Ericsson-díj eredményhirdetés 2020

Ericsson-díj eredményhirdetés 2020

A rangos matematika- és fizikatanári díj odaítélése több mint két évtizeden keresztül hasonlóképpen zajlott. A 2020-as Ericsson-díj pályázati kiírásának beküldési határideje 2020. febr. 10. volt. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Bolyai János Matematikai Társulat díjbizottsága már februárban megszavazta a jelölteket, akiket a MATFUND Alapítvány kuratóriuma március 11-én jóváhagyott. Ekkor még a tervek szerint minden érintett azt várta, hogy a tavasz folyamán elkészülhessenek a kiváló tanárokat bemutató kisfilmek, amelyeket a tanév végi rendezvényen az Ericsson székházában a nyilvánosság előtt bemutathatnak. Azonban az már napokkal később látszott, hogy a díjkiosztó ünnepséget nem lehet megtartani május végén. Sajnos az ősszel tartandó (több mint százfős) rendezvény sem lett volna biztonságos a koronavírus-járvány miatt, így az Ericsson azt a döntést hozta, hogy csak virtuális ünnepséget tart.

A 2020. december 17-i  online díjkiosztót bárki megnézhette, hiszen a KöMaL, a Bolyai és az Eötvös Társulat is közzétette az elérhetőségét. 2020-ban az alább 8 tanár nyerte el az Ericcson díjait:

Az ,,ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért'' 2020. évi díját matematikából

Szilágyiné Manasses Melinda, a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium tanára és

Győry Ákos, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium tanára nyerte el.

Az ,,ERICSSON a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért'' 2020. évi díját fizikából

dr. Siposs András, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium tanára és

dr. Hömöstrei Mihály, a Budapesti Német Iskola tanára kapta.

Az ,,ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért'' 2020. évi díját matematikából

Juhász Péter, a budapesti Szent István Gimnázium tanára és

Lángné Juhász Szilvia, a Szegedi Gregor József Általános Iskola tanára nyerte el.                                                                                                             

Az ,,ERICSSON a matematika és fizika népszerűsítéséért'' 2020. évi díját fizikából

Rudolf Tamásné, a budapesti Áldás Utcai Általános Iskola tanára és

Szabó László Attila, a Csongrádi Batsányi János Gimnázium tanára kapta.

A díjkiosztóról készült felvételeket az Ericsson Facebook-oldalán megosztotta, így mi is közzé tudjuk tenni.

Szilágyiné Manasses Melinda  egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika-fizika szakán kiváló minősítéssel fejezte be 1993-ban. Tanári tevékenységét a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban kezdte el, ahol néhány év óta az iskola matematika munkaközösségének vezetője. Az iskolában főleg emelt szintű csoportokban tanít. A továbbképzéseit úgy szervezte, hogy képes legyen a magas szintű szakmai elvárásoknak megfelelni. Ezért kapcsolódott be a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium által szervezett tehetséggondozó szakköri program megismerésébe. 2008 és 2013 között a Curie matematikaverseny területi képviselője volt. Évek óta egyik szervezője az iskolában a Zrínyi Ilona és a Bolyai matematikaversenyeknek. Szívügyének tekinti a matematikában tehetséges diákok felkutatását és fejlesztését. Tanítványai rendszeres megoldói a KöMaL és az Abacus matematikai lapok pontversenyeinek. Rendszeresen tart versenyekre felkészítő szakköri foglalkozásokat. Ezeknek is köszönhető, hogy tanítványai nagyon eredményesen szerepelnek a legjelentősebb hazai középiskolás és általános iskolás versenyeken. Az Országos Középiskolás Tanulmányi versenyen, az Arany Dániel, a Varga Tamás, a Zrínyi Ilona Matematikaversenyeken és a KöMaL pontversenyein minden évben több tanítványa található a legjobbak között. Eddigi tehetséggondozó munkájáért 2013-ban Graphisoft díjat kapott. 

