TANÁR csupa nagybetűvel – Kónya István

Watch the video

TANÁR csupa nagybetűvel – Kónya István

Kónya István 1958-ban végzett matematika-fizika szakos tanárként a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 1958-ban kezdett el tanítani Ózdon, és különböző beosztások után 1996-ban vonult nyugalomba az ózdi József Attila Gimnáziumból. 22 évig volt a matematikai munkaközösség vezetője, kétszer is igazgatóhelyettesként irányíthatta szeretett középiskolája munkáját.

Pályáját a matematika iránti szeretet és elkötelezettség jellemezte. Ezt adta át tanítványainak, akik közül sokan választották a matematikát életpályájuknak. Ehhez a pályaválasztáshoz sokszor Kónya Tanár Úr adta a végső lökést, felfedezve a tanulóban a tehetséget, és megadva neki minden segítséget, hogy az ki is bontakozzon.

Szakkörei megyeszerte híresek voltak, egyik kezdeményezője, szervezője és tanítványaival rendszeres résztvevője volt a megyei Mezőkövesdi Matematikaversenynek. Tanítványai közül többen eredményesen szerepeltek az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, több tanítványa rendszeres megoldója volt a Középiskolai Matematikai Lapoknak. Számos iskolai rendezvény, megmozdulás szervezője volt. Pályafutása első felében nem csak matematikai foglalkozásokat vezetett, az iskolai illetve a városi ifjúsági röplabda majd futballcsapat edzője is volt.

1979-ben az oktatási-nevelési reformot előkészítő megyei bizottság tagja. Részt vett a hatosztályos gimnáziumi oktatás országos bevezetésének előkészítésében, és irányította annak megvalósulását munkahelyén. A Matematika Tanítása folyóirat tanári feladatmegoldó rovatába és az Élet és Tudomány folyóirat Gondolkodás Iskolája rovatába 1965-től rendszeresen küldött megoldásokat, ezek közül többet közöltek is.

Rendszeres, aktív résztvevője volt a Rátz László Vándorgyűléseknek, és éveken át tagja a Miskolci Egyetem felvételi bizottságainak. 1969-70-ben és 1983-84-ben a Ki miben tudós? matematikaversenyek megyei bírálóbizottságának munkájában vett részt.

Kónya István egész életműve, a szakma iránti alázata, diákjainak szeretete követendő példa mindenki számára. Tevékenységének méltó elismerése a Rátz Tanár Úr Életműdíj.