34. Varga Tamás Módszertani Napok

34. Varga Tamás Módszertani Napok

A tavalyi évtől eltérően a 34. Varga Tamás Módszertani Napokat 2022. november 4-én és 5-én új formában, személyesen (az ELTE-n) és online részvétellel vegyesen rendeztük meg. Ezzel egyfelől szerettünk volna lehetőséget adni a személyes előadásra, részvételre, együttlétre, beszélgetésekre, amit mindannyian hiányoltunk az elmúlt időszakban. Másfelől azokra is gondoltunk, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak személyesen részt venni, mégis szívesen adnak elő vagy vesznek részt hallgatóként a hétvégi rendezvényen.

Vancsó Ödön és Csapodi Csaba megnyitják a 34.VTMN-t.
Néhányan a résztvevők közül

A konferencia honlapján a programon és a rövid kivonatokon kívül megnézhetők a pénteki előadások videói, és néhány szombati előadás, illetve prezentáció.

Péntek délután mintegy 50 fő részvételével először megemlékeztünk az októberben elhunyt Somfai Zsuzsáról, akinek az elvesztése mindannyiunk számára nagy fájdalmat jelent. Balga Attila, az Eötvös József Gimnázium igazgatóhelyettese meghatóan szépen beszélt Zsuzsáról, akivel több évtizede együtt tanított, majd több résztvevő is hozzátette a saját gondolatait, emlékeit.

A megemlékezés után Vancsó Ödön (központvezető egyetemi docens, ELTE TTK) tartott előadást Hipotézis vizsgálat az emelt szintű érettségin? címmel. Az előadásban halhattunk az MTA−Rényi Intézet−ELTE Matematikadidaktikai Kutatócsoport keretei között indult nagyszabású kísérlet koncepciójáról, első lépéseiről, iskolák csatlakozási lehetőségeiről.

Ezután Stettner Eleonóra (egyetemi docens, MATE) Kalandozások az oktatás univerzumában a Poliuniverzummal címmel tartott előadást a PUSE projekt eredményeiről és a PUNTE projekt terveiről. Ez utóbbi Erasmus+ program a tanárképzésre, tanártovábbképzésekre helyezi a hangsúlyt.

Az előadás után az idei Varga Tamás Díjak átadására került sor. Az idei három díjazott: Fried Katalin (Korándi József laudációja), Konrád Ágnes (Szitányi Judit laudációja) és Wéber Anikó (Zsinkó Erzsébet laudációja).

Zsinkó Erzsébet méltatja a díjazott Wéber Anikót
Wéber Anikó, Fried Katalin,Konrád Ágnes

A szombat délelőtti program négy párhuzamos szekcióban zajlott. Az egyes szekciókban 20-40 fő vett részt, összesen mintegy 100 érdeklődő hallgatta meg a módszertani előadásokat, workshop-okat.

Előadás szekció

A szekció első előadása két részből állt. A BSME diákjai, Barbarics Márta vezetésével mutatták be kutatásaik eredményét angolul. Az első előadás a Pósa-módszer felsőoktatási hatásairól, a második a felfedeztető matematikaoktatás felsőoktatásban való megjelenéséről, fogadtatásáról szólt.

Ezután Munkácsy Katalin (ELTE) Intuitív bevezetés az analízis tanulásához címmel tartott előadást, amelynek során az analízisben vizsgált fogalmak szemléletes és pontos definiálását járta körül.

Egy rövid szünetet követően Kántor Sándor (Debreceni Egyetem) A tananyagon túli matematikáról szóló előadásában beszélt a matematika tanításának azokról a vonásairól, amelyek a tanulmányi versenyeken, illetve a felsőoktatásban jól szereplő diákok és tanáraik számára lehetnek fontosak.

Végül Fülöp Zsolt: Függvénytani ismeretek alkalmazása az algebrai gondolkodásmód kialakításában című előadásában az aritmetikai módszerekről az algebra eszközeire való áttérés problematikájáról beszélt. Az algebra oktatásának legfőbb akadályát abban látja, hogy a 7. évfolyamos tanulók többségénél még nem történt meg az áttérés a strukturális gondolkodásra. Az algebrai módszerek tanításának másik nehézsége, hogy a műveleteket ki kell terjeszteni betűszimbólumokra is, amelyek bizonyos esetekben ismeretlent, máskor pedig változót jelölnek. Az előadó által bemutatott elképzelés szerint a függvénytani ismeretek tanításának már az algebrai gondolkodásmód kialakításának kezdetén jelen kell lennie az oktatásban.

Workshop szekció

A szekciót Szende Zsuzsa nyitotta, aki Az „okos” számológép (Casio fx 991CEX) használata az érettségin címmel az előző évek érettségi feladataiból válogatott, különböző típusú feladatok megoldását, trükköket, alkalmazásokat, funkciókat mutatott be.