https://www.facebook.com/EricssonMagyarorszag/videos/787511221972108

Győry Ákos a miskolci Földes Ferenc Gimnázium tanára. Szakmailag kiválóan fölkészült, igazi elhivatott tanár, akit a matematikai tehetségek gondozása vonz. Különlegesen lelkes tanár, nemcsak hivatása, de hobbija is a matematika. Rendkívüli igényességgel végzi tehetséggondozó munkáját. Felkészültsége és a matematika, mint tudomány iránti megszállottsága maga köré vonzza a tehetséges diákokat. Ennek is köszönhető, hogy tanítványai nagyon eredményesen szerepelnek a nemzetközi és a legjelentősebb hazai középiskolás és általános iskolás versenyeken. Egyik tanítványa két aranyérmet és egy ezüstérmet szerzett a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián és egy aranyérmet a Középeurópai Matematikai Diákolimpián. Rajta kívül sok tanítványa ott található az Országos Középiskolás Tanulmányi verseny, a Kürschák, az Arany Dániel, a Varga Tamás, a Zrínyi Ilona Matematikaversenyeken és a KöMaL pontversenyein a legjobbak között. 2015-től tagja a Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Bizottságának. 2016-tól a Matematika OKTV II. kategória versenybizottságának tagja. 2017 óta a Rátz László Vándorgyűlés speciális matematika szekciójának egyik programfelelőse. 2018-tól tagja a Varga Tamás Matematikaverseny feladatösszeállító bizottságának. Lektor és zsüritag a Kalmár László Matematikaversenyen, rendszeres előadó országos matematika tárgyú rendezvényeken. A Rátz László Vándorgyűlésen két alkalommal feladatmegoldó szemináriumot, egyszer pedig eladást tartott. Évek óta az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola tanára. 2019-ben doktori programba nyert felvételt, ahol a matematikából tehetséges diákok geometriai szemléletét vizsgálja. Több cikke jelent meg ebben a témában. Eddigi eredményes tanári munkájáért több országos kitüntetést kapott. 

https://www.facebook.com/EricssonMagyarorszag/videos/172954324576761

Juhász Péter a budapesti Szent István Gimnázium tanára. Hosszú éveken át segítette Pósa Lajost tehetséggondozó matematikatáboraiban. 2004 óta főszervezője és táborvezetője a Matematikai Mulatságok Táborának (a MaMuT-nak), illetve 2013 óta a MaMuT2-nek. 2005 óta vezet Pósa-típusú tehetséggondozó táborokat. A Gondolkodás Öröme Alapítvány Kuratóriumának elnöke. Az Alapítvány a MaMuT és a Pósa-táborok szervezése mellett, hátrányos helyzetű diákok matematikai tehetséggondozásával is foglalkozik. Elindították Repülő Iskola programjukat, aminek célja minél szélesebb körből kiválogatni a tehetségeket, és segíteni fejlődésüket. Módszertani kutatásokat végez a tehetségeseknél bevált Pósa-módszer átültetéséről a hétköznapokba. Számos hazai és külföldi módszertani konferencián adott elő a Pósa-módszerről és hozzá kapcsolódó kutatásáról. Emellett fontos feladatának tartja a Magyarországon több mint fél évszázada meglévő speciális matematika tagozatos iskolák tanárainak összefogását. 2014 óta tagja a Kalmár László Országos Matematikaverseny feladatösszeállító csapatának. 2016-ban és 2019-ben a Nemzetközi Magyar Matematikaverseny 5–8. osztályos feladatsorainak egyik összeállítója. 2019-ben a Hanoi Open Mathematics Competiton magyar csapatának felkészítő tanára, csapatkísérője. A Rátz László Vándorgyűlés állandó résztvevője, előadója, a speciális matematika tagozatos szekció egyik kitalálója. A Varga Tamás Módszertani napokon is rendszeresen tart előadásokat. Nagyon sok diákot segített hozzá ahhoz, hogy a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián eredményesen szerepeljen. Eddigi tevékenységét több díjjal ismerték el, köztük 2002-ben Graphisoft díjjal. 

