BME Alfa: interaktív gyakorlás és versenyzés

BME Alfa: interaktív gyakorlás és versenyzés

A felvételi vizsgák megszűnésével csökkent a továbbtanuláshoz szükséges célirányos gyakorlás motivációja. Az érettségi komoly, hosszú távú munkát igénylő vizsga, de még a sikeres matematika érettségi sem jelent garanciát az eredményes továbbtanuláshoz a műszaki, természettudományos, vagy gazdaságtudományi képzésben. Aki az említett területeken tanul tovább, annak számára vannak kiemelten fontos témakörök (pl. a függvények, egyenletmegoldás, stb). Az összetettebb feladatok megoldásához, az elvont fogalmak megértésénél a kreativitás, a saját ötlet, a szövegértés nagyobb szerepet kap, miközben a nagyon biztos alapok is elengedhetetlenek a rutinfeladatokhoz.

2007-ben vetődött fel az a gondolat, hogy részben figyelemfelkeltés, részben oktatásszervezési szempontok miatt szinte a belépés pillanatában írjanak a frissen felvett hallgatók egy felmérőt, az ún. nulladik zárthelyit azokból az ismeretekből, feladattípusokból, amelyekre mindenképpen építeni szeretnénk a felsőfokú tanulmányok során akár a matematikai és fizikai, akár a szakmai tárgyakban. Ebben a mozgalomban Dr. Pipek János, akkor még a BME TTK oktatási dékánhelyetteseként aktív szerepet vállalt. Így az egyetemünkön elsőként, és azóta is lényegében minden elsőéves hallgató megírja ezt a tesztet matematikából.  Vannak olyan karok, ahol fizikából is. A teszteredmények az évek során több ellentmondásra is rávilágítottak. A sokéves tapasztalat az, hogy a magas felvételi pontszám, a sikeres matematika érettségi, az eredményes középiskolai szereplés ellenére meglepően alacsony a nulladik zárthelyi dolgozatokon elért eredmény, óriási különbségek vannak a hallgatók felkészültségében. Ha a hiányosságokat nem sikerül hamar pótolni, akkor az a tanulmányok megszakításához, a pálya elhagyásához vezethet. A kelleténél gyengébb eredményeknek sok oka lehet, a cikknek nem célja ezt kielemezni.

Az látszott már az első megírt teszt kiértékelése után, hogy a felvételt nyert nagy létszámú hallgatónak valamilyen módon segíteni kell, ösztönözni kell őket arra, hogy célirányosan foglalkozzanak a matematikával, szembesüljenek a hiányosságaikkal és minél előbb zárkózzanak fel. Ezeknek a célkitűzéseknek az elérése érdekében született meg, Dr. Pipek János irányításával 2012-re a BME Alfa interaktív gyakorlófelület. A honlap fejlesztése, működtetése a pályázati forrásokon túl a BME karainak támogatásával valósul meg.

A fejlesztéseket Rácz Éva (fizikus) és Ruppert László (matematikus) végezték és azóta is ők tartják karban, fejlesztik az oldalt. A honlap megszületésével egy időben sok száz feladat – legtöbb esetben megoldásokkal együtt – került a rendszerbe. Így a hallgatók, de akár a középiskolások számára is lehetővé vált véletlenszerűen összeállított tematikus tesztek, vagy nulladikzárthelyi-típusú feladatsorok generálása, megoldása. A gyakorlófelület elérése ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Használata egyszerű, az eredmények azonnal rendelkezésére állnak a felhasználónak.

Az oldal látogatottsága egész évben, de a szeptemberi tanévkezdést megelőzően kiemelkedően nagy lett. Kezdetben a célunk az volt, hogy a példatárat elegendően sok, változatos példával, érthető megoldásokkal töltsük fel, és a feladatok nagy részének lefordításával a külföldi, angol nyelven tanuló diákok számára is tegyük hozzáférhetővé.

Később, 2015-ben ezen túlléptünk. Amellett, hogy a felület jelentősen megújult, elkészült egy témakörökre lebontott segédanyag, amely jelentős mértékben megnövelte a felület használhatóságát.