Utána Kiss Anna (ELTE), Németh Anna és Szalai Lívia: Variációk egy témára – maradékokkal számolunk játékosan címmel számelméleti játékokat hozott, sajátélmény, háttérinformáció és beszélgetés formájában. A bemutatott-eljátszott játékokat mindhárman játszották saját csoportjaikkal, és hatodikos számelméleti kísérletben is. Ezek a kontrollcsoportos mérések alapján közkedveltek és eredményesek voltak.

...maradékokkal számolunk játékosan...

Rövid szünet után Saxon Szász János és Dárdai Zsuzsa tartottak foglalkozást, az itt részt vevők felfedezhették a Poliuniverzum lehetséges szerepét például a geometriai és logikai készségek, az algoritmikus gondolkodás fejlesztésében, vagy a kombinatorikai problémák vizuális megjelenítésében.

Végül Bogya Norbert a Medve Matekról, a vándorlós csapatversenyről adott elő. Előadása során bemutatta a verseny általános jellegét. Motivációs rendszerükkel igyekeznek elérni, hogy a diákok folyamatos visszajelzést kapjanak arról, hogyan teljesítenek éppen a versenyben. Beszélt legújabb technológiai fejlesztésükről, a Medve Matek GO platformról, amellyel a diákok az elmúlt szezonban már okostelefon segítségével is versenyezhettek.

Online szekció

Azok, akik online kapcsolódtak be a Varga Tamás Napok szombat délelőttjébe, három különböző témájú prezentációt követhettek.

Marczis György (Gyula) tanítványaival közös kutatómunkájának tapasztalatait osztotta meg magasabb fokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenlet- és egyenlőtlenségrendszerek kedvcsináló feladataival, a jutalomút zenés képsoraival, végül felidézve Somfai Zsuzsa emlékét. A prezentáció a honlapról elérhető.

Ambrus Gabriella (ELTE) azt fejtette ki, milyen lehetőségeket rejt(het) a szöveges feladatok szövege, mik a tipikus buktatói a szöveges példák megértésének és megoldásának.

Máder Attila (Szeged) arról beszélt, hogyan lett PhD dolgozatából kutatótanári program, amelynek témája néhány év elteltével a középiskolai matematikaoktatás mobileszközökkel segített lehetőségeinek feltárása, a matematikai témájú applikációkban rejlő lehetőségek kiaknázása a felfedeztetésközpontú matematikaoktatás eszközrendszerén keresztül. A prezentációt megtekinthetik a honlapon.

Matematikát Tanítók Klubja – alsó tagozaton matematikát tanítók online szekciója

Pintér Klára (SZTE): A Kalmár László Matematikaverseny az alsó tagozaton című előadása

nagyon izgalmas volt, igen szép feladatokkal, és ezek megoldásaival. Hangsúlyozta a diszkusszió jelentőségét, azaz a már megoldott feladaton is érdemes tovább gondolkodni. A matematika minden területéről igyekezett példákat hozni. Külön érdeme, hogy szóba kerültek olyan fejlesztő játékok vagy tevékenységek, amelyekkel még a nehezebb feladatok is könnyebben érthetőek. 

Balogh Tamás László: Medve Matek: csapatverseny a szabadban. Minden fontos információ, érdekesség és újdonság elhangzott, (csakúgy, mint Bogya Norbert workshopjában) ami egyre népszerűbbé tette a különleges, szabadtéri versenyt. Örvendetes, hogy egyre több helyszínen lehet bekapcsolódni.

Csordás Péter (MATEGYE Alapítvány): Zrínyi Ilona Matematikaverseny - feladatok az alsó tagozaton előadásának értéke, hogy bemutatta egyes feladatok megoldási statisztikáját. Ez azért hasznos, mert az adatok alapján a tipikus hibák kiküszöbölhetők lehetnek mind a feladatsorok összeállításában, mind a megoldásuk során. Sok praktikus tanács is elhangzott, amivel a tanítók sikerrel készíthetik fel diákjaikat a versenyre.

Szombat délután a Varga Tamás Alapítvány kuratóriumának szervezésében Csapodi Csaba vezetésével mindenki számára nyitott megbeszélést folytatott mintegy 30 résztvevő arról, hogy miként lehetne a matematika tanítását, tanulását eredményesebbé tenni. Néhány az elhangzott ötletek közül: az iskolák matematikai eszközeit kellene fejleszteni; foglalkozások szülőknek; tanártovábbképzések fejlesztése; videófelvételek készítése és nyilvánosságra hozása; internetes adatbázist létrehozni minőségi matematikai tartalmak számára; felajánlások iskolai munkaközösségek számára előadások tartására; egyetemi tanárképzésben nagyobb hangsúlyt helyezni Varga Tamás munkásságára; matematikai hátterű társasjátékok fejlesztése otthoni használatra. A Varga Tamás Alapítvány ezek közül az ötletek közül elkezdi néhánynak a megvalósítását, amiről a jövő évi Varga Tamás Napok keretében számolunk be.

Csapodi Csaba, Oláh Vera, Szitányi Judit