Segíts a gyerekednek!

Segíts a gyerekednek!

Carol Vorderman: Segíts a gyerekednek!

Matek lépésről lépésre

Az alapoktól a statisztikáig

Carol Vorderman elismert matematikus és kedvelt televíziós műsorvezető Nagy-Britanniában, továbbá David Cameron tanácsadója volt a jövő matematikaoktatását illetően. Saját internetes matekiskolát indított 2010-ben szülőknek és gyerekeknek (www.themathsfactor.com). Minden alkalmat megragadott, hogy a brit médiában is népszerűsítse a matematikát. Szülőként átérezte azt a problémát, milyen nagy gondot okozhat egy családban, ha a gyermek küszködik egy matematikafeladat megoldásával, és mennyire fontos, hogy a szülő ilyenkor segítséget tudjon nyújtani neki. Azonban nagyon sok szülő képtelen segíteni, vagy azért, mert maga sem értette annak idején a matematikát, vagy egyszerűen elfelejtette, illetve az új tanterv már túl sok ismeretlen területet tartalmaz számára. Mindezen problémák áthidalására született meg ez a könyv, ami szülőknek és gyerekeknek (9-től 18 éves korig) egyaránt nagy hasznára válhat. A szerző célja annak igazolása, hogy mindenki megértheti a matematikát.

A könyv a következő fejezetekből áll: Számok, Geometria, Trigonometria, Algebra, Statisztika, Valószínűség.

A bevezetés a számok világába, és az olyan egyszerű műveletek, mint az összeadás, kivonás, szorzás, osztás vagy például a hatványok és gyökök vagy a törtekkel végzett műveletek még a matematikához értőknek is érdekes olvasmány a nagyon sok látványos, színes ábrával, valamint az új nézőpontú, gyakorlatias megközelítéssel. Ahol csak lehet, a szerző megemlíti a kapcsolódási pontokat is a valós élethez. Nagyon jó példa erre, amikor a prímszámoknál az adatvédelemről is szót ejt: ha egy szám felírható két elég nagy prímszám szorzataként, akkor egyetlen kémprogram sem képes azt tényezőire bontani, ezért is keresik a matematikusok az egyre nagyobb prímeket. Külön fejezet foglalkozik a tudományos számológép használatával, ugyancsak nagy méretű színes ábrával, magyarázatokkal. Szóba kerülnek olyan pénzügyi kifejezések is mint bankszámla, hitel, jövedelem, kamat, lakáshitel, megtakarítások, megtérülés, nyereség, veszteség.

Szintén nagyon részletes a Geometria fejezet, amely a körző, vonalzó, szögmérő használatának bemutatásával kezdődik, majd a geometriai alapfogalmak ismertetése után érinti a koordinátákat, vektorokat, egyenes egyenletét, geometriai transzformációkat ­− ez utóbbinál ugyancsak sok gyakorlati példával (térkép, illetve utazás tervezése az irányokkal). Helyet kapnak a szerkesztések, mértani helyek is, majd minden tudnivaló a háromszögekről, síkidomokról. A fejezetet a speciális testek felszínének és térfogatának kiszámítása zárja.

A Trigonometria nagyon rövid fejezet, csak a szögfüggvények bevezetésére szorítkozik derékszögű háromszögben, valamint a hiányzó oldalak és szögek kiszámítására.

Az Algebra fejezeten belül általánosan megemlíti a szerző a sorozat fogalmát, szót ejt a Fibonacci-sorozatról is, azonban nem tárgyalja a számtani és mértani sorozatokat. Részletesen szóba kerülnek az algebrai kifejezésekkel végezhető műveletek, az egyenesek grafikonja, a lineáris egyenletrendszerek megoldása algebrai és grafikus úton, a másodfokú egyenlet, a megoldóképlet és a másodfokú függvény grafikonja, végül pedig néhány egyszerű egyenlőtlenség.

A Statisztika fejezet tartalmazza a legtöbb kapcsolódási pontot mindennapi életünkhöz, hiszen mindenki találkozik nap mint nap újságokban, tévében vagy az interneten különböző diagramokkal vagy grafikonokkal. Az utolsó fejezetben a valószínűségszámítás fogalmait a kombinatorika nélkül vezeti be a könyv könnyen érthető, egyszerű, érdekes módon.

Nagyon praktikus a könyv végén fellelhető mini ,,függvénytáblázat”, különös tekintettel a metrikus és az angolszász mértékegységek közötti átváltásra.

Összességében tehát egy rendkívül gyakorlatias, szemléletes, színes és élvezetes matematikai összefoglalót tarthatunk a kezünkben, amely egészen az alapoktól kezdve, lépésről lépésre vezeti el az olvasót az érettségi szintű matematikai összefüggések, képletek megértéséig. A könyvet jó szívvel lehet ajánlani szülőknek és diákoknak egyaránt.

Nagy Ilona

BME Matematikai Intézet, Analízis Tanszék

Carol Vorderman: Segíts a gyerekednek!

Matek lépésről lépésre

Az alapoktól a statisztikáig

HVG Kiadó, Budapest, 2016.

https://hvgkonyvek.hu/konyv/segits-a-gyerekednek-matek-lepesrol-lepesre

A könyvbe itt bele is lehet olvasni.