Matematikus sikerek a Lendület pályázaton

Matematikus sikerek a Lendület pályázaton

Idén ősszel két fiatal matematikus, Bérczi Kristóf és Virosztek Dániel is önálló kutatócsoportot indíthatott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) jóvoltából. A 2015-ben létrehozott Lendület program célja a hazai kutatóbázis megerősítése kimagasló teljesítményű kutatók külföldről haza hívásával, illetve itthon tartásával. A program azoknak a kutatóknak segít önálló kutatócsoportot alakítani, akik korábban már sikeresen pályáztak rangos kutatási támogatásokra.

A 2021-es Lendület program nyertesei. Forrás: mta.hu

Bérczi Kristóf munkáját már egyetemi hallgatóként és doktoranduszként is elismerték: 2008-ban a ELTE Természettudományi Karának kiváló hallgatója lett, 2013-ban pedig elnyerte az MTA Ifjúságí Díját. 2014-ben az ELTE doktori iskolájában szerzett fokozatot, majd elnyerte (többek közt) az MTA Prémium Posztdoktori Ösztöndíját és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat. Jelenleg az ELTE Operációkutatási Tanszékének adjuntusa és az MTA–ELTE Egerváry Kutatócsoport tudományos munkatársa.


Bérczi Kristóf a Lendület program díjátadóján. Forrás: mta.hu

A most induló MTA–ELTE Lendület Matroid Optimalizálás és Diszkrét Konvexitás Kutatócsoport a matroidelmélet néhány alapvető kérdésére keresi a választ. A matroidelmélet számos, gráfokhoz kapcsolódó optimalizálási és karakterizálási probléma megoldásában nyújt hatékony segítséget. A matroidok segítségével jobban megérthetjük a problémák hátterében álló absztrakt struktúrát, sokszor olyan kérdések megválaszolásában is megkerülhetetlen a használatuk, amelyekben matroidok expliciten nem is jelennek meg. A Lendület pályázat célja több, egymástól látszólag független, ám mégis ugyanabból a problémából, a matroidok független halmazainak, vagy általánosabban, diszkrét konvex és konkáv függvények szerkezetének alaposabb megértéséből  eredő kérdés vizsgálata. A kapott eredmények nem csupán régóta nyitott elméleti kérdések megválaszolásában nyújthatnak hatékony segítséget, hanem közvetlenül alkalmazhatók olyan gyakorlati problémákban is, mint az inverz optimalizálás, vagy éppen piacok árazása.

Virosztek Dániel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett doktori címet 2016-ban. Korábban kétszer is elnyerte a BME TTK kar kiváló hallgatója címét (2011, 2013), majd a Kőnig Gyula Ifjúsági Kutatási Díjat (2015). Fokozatszerzése után egy évig a BME Analízis Tanszékén volt posztdoktori ösztöndíjas, majd 2017-től négy évig a klosterneuburgi Institute of Science and Technology Austria-n dolgozott előbb IST-Fellow, majd Marie Sklodowska-Curie ösztöndíjas posztdoktorként, Erdős László csoportjában. 2017-ben es 2021-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, 2019-ben Grünwald Géza emlékérmet nyert. Az MTA Lendület programjának köszönhetően 2021-ben visszatért Magyarországra, jelenleg a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársa.

Virosztek Dániel a Lendület program díjátadóján. Forrás: mta.hu

Az MTA–RI Lendület Optimális Transzport és Kvantum Információ-geometria Kutatócsoport klasszikus optimális transzporttal, kvantum-információelmélettel, valamint az előbbiek szinergikus kapcsolatából született rendkívül friss tudományterülettel, a kvantum optimális transzport elméletével foglalkozik. A klasszikus Wasserstein-terek szorosan kapcsolódnak az optimális transzport elméletéhez, és az utóbbi években rendkívül fontosnak bizonyultak mind a matematikában (valószínűségelmélet, metrikus geometria, pénzügyi matematika), mind az alkalmazott tudományokban (képfeldolgozás, gépi tanulás). A kvantum Wasserstein-terek és a kvantum optimális transzport elmélete éppen kialakulóban van, rengeteg különböző és érdekes megfogalmazást vizsgálnak, rengeteg a nyitott probléma ezen a területen. A csoport célja klasszikus Wasserstein-terek és entrópikus távolságokkal ellátott kvantum állapotterek alapvető geometriai jellemzőinek (geodetikusok, metrikus tenzormező, baricentrumok) meghatározása, illetve részvétel a nemkvadratikus kvantum optimális transzport elméletének felépítésében.

A két kutatócsoport eredményeiről a későbbiekben is be fogunk számolni az Érintőben.

Gratulálunk Bérczi Kristófnak és Virosztek Dánilenek (témavezetőik Frank András illetve Petz Dénes voltak)! – A szerkesztők