Gratulálunk Erdős Lászlónak

Gratulálunk Erdős Lászlónak

Az Amerikai Matematikai Társulat (AMS) Leonard Eisenbud Prize for Mathematics and Physics elnevezésű díját Erdős László és Hong-Tzer Yau vehetik majd át 2017 januárban Wigner–féle véletlen mátrixok sajátérték-statisztikáinak univerzialitási tulajdonságainak igazolásáért. A háromévenként kiosztásra kerülő díjat az AMS 2006-ban alapította a Leonard Eisenbud (1913 – 2004)[1], kiváló matematikai fizikus emlékére.

Az említett univerzalitást Wigner egy 1955-ös dolgozatában jósolta meg. Itt arról van szó, hogy nagy mátrixok sajátértékeinek statisztikái aszimptotikusan azonosan viselkednek abban az értelemben, hogy az aszimptotika csak a mátrixok szimmetria tulajdonságaitól függ.  Erdős és Yau 2009 óta dolgozatok sorozatában bizonyította ezt igen általánosan és finom tulajdonságokra is érvényesen.

Erdős László 1990-ben szerzett matematikus diplomát az ELTE-n, majd PhD fokozatot a Princeton University-n. Már a Brown-mozgás mechanikai modelljeiről írt szakdolgozatának – D. Q. Tuyen-nel közös – eredményeit is vezető folyóiratokban publikálta. Doktori dolgozatának témáját: LiebThirring-egyenlőtlenségek – úttörő – kiterjesztését mágneses tér jelenléte esetére tovább folytatta, majd áttörést ért el – H.-T. Yau-val közösen – a lineáris kvantum Boltzmann  egyenlet levezetésével.  A kvantum statisztikus fizika számos más egyenletének – pl. lineáris és nem-lineáris Schrödinger-egyenlet, Hartree, GrossPitaevsky – igazolásában és tulajdonságaik megértésében ért el kiemelkedő eredményeket. 2013 óta az Institute of Science and Technology, Austria professzora, az Erdös Group vezetője. Az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagja (2015), az Academia Europea tagja (2015), az MTA külső tagja (2016).

Szász Domokos

http://www.ams.org/news?news_id=3224


[1] Leonard Eisenbud Wigner Jenő irányításával szerzett PhD fokozatot Princetonban 1948-ban, és az atommag szerkezetének leírásában ért el kiemelkedő eredményeket.