Így készüljünk az emelt szintű szóbelire – feladatjavaslatok próbaszóbelire

Így készüljünk az emelt szintű szóbelire – feladatjavaslatok próbaszóbelire

Az emelt szintű matematika érettségi írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A szóbeli vizsga azt kívánja a tanulóktól, hogy egy-egy témakörön belül lássák az összefüggéseket, tudjanak definíciókat és tételeket pontosan megfogalmazni, a matematika szaknyelvét tudják jól használni akár egy tétel bizonyításában, akár egy feladat megoldásának ismertetése során. 

Az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli részére tematikus ismétléssel, sok feladat megoldásával, a megoldási módszerek elemzésével készülünk. Régi feladatsorokat oldunk meg tanítványainkkal, próbaérettségit iratunk velük. Interneten a korábbi évek feladatsorai és javítási kulcsai elérhetőek. A matematika érettségi pontszámának döntő részét, 115 pontot az írásbelin lehet megszerezni. Ugyanakkor nem szabad kockára tenni a szóbelire kapható 35 pontot sem.

Ebben a cikkben néhány gondolatot írunk le a szóbelire való készülés módszeréről, és minden témakörhöz ajánlunk két-két feladatot, amit a témakörök kidolgozásánál és egy próbaszóbelin is használhatunk.

A 2017-es májusi érettségi vizsgaidőszakban az emeltszintű szóbelin 24 témakör szerepel, lefedve a 9-12. évfolyam matematika tananyagának jelentős részét beleértve az emelt szinten tanított témaköröket is. 

Javasoljuk, hogy ne csak a 12. osztály második felében kezdjünk el a szóbelire készülni. A szóbeli indoklásra már a korábbi években is fektessünk hangsúlyt. Fontos, hogy a gyerekeket folyamatosan hozzászoktassuk a táblánál való szerepléshez, és a matematika szaknyelvének használatához. Ez időigényes feladat, de a ráfordítás később megtérül. Időnként feleltessünk. 11. osztályban dolgozzunk ki 3-5 témakört az érettséginek megfelelő módon. Már ebben az évben is lehet próbaszóbelit tartani.

12. évfolyamon érdemes a tanév elejétől heti egy vagy két órát ismétlésre szánnunk, ezen belül a szóbelire is gondoljunk. Egyes vizsgabizottságok arra kérik a vizsgázót, hogy a táblánál mondja el feleletét, máskor a vizsgabizottsággal szemben ülve felel a diák, ilyenkor a vizsgáztatók látják a jegyzetét. Lehet, hogy tanítványunk választhat a két lehetőség közül. Gyakoroltassuk mindkét helyzetet.

Beszéljük meg, hogyan készítjük el a feleletünk vázát, hogyan gyűjtjük össze a témakörhöz tartozó fogalmakat, milyen tételeket fogalmazunk meg, melyiket bizonyítjuk. A tételsorok kisebb mértékben évről évre változnak, így figyelnünk kell arra, hogy az adott évben egy-egy tételcím mit takar. A feleletnek 20 percbe kell beleférnie a feladatmegoldással együtt. Talán érdemes úgy gyakorolni, hogy 15 percre tervezzenek. 15 perc alatt sok minden elhangozhat. Ha a feladatmegoldás nem sikerül önállóan, akkor a vizsgabizottságnak „marad ideje” segíteni.

A felkészülés során készített jegyzet legyen áttekinthető. A felelet nem a jegyzet felolvasását jelenti, hanem azt, hogy időnként belenézve a mondanivalót tovább lehet fűzni. Beszéd közben meg kell benne találni a folytatáshoz szükséges kulcsszavakat, mondatokat.

Milyen definíciót mondjon el a vizsgázó? Javasoljuk, hogy többet is, mert a felelet ekkor biztosabb tudást mutat és így, ha valamelyik definíció esetleg helytelen, azt feledtetni tudja egy másik hibátlan definíció.

Milyen tételt válasszon az érettségiző? Mondja ki azokat a tételeket, amelyek a témakör összefüggéseit lefedik. Bizonyításra ne a legkönnyebbet válassza, mert az idei vizsgaidőszaktól kezdve a bizottságnak van módja a tétel nehézségét is értékelni. Ha egy szinte nyilvánvaló állítást kinevezünk tételnek, a vizsgabizottság elismerését ezzel nem nyerjük el. Nagyon nehéz tételt csak akkor válasszon a diák, ha az a „kedvence”, valóban tudja és az elmondásával biztonságosan belefér az időkeretbe. Soha ne válasszon olyan tételbizonyítást, amely hosszadalmas.

Ne felejtsen el a vizsgázó alkalmazásokról beszélni! Változást jelent az idei évtől kezdve, hogy az emelt szintű szóbeli vizsgarészben az alkalmazások között matematikatörténeti vonatkozások ismertetése is megjelenhet. Az alkalmazások esetében az „említés” szót felváltja az „ismertetés”. Figyeljen oda a vizsgázó arra, hogy szóbelijének gyakorlati alkalmazásokra vonatkozó része ne pusztán felsorolás legyen, egyet-kettőt kicsit részletesebben is ismertessen.

Az alábbi táblázatban lévő számokra kattintva a 2017. év adott sorszámú érettségi témakörét kapjuk, amelyhez két feladatot ajánlunk azzal a céllal, hogy egy próbaszóbeli előkészítését segítsük. A szóbelin természetesen csak egy feladatot kell megoldani, nincs választási lehetőség. A feladatokat az iskolák nagy részében használt feladatgyűjteményekből válogattuk, ha szükséges, a megoldás ezekben a feladatgyűjteményekben vagy a hozzájuk kapható CD-n megnézhető. Egy próbaszóbelin az a cél, hogy a tanuló szokja meg a vizsgaszituációt. Nincs szükség nehéz, furfangos feladatra. Persze tudnia kell a tanulónak, hogy ennél nehezebbet és könnyebbet is húzhat majd az igazi vizsgán. Bevalljuk, feladatsorunk nehézsége nem teljesen kiegyensúlyozott, de reméljük, hogy sok tipikus módszert átismételhetünk vele és ezzel segíthetjük a vizsgára való felkészülést.

Az alábbi tankönyvekre a zárójelbe tett rövidítéssel hivatkozunk:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet:

Matematika gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I.                      (NT-I.)

Matematika gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény II.                   (NT-II.)

Matematika gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III.                (NT-III.)

(Raktári szám:

NT-16125/I; NT-16126/II; NT-16127/III vagy NT-16125/NAT; NT-16126/NAT; NT-16127/NAT)

Mozaik Kiadó:

Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 9.                                                            (MS-9)

Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 10.                                                        (MS-10)

Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 11.                                                        (MS-11)

Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 12.                                                        (MS-12)

(Raktári szám:

MS - 2321; MS - 2322; MS - 2324; MS - 2225)

(Ezek a feladatgyűjtemények léteznek két évfolyamra összeállított kiadásban is – CD melléklettel.

9-10 évf. MS-2323; 11-12. évf. MS-2326 – a feladatok számozása az előző kötetekével azonos.)

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24

 

Horváth Eszter, Kempelen Farkas Gimnázium

Romhányi Katalin, Kempelen Farkas Gimnázium

Tegzes Kinga, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Wirnhardtné Matolcsy Erzsébet, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium