Farkas Miklós Alkalmazott Analízis Szeminárium a BME Matematika Intézetében

Farkas Miklós Alkalmazott Analízis Szeminárium a BME Matematika Intézetében

A BME Matematika Intézet Analízis és Differenciálegyenletek Tanszékének közös Alkal­ma­zott Analízis Szemináriuma 2016. őszén indult Faragó István, a BME TTK Differen­ciál­egyenletek Tanszék egyetemi tanárának kezdeményezésére. A szemináriumot a fent említett két tanszék és az MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoport közösen gondozza. Szervezők: Faragó István, Horváth Róbert, Karátson János és Mincsovics Miklós.

A szeminárium fórumot szeretne biztosítani az alkalmazott analízissel foglalkozó matematikusok és az analízist alkalmazók számára az együttgondolkodásra. A szemi­nárium célja, hogy elősegítse egy alkalmazott analízissel (pl. differenciálegyenletek, numerikus módszerek, funkcionálanalízis) foglalkozó kutatói kör kialakítását a BME Matematika Intézetén belül, valamint hogy segítse ezen kör kapcsolódását más olyan kutatóhelyekhez és alkalmazói intézményekhez, ahol a matematika magas szintű alkalmazására van szükség. A cél elérésének egyik eszköze az érdeklődő hallgatók és fiatal kollégák bevonása a kutatói munkába. Emiatt az előadók az előadásaik elején közérthető képet adnak a téma előzményeiről, fontosságáról és érdekességeiről, és az előadás során is kiemelik a lehetséges további kutatási irányokat.

2016 őszi félévében nyolc előadás volt a szeminárium keretében. Az előadók hat intéz­ményből érkeztek, köztük két külföldi, neves egyetemről (Lund, Tübingen). A résztvevők érdekes előadásokat hallhattak a merev differenciálegyenletek jellemzésével kapcsolatban, a parabolikus parciális differenciálegyenletek különböző numerikus megoldási lehetőségeiről pl. dinamikus peremfeltételek esetén, a wave form relaxation módszert alkalmazva vagy a Richardson-extrapolációt használva. Meg­is­merhették az ekvivalens operátorokkal való prekondicionálás technikáját elliptikus feladatokra, láthattak újabb, hatékony modelleket a diffúziós folyamatokra, találkoz­hattak a járványterjedés térbeli matematikai modelljeivel, illetve megtudhatták, hogy hogyan lehet periodikus pályák metastabilitását igazolni. Az előadások rendszerint számos konkrét alkalmazást és számítógépes kísérletek eredményeit is tartalmazták.

A szeminárium 2017. januárjától felvette a Farkas Miklós Alkalmazott Analízis Szemi­nárium nevet. A szervezők ezzel is szeretnének emléket állítani a BME egykori tanszék­vezető matematikaprofesszorának, aki elindította az egyetemen a matematikus-mérnök képzést, és a stabilitáselmélet valamint a biomatematika terén elért jelentős tudományos eredményeivel és könyveivel nagyban hozzájárult az alkalmazott matematika erősödéséhez.

Az előzetes tervek szerint a következő félévben is magas színvonalú előadások várják az érdeklődőket, köztük több neves külföldi kutató előadásával. Az előadások heti rendszerességgel csütörtökönként 10:15−11:15 között a BME H épületének 306 ter­mében kerülnek megtartásra. Az előadást követően lehetőség van további kér­dé­sek­re, kötetlen beszélgetésre. A szeminárium honlapja: http://math.bme.hu/alkanalszemi Ezen az oldalon amellett, hogy a szervezők mindig hirdetik az aktuális előadást, az ér­dek­lődők elolvashatják az eddigi előadások kivonatait, sőt elérhetők a korábbi elő­adások diasorai vagy a hozzájuk kapcsolódó cikkek linkjei is. Az aktuális előadásokról a levelezőlistára történő feliratkozással külön elektronikus értesítés is kérhető, amelyet Mincsovics Miklósnál (mincso@math.bme.hu) vagy a honlapon található űrlapon lehet jelezni.

A szervezők minden érdeklődőt szívesen látnak az előadásokon.

Faragó István

Megjegyzés: az előforduló, kevésbé közismert fogalmak magyarázatára a Mi is …? rovatunkban előbb-utóbb visszatérünk. A Szerk.

Farkas Miklósra emlékezett cikkében az Alkalmazott Matematikai Lapok: http://aml.math.bme.hu/wp-content/uploads/2014/03/25-Farkasrol.pdf