2015 óta versenyeket szervezünk középiskolások számára a gyakorlófelületen. A verseny célja az érettségire való felkészítés segítése mellett az, hogy a diákok összevethessék tudásukat a saját korosztályukon belül. Ez a megmérettetés nem a legnagyobb versenyeken edződött, legsikeresebb, legkiemelkedőbb diákokat célozza meg, hanem azokat „tömegeket” akik esetleg nem akarnak túl nagy energiát belefektetni a versenyzésbe, de szívesen foglalkoznak a matematikával, szívesen kipróbálják magukat, ilyen kényelmes körülmények között.

A Műegyetemi alfa matematika pontgyűjtő versenyen több kategóriában indulhatnak a diákok, választhatnak a korcsoportok és nehézségi szintek között. Minden fordulóban két hét áll rendelkezésre a feladatsorok megoldására. Az igazi kihívást nem önmagukban a feladatok, azok nehézsége jelenti, hanem a munkára rendelkezésre álló időkeret. Tehát a feladatok sikeres megoldása koncentrált, tempós munkát igényel a versenyzőktől. A versenyszabályok, a kategóriák kis mértékben ugyan, de minden évben változnak, az elégedettségi kérdőívekre kapott válaszok, visszajelzések figyelembevételével.

2017-ben, első alkalommal döntőt is szerveztünk (az NTP-TV-16 pályázat támogatásával). Az első 7 online fordulóban, az egyes kategóriákban legtöbb pontot gyűjtött versenyzők – összesen 27 diák – kaptak meghívást a döntőre. A mi versenyünk nagy előnye a kockázatmentesség, az anonimitás, továbbá az, hogy bárki bármikor bekapcsolódhat. Éppen ezért tartottunk attól, hogy a döntő iránti érdeklődés nem lesz elég nagy, nem akarnak, vagy nem tudnak személyesen megjelenni a diákok. Szerencsére tévedtünk! Az ország sok településéről, messziről (pl. Kisvárda), sőt a határon túlról is (pl. Zenta) érkeztek versenyzők. A döntő szintén a gyakorlófelületen, online formában zajlott, a Matematika Intézet számítógéptermében. Ezúttal kategóriánként 10–10 feladattal kellett 90 perc alatt megbirkózni. A döntő példáit érdekesnek, nem szokványosnak tartották a diákok. A feladatsorok összeállítását – az első 7 fordulóhoz hasonlóan – Nagy Ilona és Molnár Zoltán végezte.

A döntőben minden versenyző kapott az elismerő oklevél mellett díjat, ajándékot is. Az ajándékok egy részét – a kedvezményes belépőket – a Csodák Palotája ajánlotta fel.

A visszajelzések szerint a versenyzők pályaválasztási tervei nagyon különbözőek. Nemcsak a műszaki, a természettudományos, vagy a közgazdaságtudományi területen, hanem vannak, akik az orvosi pályán, vagy a humán tudományok területén képzelik el a jövőjüket. A beszélgetések, a visszajelzések alapján a diákok, tanárok kedvelik ezt a versenyt, jó ötletnek tartják ezt a lehetőséget.

Az elmúlt három év feladatai részletes megoldásokkal megtalálhatók a honlapon. Véleményünk szerint ez segíti, segítheti a középiskolai pedagógusok munkáját is.

Összességében sikeresnek érezzük a versenyt, folytatni szeretnénk, az eddigi eredmények azt igazolják, hogy van rá igény.

Adatok az oldal látogatottságára:

Év Új regisztrációk Összes tesztkitöltés Matematika tesztkitöltés Fizika tesztkitöltés Verseny tesztkitöltés
2012 3 117 17 528 14 465 3 063  
2013 2 534 19 023 13 620 5 403  
2014 2 090 14 851 11 176 3 675  
2015 1 811 11 622 8 087 2 897 638
2016 2 716 18 958 13 601 4 061 1 296

2017

 (4 hónap)

  4 796     1 602

 

Molnár Zoltán, Nagy Ilona, Lángné Lázi Márta

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem