Beszámoló az 56. Rátz László Vándorgyűlésről

Beszámoló az 56. Rátz László Vándorgyűlésről

Idén Baja, ezen belül pedig a Bajai III. Béla Gimnázium adott otthont a július 5. és 8. között megrendezett 56. Rátz László Vándorgyűlésnek. Bizonyos értelemben jubileumi volt az esemény, ugyanis 40 éve, 1976-ban volt utoljára Baján Vándorgyűlés. Ezt a 40 évvel ezelőtti Vándorgyűlést ma már sokan a „legendás” jelzővel illetik. Ennek oka, hogy azon a Vándorgyűlésen volt egy beszélgetés a XX. század két nagy magyar matematikusával, Péter Rózsával és Kalmár Lászlóval, akik tevékenységükkel, életművükkel a matematika népszerűsítésére és iskolai tanítására is igen nagy, máig érzékelhető hatással voltak. Az Urbán János által vezetett beszélgetés, sajnos, a két „főszereplő” tanárok előtti utolsó nyilvános „fellépése” volt: Kalmár László 1976 augusztusának elején, Péter Rózsa 1977 februárjában hunyt el.

Az idei rendezvényen 190 regisztrált résztvevő volt, közülük 23-an határon túli magyarlakta területekről érkeztek. A korábbi évekhez képest újdonság volt az idei Vándorgyűlésen, hogy az eddigi három szekció (Alsó tagozat, Felső tagozat, Középiskola) kiegészült egy negyedikkel, a speciális matematika tagozaton tanító tanárok szekciójával. Ezzel bővült a választható előadások és szemináriumok palettája, amely bővülést a résztvevő tanárok kifejezetten pozitívan fogadták.

A korábbi hagyományoknak megfelelően a kedd délutáni ünnepélyes megnyitó és plenáris ülés keretében került sor a Beke Manó Emlékdíjak átadására. Idén a Beke Manó Emlékdíj II. fokozatában részesültek a következő kollégák: Csikósné Vörös Marianna, Fábián Istvánné, Gosztomné Ivsics Eszter, Kis Gábor, Lutzné Feszt Edit, dr. Ökördi Péterné, Schultz János, Udvarhelyiné Béres Irma.

A szakmai előadások előtt köszöntöttük az idei Vándorgyűlésen is előadást tartó Rábai Imrét abból az alkalomból, hogy 2016. július 9-én töltötte be a 90. életévét.

A plenáris ülés második részében először Laczkovich Miklós, az MTA rendes tagja tartott A matematikaoktatás legégetőbb problémái egy felmérés válaszainak tükrében címmel előadást. Az előadás előzménye az volt, hogy az MTA Matematikai Osztálya a köz- és felsőoktatás minden egyes szintjét képviselő tanárokból, valamint akadémikusokból 2015 decemberében megalakította a Matematikai Közoktatási Munkabizottságot 21 fővel, Laczkovich Miklós elnökletével. Ennek a bizottságnak az első ténykedése egy, a matematikatanítás jelenlegi hazai helyzetét vizsgáló kérdőív összeállítása, majd ezen keresztül a tanítók/tanárok véleményének megismerése volt. A kérdőívet a célcsoport tagjainak több mint 25%-a töltötte ki. Ez a kitöltési arány biztosítja, hogy az egyes kérdésekre adott válaszok összesítése alapján megfogalmazott állítások figyelembe vétele határozottan javasolt a kormányzat oktatáspolitikai döntései előtt. Az előadást vastaps fogadta, amelynek oka egyáltalán nem az előadó által mondottak optimista kicsengése volt...

Hagyományosan a Vándorgyűlés plenáris délutánján szoktak előadást tartani az előző év végén Rátz Tanár Úr Életműdíjat kapott matematikatanárok is. Pálfalvi Józsefné dr. Gyökereink. Tantervi fordulatok a magyar matematikatanításban címmel tartott kiváló, sok tanulsággal szolgáló tanítástörténeti előadást, Mike János pedig lebilincselően élvezetes stílusban mutatott be néhányat tanítványai szellemes és érdekes feladatmegoldásaiból. A plenáris ülés után a nemcsak matematikatanárnak, de orgonistának is kiváló Tassy Gergely adott nagyon jól szerkesztett orgonakoncertet a Barátok Páduai Szent Antal Templomában. A keddi nap a Turisztikai Központban elköltött közös vacsorával zárult.

Szerda reggeltől péntek délig négy szekcióban zajlottak az előadások és szemináriumok a gimnázium épületében. A krónikás azért nem szeretne most egyetlen előadást vagy szemináriumot sem kiemelni, mert a résztvevők visszajelzései alapján mindegyik előadás és szeminárium alaposan előkészített, informatív és hasznos volt. A hagyományos és nagy népszerűségnek örvendő programok idén is lezajlottak: volt Tanárverseny a MATEGYE Alapítvány szervezésében, volt szerda este Hangos Könyv a Typotex Kiadó szervezésében, Votisky Zsuzsa vezetésével, volt szerdán foci, és csütörtökön kirándulások. Baja speciális adottságai lehetővé tették, hogy a szerdai sportolási lehetőség kibővüljön sárkányhajózással illetve kenuzással a Sugovicán. Háromféle kirándulás közül választhattak, akik csütörtök délután kirándulni szerettek volna: lehetett Hajósra (érseki kastély, pincefalu, borkóstolás), Gemencre (kisvasút, tanösvény, Ökoturisztikai Központ) kirándulni, valamint lehetett hajókázni a Dunán. Mindegyik kirándulás népszerű volt, és a résztvevők beszámolói alapján jól sikerült. Ennek a sikernek nem elhanyagolható összetevőjeként az időjárás kegyes volt hozzánk a Vándorgyűlés teljes ideje alatt.

Összegezve a fentieket, elmondható, hogy az idei bajai Vándorgyűlés jól szervezett, szakmai szempontból is tartalmas és színvonalas volt. Az 57. Rátz László Vándorgyűlés 2017-ben Székesfehérváron lesz.

Kosztolányi József 

Megjegyzések:

- A Vándorgyűlés programja az alábbi honlapon elérhető.  Több előadás anyaga  tanulmányozható itt: http://rlv.berzsenyi.hu/2016

- A Baján készült fotót  a római számok tanításához ajánljuk. Horváth Eszter adta közre a Mattanárklub nyári hírlevelében, aki ott nem olvasta, adja össze a római számokat és megtudja, mikor építették újjá az épületet.