölthető le és megnézhető a javítási útmutató is.

Miket mért a feladatsor? Mért olyan ismereteket, mint alapvető számolási készségek megléte (műveleti sorrend, előjeles számok, törtek – 1. feladat). Ezekkel a gyerekek túlnyomó többsége jól boldogult, bár volt, aki az öt nagyon egyszerű számolásból csak egyet tudott megcsinálni. A másik ilyen, az általános iskolában hangsúlyosan szereplő tananyag a mértékegységek átváltása (3. feladat), ezzel a feladattal is megbirkóztak legtöbben. A tényszerű ismeretek közül szükség volt még a számok helyiértékes felírásának (4. és 5. feladat) és a kerekítésnek az ismeretére (4. feladat).

Az 5. feladat már összetettebb volt, pontosan így szólt:

A 2021 olyan négyjegyű természetes szám, amelyben az ezresek és tízesek helyi értékén is 2-es áll, és van három különböző számjegye, amelyek egymás utáni számok.

Sorold fel az összes ilyen tulajdonságú, 2021-től különböző négyjegyű természetes számot!

Itt már szükség volt a nagyon pontos szövegértésre, némi kombinatorikai készségre, figyelni is kellett, sajnos voltak, akik teljesen félreértették ezt a feladatot, a gyerekek kevesebb mint fele tudta csak hibátlanul megoldani.

Jó szövegértésre és egy táblázat értelmezésére volt szükség a 2. feladatban, ezzel elég jól boldogultak, hasonló példákkal már alsó tagozaton is lehet találkozni. A 6. feladat is hasonló kompetenciákat mért, itt kicsit több figyelemre volt szükség.

A komolyabb nehézségek a 7. feladatnál kezdődtek:

Egy baráti társaság háromnapos kenutúrára indult a Tiszán. Az első napon megtették a teljes út 2/5 részét, a második napon a teljes út 1/5részét és még 16 km-t. Így a harmadik napra a teljes út 2/15 része maradt.

a)       Hányadik napon tették meg a leghosszabb utat? ……………………

b)       Hány kilométer hosszú volt a teljes kenutúra? ……………………

c)       Hány kilométert tettek meg a második napon? ……………………

d)       A teljes útnak mekkora része a második napon megtett út? ……………………

Ezzel a feladattípussal már a korábbi évek feladatsoraiban találkozhattak a gyerekek (és remélhetőleg tanórán is csináltak már hasonlót), a feladat kiválóan alkalmas lehetne a gondolkodásmód mérésére, de az útmutató szerint úgy kell értékelni, hogy csak a megoldás helyére beírt jó eredmény ér pontot. Azaz az a) részre akár tippelve beírt jó eredmény pontot ad, míg a helyesen végig gondolt, de esetleg elszámolt b) már csak 0-t.

Összesen 17 teljes megoldás született, ez volt a legrosszabbul sikerült feladat.

Ugyan több teljes megoldás jött a 8. és 9. feladatra (45 ill.24.), de ezekkel is több gond volt.  A 9–esnél kockákból kellett téglatestet építeni, szükség lett volna némi térszemléletre, a téglatest térfogatának ismeretére, ehhez egész számok szorzattá alakítására. A térgeometriai példákkal mindig probléma van, én azt szoktam mondani a hasonló korú tanítványaimnak, hogy legózni, legózni, ez segíthet. A 8. feladat viszont nem elvileg volt nehéz, hanem a szövegezése volt sokaknak idegen:

András és Bea a kezébe fogott egy-egy téglalapot. A két téglalap egyforma volt. Egy ilyen téglalap kerülete 50 cm volt. Egyikük a hosszabb oldallal párhuzamosan, másikuk a rövidebb oldallal párhuzamosan vágta két egyforma téglalapra az eredeti téglalapját. András két olyan kisebb téglalapot kapott, amelyeknek a kerülete 40 cm volt.

a)       Hány centiméter hosszú az a szakasz, amelynek mentén András kettévágta az eredeti téglalapját? ……………………

b)       Hány centiméter hosszúak az eredeti téglalap oldalai?    a = ………… b = …………

c)       Hány centiméter Bea vágás utáni kisebb téglalapjának a kerülete? ……………………

d)       Hány négyzetcentiméter az eredeti téglalap területe? ……………………

A mentén szót én húztam alá, a megoldásokból kiderült, hogy a gyerekek jelentős része ezt a szót rosszul ismeri, a merőleges megfelelőjének tartották, a későbbi részekből látszott, hogy teljesen jól gondolkodtak, csak a szó értelmezésével volt bajuk. Nekem a feladat szövegezésével más gondom is volt, nem éreztem matematikai szempontból helyesnek a „kézben tartott” téglalapot, az „egyforma” szó használatát.

A 10. feladatig, ami egy halmazelméleti-logikai feladat volt, már nagyon sokan nem jutottak el. A feladat nem volt nehéz, de így is csak 29 teljes megoldás született rá. Itt is csak arra lehetett pontot adni, ha megjelent a helyes végeredmény, ami éppen egy logikai feladatnál nem szerencsés.

Az egész feladatsor megoldására 45 perc volt. Ahogyan az elején is írtam, arra alkalmas volt ez a felvételi, hogy a jól felkészült-felkészített, jó szövegértésű, tempósan dolgozó, azaz középiskolai tanulmányokra már érettnek tűnő gyerekeket jó helyzetbe hozza. Arra viszont már évek óta nem alkalmas, hogy az elmélyült gondolkodású, emiatt kicsit lassúbb, de a matematikában kifejezetten tehetséges gyerekeket is felfedezzük közöttük.

Az is igaz, hogy még nincs iskolaváltási kényszer ennél a korosztálynál, az igazán tehetségesek még érhetnek a következő két évben.

Gyengéné Beé Andrea

Eötvös József Gimnázium, Budapest

 

[1] Indokolt esetben január 28-án és február 5-én írhattak pótló feladatsort a diákok.

A feladatok és a javítási útmutatók az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok/2021evi_6_8osztalyos

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok/2021evi_9evfolyamra

Megtudhatjuk az elért eredmények statisztikai adatait is:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2021/OH_honlap_felveteli_eredmenyek_gyorsstat_2021_KPF.pdf