https://www.facebook.com/EricssonMagyarorszag/videos/825769507981212

Lángné Juhász Szilvia a Szegedi Gregor József Általános Iskola tanára. Magas színvonalon végzett iskolai munkája mellett számos helyen végez tehetséggondozó szakmai munkát. A Csongrád Megyei Matematika-, Fizikatanárok Szegedi Alkotóműhelyének tagja. A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia levelező versenyeire az utóbbi 10 évben matematikából az 1–8.osztály számára a feladatsorok és megoldókulcsok egyik összeállítója. Az immár nemzetközivé fejlődött Bonifert Domonkos Matematikaversenynek és a Makkosházi Matematikaversenynek zsűritagja. Előadásokat tart a Mozaik Módszertani Napok keretében az ország különböző városaiban. A Mategye Alapítvány által szervezett Megyei Matematikaverseny Csongrád megyei főszervezője. A szegedi Mozaik Kiadó által kiadott Sokszínű matematika tankönyvcsalád alsós tankönyveinek és a hozzá kapcsolódó Számolófüzeteknek a társszerzője. A mindennapokban végzett magas színvonalú pedagógiai munkája mellett kiemelkedő szerepet vállal a tehetséggondozásban. Diákjai rendszeresen részt vesznek a legjelentősebb általános iskolás versenyeken, ahol több alkalommal szerepeltek eredményesen. Eddigi tanári munkájáért 2013-ban Beke Manó díjat kapott.

https://www.facebook.com/EricssonMagyarorszag/videos/404395677340109

Dr. Hömöstrei Mihály a Budapesti Német Iskolában német nyelven oktatja a fizikát. Szakkörei rendkívül népszerűek, munkája nyomán diákjai nagy arányban választják a természettudományos és mérnöki pályát. Gimnáziumi munkája mellett 2013-ban tagja lett az Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyének (IYPT) nemzetközi vezetőtestületének, és megszervezte a magyar csapat kiválasztásának és felkészítésének folyamatát. A magyar csapat 2015 óta minden évben éremmel tér haza. A sikerekben kulcsfontosságú volt a felkészítés módszertanának kidolgozása: a féléves folyamatban a kísérletalapú felfedező kutatómunka mellett hangsúlyos szerepet kap a kommunikációs készségek és a csapatmunkával kapcsolatos kompetenciák fejlesztése. A tehetséggondozást nem csak magas fokon űzi, de oktatja is. A 2015/16 tanévtől kezdődően az ELTE Anyagfizikai Tanszékének részállású mesteroktatója. 

https://www.facebook.com/EricssonMagyarorszag/videos/2773794409543827

Dr. Siposs András Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium vezetőtanára, az évek során nagyon sokat tett a fizika népszerűsítéséért és a tehetséges tanulók gondozásáért. Iskolájában rendszeresen szervezett fizika feladatmegoldó versenyeket. Tanítványai rendszeresen szerepelnek az elsők között hazai fizika versenyeken (Mikola versenyen, KÖMAL, OKTV). A Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiákon két tanítványa is dobogós helyezést ért el. Eredményes munkájával, szakmai tudásával, színes egyéniségével példát mutatva komoly elismerést vívott ki diákjai és tanártársai között egyaránt.  

https://www.facebook.com/EricssonMagyarorszag/videos/227784152289531

Rudolf Tamásné  1979-1987 között a gödi Kilián György Általános Iskola tanáraként dolgozott, 1988 óta jelenlegi munkahelyén, a budapesti Áldás Utcai Általános Iskolában tanít matematika-fizika szakos tanárként. Nagyon fontosnak tartja, hogy miden segítséget megadjon tanítványainak a tudás megszerzéséhez. Komoly hivatástudattal, kellő derűvel és szeretettel foglalkozik a tanítványaival. Rendszeresen viszi tanítványait a Magyar Tudományos Akadémia előadásaira, ahova egyetlen általános iskolai tanárként meghívást kap. Rövidebb-hosszabb filmeket készít a fizika tantárgy tanulásához, megértéséhez. Tehetséggondozó munkája is példaértékű. Régi és jelenlegi tanítványai országos és nemzetközi versenyeken díjazottak. 

https://www.facebook.com/EricssonMagyarorszag/videos/158559239360601

Szabó László Attila diplomáját a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerezte. Az egyetem elvégzése óta a Csongrádi Batsányi János Gimnáziumban tanít, jelenleg a matematika-fizika-informatika munkaközösség vezetője, illetve az iskola természettudományos laboratóriumának átadása óta az Öveges-projekt szakmai vezetője. Rengeteg energiát fektet abba, hogy a kísérletezésen keresztül szerettesse meg a fizikát. Nyári táborokat és kísérletező délutánokat szervez, természettudományos kísérletezős versenyt is szervez általános iskolásoknak. Nemcsak diákjai, de saját foglalkozásai is több díjban részesültek az évek során. 

https://www.facebook.com/EricssonMagyarorszag/videos/1115915398858419