Alaptudományok a fenntartható fejlődésért 2022

Alaptudományok a fenntartható fejlődésért 2022

2022-t az „alaptudományok a fenntartható fejlődésért” nemzetközi évének nyilvánította az ENSZ közgyűlése. A 2015 őszén elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretrendszer és annak gerincét képező célrendszer végrehajtása, azaz a világ fejlődési pályájának fenntartható irányba állítása az ENSZ eddigi egyik legnagyobb vállalkozása.

A keretrendszer alapjait a kiegyensúlyozott társadalmi fejlődés, a tartós gazdasági növekedés és a környezetvédelem képezik. A keretrendszer kialakításában és formálásában Magyarország a kezdetektől fogva meghatározó szerepet vállalt.

Az Agenda 2030 keretrendszere 17 Fenntartható Fejlődési Célt (SDG-t, Sustainable Development Goals) fogalmazott meg. Ezek eléréséhez szükséges, hogy az ENSZ összes tagországa, szervezetei, a döntéshozók, nemzetközi, országos és regionális szervezetek, civil közösségek 2022-ben hívják fel a figyelmet az alaptudományok fontosságára és tudatosítsák, hogy ezek nélkül nem lehetséges fenntartható fejlődés. 

Az emberiség számára az alaptudományok és a csúcstechnológia teszik lehetővé a naprakész információk elérését, az egyének, közösségek, a társadalom egészségének, jóllétének biztosítását.

Azok nélkül az eredmények nélkül, amelyeket évtizedek, sőt évszázadok óta a kíváncsiság vezérelte tudományos kutatók elértek, valószínűleg a már két éve tartó COVID19 pandémiahelyzet is sokkal rosszabb lenne. Alaptudományok nélkül honnan tudhatnánk, hogy a fertőzést vírus okozza, hogyan néz ki egy vírus, mi a génszekvenciája, milyen variánsai lehetnek? Folytathatnánk a sort: tesztelés, kezelés, vakcinák, epidemiológiai modellezés, vagy éppen a nagy sebességű, földrészeket összekötő kommunikáció – röviden, minden, ami segíti a pandémia és annak következményei elleni harcot, az alaptudományokból ered.

A koronavírus-járvány azt is megmutatta, mennyire függ bolygónk kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődése az alaptudományok kutatásaitól.

Az alaptudományok a fenntartható fejlődésért nemzetközi éve 2022 rávilágít az alaptudományok és a fenntartható fejlődési célok közötti kapcsolatra annak érdekében, hogy a gazdasági és a politikai élet vezetőit, csakúgy, mint a társadalom egészét meggyőzze ennek alapvető fontosságáról.

Az IYBSSD2022 szervezőbizottságának kezdeményezői az elméleti és alkalmazott fizika nemzetközi egyesülete (International Union of Pure an Applied Physics) és a CERN voltak, és a bizottság tagjai között van az International Mathematical Union, valamint a Industrial Council for Industrial and Applied Mathematics. A további tagszervezetek és egyéb információk a kiadott angol nyelvű sajtóközleményben olvashatók.