A Bolyai Társulat 2017-es díjazottai

A Bolyai Társulat 2017-es díjazottai

A Bolyai János Matematikai Társulat 2017. évi díjainak átadására, valamint a Kürschák József Matematikai Tanulóverseny és a Schweitzer Miklós Matematikai Emlékverseny eredményhirdetésére december 20-án került sor Budapesten, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet nagytermében.

Az 1970-ben alapított Szele Tibor Emlékérem kitüntetettje olyan matematikus lehet, aki tudományos kutatómunkája kapcsán kiemelkedő eredményeket ért el a fiataloknak a tudományos munkába való bevezetése terén, problémákkal való ellátás, tudományos együttműködés révén, ezáltal hozzájárulva a magyar matematika tudományos utánpótlásának neveléséhez. Szele Tibor (1918–1955) Szegeden doktorált 1946-ban, 1948-tól a Debreceni Egyetem tanára volt. Főleg az absztrakt algebra területén ért el jelentős eredményeket.

A korábban már Szele Tibor Emlékéremmel kitüntetettekből álló bizottság idén Simon Károlynak ítélte oda a Szele Tibor Emlékérmet.

Az 1951-ben alapított Grünwald Géza Emlékérem kitüntetettje a matematikai alapkutatásban kiemelkedő tudományos eredményeket elérő, fiatal magyar matematikus. Az Emlékéremre javasolhatók, akik a BSc, MSc, és PhD fokozatok közül legalább egyet Magyarországon szereztek, ezen fokozathoz szükséges tanulmányaik döntő részét Magyarországon végezték, valamint a kitüntetés évében legfeljebb 30-ik életévüket töltik be és a matematikai alapkutatásban már számottevő tudományos eredményeket értek el.

Grünwald Géza (1910–1942) 1935-ben doktorált, 1937-től az Egyesült Izzó kutató matematikusa volt. Főleg az interpolációelmélet terén ért el jelentős eredményeket.

A bizottság szavazatai alapján a díjazottak: Bertók Csanád, Kiss Viktor, Nagy Dániel, Soukup Dániel és Szikszai Márton.

Az 1973-ban alapított Farkas Gyula Emlékdíj kitüntetettje az alkalmazott matematikában kiemelkedő tudományos eredményeket elérő, fiatal magyar matematikus. Az Emlékdíjra javasolhatók, akik a BSc, MSc és PhD fokozatok közül legalább egyet Magyarországon szereztek, ezen fokozathoz szükséges tanulmányaik döntő részét Magyarországon végezték, vagy posztdoktori státuszban legalább két éven át magyar intézményben végeztek kutatómunkát, valamint a kitüntetés évében 35-ik életévüket még nem töltötték be, és olyan jelentős tudományos tevékenységet folytattak, amely a matematika alkalmazásaival szoros kapcsolatban álló elméleti témákban, vagy konkrét modellalkotásban, vagy az informatikai módszerek fejlesztésében hozott lényegesen új eredményeket. Farkas Gyula (1847–1930) 1881-ben doktorált, 1887–1915 között a Kolozsvári Egyetem professzora volt, algebrával, függvénytannal, geometriával, később fizikával foglalkozott.

A 2017. év díjazottjai Görbe Tamás Ferenc, Kerepesi Csaba, Kovács Balázs és Kyeongah Nah.

A díjakat a Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. támogatta, köszönet érte.

Az 1971-ben alapított Rényi Kató Emlékdíj kitüntetettje még az egyetemi oklevél megszerzése előtt számottevő önálló tudományos eredményeket ért el a matematikában. A díjra javasolhatók azok a magyarországi középiskolai diákok, egyetemi hallgatók vagy BSc fokozatot Magyarországon szerzett fiatalok, akik a kitüntetés évében 25-ik életévüket még nem töltik be, az előző év végéig még nem szereztek MSc oklevelet és a matematika valamely ágában önálló tudományos eredményt értek el. Rényi Kató (1924–1969) 1949-től az ELTE-n oktatott, 1957-ben lett a matematikai tudományok kandidátusa. Főleg a komplex függvénytan területén ért el jelentős eredményeket.

A díj első fokozatában Maga Balázs, a második fokozatában Konkoly Ágnes részesült.

A Patai-díj kitüntetettje olyan tanár, aki a matematikában vagy oktatásának szakdidaktikájában jelentős tudományos eredményeket ért el.

A Bolyai János Matematikai Társulat elnöksége által kiküldött bizottság a 2017. évi díját Csányi Petrának és Varga Adriennek ítélte oda.

