VTN 2017 — Varga Tamás Módszertani Napok huszonkilencedszer

VTN 2017 — Varga Tamás Módszertani Napok huszonkilencedszer

Idén is megrendezésre került a Varga Tamás matematika szakmódszertani konferencia, 2017. november 10-11-én (pénteken és szombaton) a Varga Tamás Tanítványainak Emlékalapítványa, a Bolyai János Matematikai Társulat és az ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központja közös rendezvényeként. A helyszín az ELTE TTK déli épületében volt. Péntek délután a szokásoknak megfelelően plenáris előadások voltak, ezúttal az Oktatási Hivatalból Szepesi Ildikó (a Köznevelési Mérés Értékelés Osztály mb. osztályvezetője) a matematika területről, és Ostorics László, a PISA nemzetközi projektvezetője általában a PISA mérésekről tartott előadást, majd válaszoltak a kérdésekre. A vitát Fried Katalin és Korándi József moderálta.

Plenáris ülés: Szepesi Ildikó és Ostrorics László

Ezután Vancsó Ödön számolt be a Magyar Tudományos Akadémia Szakmódszertani pályázatán nyertes Korszerű Komplex Matematikaoktatás projekt első évének eredményeiről. A részleteket illetően lásd a projekt saját honlapját és az MTA akadémiai honlapját.

Az előadást követően az ELTE Matematikus doktori iskolájának didaktika programjára felvett három doktorandusszal beszélgetett a pódiumon Vancsó Ödön. Ennek az adott aktualitást, hogy mindhárman — Kiss Anna, Varga Eszter és Svitek Szilárd — részt vesznek majd az MTA-projekt kutatásaiban. Három kérdéssel foglalkoztak:

  • Hogyan látják az értékes magyar matematikatanítási tradíciók — köztük a felfedeztető matematikaoktatás és a Varga Tamás örökség — helyzetét az általuk tanított korosztályban?
  • Mi motiválta a doktori programra jelentkezésüket?
  • Véleményük szerint segíthet-e a sikeres tanári gyakorlatban egy ilyen képzés?

Ezután a hagyományoknak megfelelően kiosztásra került a Varga Tamás Emlékdíj és annak Junior változata. Az idén a díjat Jakucs Erika, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium matematikatanára nyerte el, ami — a laudációkból is kiderült — igazán megérdemelt és már nagyon időszerű volt. A Junior díjat Katona Dániel, a Veres Péter Gimnázium tanára és a matematika-didaktika programra első körben (2016-ban) felvett doktorandusza nyerte. Őt Vásárhelyi Éva és Szmerka Gergely méltatta. A díjakat az anyagi támogatást évek óta biztosító Appel György személyesen adta át. A díjazottak tiszteletére adott fogadással ért véget az első napi program.

Szombaton két plenáris előadással indult a nap: először Krajcsi Attila az algoritmikus gondolkodásról, majd Ambrus Gabriella „Tanulói gondolkodás és a valóság” címmel tartott előadást a fent említett akadémiai projekt keretében folyó kutatásaikról.

Ezután szekciókban folyt tovább a program: az angol nyelvű szekció volt talán a legnépesebb, de a szokásos Tanítói klub sem maradt el tőle sokkal. Ezalatt zajlott Török Judit és Fried Katalin vezetésével a részt vevő diákoknak szóló program.

Angol nyelvű szekció: előadó Molnár Emil, szekcióvezető Munkácsy Katalin

Délután két szekciót is tartottak, az egyiket általános témákban, míg a másikat az informatikát a matematika órán használók számára.

A teljes program és egyes előadások anyagai megtekinthetők a következő honlapon: http://mathdid.elte.hu, a Varga Tamás Módszertani napok menüpont kiválasztása után a VTN 2017 címen.

Egy meglepetéssel zárult a nap: Varga János székesfehérvári kolléga először játszotta le a matematikatanárok nyilvánossága előtt Neumann János egyetlen magyar nyelvű interjúját, amely nem sokkal halála előtt, 1955-ben az akkori Amerika Hangja rádióban hangzott el.

A VTN zárásaként elhangzott, hogy két jubileumi év következik, amelyekre már most invitáljuk a matematikatanárok és a matematika-didaktikusok közösségét. 2018-ban lesz a 30. Varga Tamás Napok és 2019-ben lesz Varga Tamás születésének 100-ik évfordulója. Ez utóbbi megünneplésére az Akadémián egy nagy nemzetközi matematika-didaktikai konferencia szerveződik, és ennek folytatása lesz a 31. VTN az ELTE-n. Az első esemény időpontja 2018. november 9-10. (péntek szombat), a nemzetközi konferencia 2019. november 6-tól 8-ig fog tartani, és ezt követi majd 8-9-én a szokásosnál ünnepibb jellegű Varga Tamás Napok a hazai tanárok részére. Kérjük, hogy az érdeklődők már most írják be naptárukba az időpontokat. Mindkét matematikai szakmódszertani kutatócsoport megjelenik majd ezeken a konferenciákon.

Vancsó Ödön,
egyetemi docens, házigazda
ELTE Matematikatanítási és Módszertani Központ