A 2017. évi Schweitzer Miklós Matematikai Emlékversenyt október 20. és 30. között rendeztük meg. A versenyen középiskolai tanulók, egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá azok vehettek részt, akik egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat 2016-ban fejezték be.

A Bolyai János Matematikai Társulat a verseny megrendezésére a következő bizottságot kérte fel: Páles Zsolt (elnök), Nagy Ábris és Varga Nóra (titkárok), Baran Sándor, Bérczes Attila, Bessenyei Mihály, Boros Zoltán, Daróczy Zoltán, Fazekas István, Figula Ágota, Gaál István, Gát György, Gselmann Eszter, Győry Kálmán, Hajdu Lajos, Kozma László, Losonczi László, Lovas Rezső, Maksa Gyula, Muzsnay Zoltán, Nagy Gergő, Pethő Attila, Pink István, Pongrácz András, Pintér Ákos, Sztrik János, Tamássy Lajos, Tengely Szabolcs, Terdik György, Tran Quoc Binh és Vincze Csaba.

A versenybizottság 10 feladatot tűzött ki. A feladatokat sorrendben Pach János, Tardos Gábor és Andrej Kupavszkij; Pongrácz András; Tengely Szabolcs és Pongrácz András; Győry Kálmán és Hajdu Lajos; Totik Vilmos; Páles Zsolt; Csirmaz László; Gát György; Totik Vilmos valamint Pap Gyula bocsátotta a bizottság rendelkezésére.

A versenyre 12 versenyző 67 megoldást nyújtott be, amelyek közül 34 volt hibátlan.

A megoldások értékelése után a versenybizottság a következő döntést hozta:

I. díjban részesül Maga Balázs (az ELTE elsőéves matematikus MSc hallgatója);

II. díjban részesül Ágoston Tamás (az ELTE elsőéves PhD hallgatója);

III. díjban részesülnek Csernák Tamás (az ELTE elsőéves matematikus MSc hallgatója), Fehér Zsombor(az ELTE harmadéves matematikus BSc hallgatója) és Szőke Tamás(az ELTE harmadéves matematikus BSc hallgatója);

dicséretben részesül Kúsz Ágnes Tímea (a University of Bonn elsőéves matematikus MSc hallgatója).

A díjakat a Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. támogatta, ezért a versenybizottság köszönetét fejezi ki.

A 2017. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyt október 6-án, közép-európai idő szerint 14 órai kezdettel rendeztük meg huszonkét helyszínen: Békéscsaba, Budapest, Cambridge, Csíkszereda, Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Kolozsvár, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg.

A Bolyai János Matematikai Társulat a verseny megrendezésére a következő bizottságot kérte fel: Biró András, Fleiner Tamás (elnök), Frenkel Péter, Kós Géza, Maga Péter (titkár), Pach Péter Pál és Pelikán József.

140 jelentkezőtől 115 dolgozat érkezett be. A dolgozatok javítása után az alábbi díjak kerültek átadásra.

A Bizottság első díjat nem osztott ki.

II. díjban részesültek:

Janzer Orsolya Lili, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 12. osztályos tanulója (tanárai Hujter Bálint, Gyenes Zoltán, Szűcs Gábor, Pósa Lajos és Janzer Barnabás);

Matolcsi Dávid, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 11. osztályos tanulója (tanárai Dobos Sándor, Kiss Géza és Kiss Gergely) és

Molnár-Sáska Zoltán, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 12. osztályos tanulója (tanárai Hujter Bálint, Gyenes Zoltán, Pósa Lajos és Szűcs Gábor).

III. díjban részesült:

Kerekes Anna, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 11. osztályos tanulója (tanárai Dobos Sándor, Kiss Géza és Kiss Gergely).

Dicséretet kaptak:

Alexy Marcell, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 12. osztályos tanulója (tanárai Hujter Bálint, Gyenes Zoltán és Szűcs Gábor) és

Záhorsky Ákos, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 12. osztályos tanulója (tanárai Hujter Bálint, Gyenes Zoltán és Szűcs Gábor).

Megjegyzések:

A Jelentés a 2017. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről és a feladatok megoldásai megjelentek a KöMaL folyóirat 2018. februári számában (70-77.o).

A Kürschák versenyek feladatai a versenyvizsga.hu oldalon, illetve a KöMaL archívumában találhatók meg: db.komal.hu/KomalHU.

A Bolyai Társulat tavalyi díjazottairól itt olvashatnak.

Az Érintő 2017. márciusi számában olvashatók a 2016-os Kürschák-verseny és a Schweitzer-verseny beszámolói.

R.I.