Matematikatörténet és Matematikaoktatás Konferencia 2020. május 20−24.

Matematikatörténet és Matematikaoktatás Konferencia 2020. május 20−24.

Matematikatörténet és Matematikaoktatás konferenciánkat (History of Mathematics and Teaching of Mathematics) a BJMT Matematikatörténeti Munkabizottsága kezdeményezte, 2000-ben és 2002-ben Budapesten volt. Felkérésükre 2004 óta a Miskolci Egyetemen szervezzük az együttműködő partnereinkkel közösen. A konferencia helyszínét úgy igyekeztünk megválasztani, hogy körüljárjuk a magyar matematikatörténet néhány fontos városát is. Sorrendben a konferenciák helyszíne tehát 2000 és 2002 Budapest után, 2004 és 2006 Miskolc, 2008 Marosvásárhely, 2010 Szeged, 2012 Sárospatak, 2014 Kolozsvár, 2016 Eger, 2018 és 2020 ismét Miskolc volt. Sajnos ebben az évben csak on-line konferenciát szervezhettünk, de az sikeresen lezajlott a tervezett időben, 2020. május 20−23 közt. Az érdeklődők a www.uni-miskolc.hu/hmtm oldalon a konferenciaprogramot, a kivonatokat, és bizonyos, előzetesen beküldött anyagokat is megtekinthetnek.

A konferencia a matematikatörténeti és matematikaoktatási kutatásokban érdekelt kollégák számára kétévente lehetőséget nyújt egymás kutatásainak a megismerésére, a kapcsolatok és együttműködés kialakítására, a  publikációs lehetőségek bővítésére.

2008 óta a konferencia elnöke Edmund Robertson professzor, a skóciai St Andrews Egyetem professzor emeritusza, aki létrehozta és mindmáig fejleszti a világ talán leghíresebb matematikatörténeti adatbázisát, a MacTutor History of Mathematics Archive-ot, amely több mint 3000 matematikus életrajzát, több mint 2000 matematikatörténeti szakcikket és rengeteg adatot tartalmaz.

Az adatbázis elérhetősége: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/

A Miskolci Egyetem oktatójaként 1994−96 között részt vettem egy közös TEMPUS projektben, ahol a St Andrews Egyetemen bekapcsolódtam a MacTutor projektbe, ami eredetileg egy oktatási szoftver volt, és 1994-ben elnyerte az Európai Unió Akadémia Szoftver Nagydíját. Az alkalmazás jelentős része az interaktívan elérhető MacTutor Biographies volt, amely a matematikatanításban fontos szerepet játszó, sokszor hivatkozott matematikusok életrajzát és munkásságát ismertette. Ezt később különválasztották, és internetes adatbázissá fejlesztették. Közös munkánk eredményeként azoknak a magyar matematikusoknak a száma, akiknek élete és munkássága megjelent az adatbázisban, megháromszorozódott. Talán ennek is köszönhető, hogy Robertson professzor elfogadta a konferenciánk elnöklését, és munkatársaival, doktoranduszaival együtt rendszeresen részt vesz a konferencián.

A konferencia céljai között szerepel az, hogy a közép-európai régió, itt elsősorban Magyarország, de ugyanúgy Erdély, Románia, Ausztria, Bulgária, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Szerbia matematikusainak életéről, munkásságáról sok hiányzó adattal, pontosítással hozzájáruljunk a jelzett adatbázis kiegészítéséhez, továbbfejlesztéséhez. Ez a munka közös érdek, hiszen fontos az, hogy a hazai és a környező országok matematikusainak életéről, munkásságáról minél hitelesebb adatok  legyenek elérhetők a nemzetközi szakmai közélet legfontosabb fórumainak egyikében. Másrészt a matematikatörténet legismertebb adatforrásának szerzői is érdekeltek az adatbázis bővítésében, az adatok pontosításában, hitelességének, színességének és ismertségének növelésében.

MacTutor

A megújult MacTutor honlap

Ennek néhány példáját említehetem: 2008-ban Marosvásárhelyen a szegedi kollégák Kerékjártó Béla magyar matematikus hiányos életrajzát kérték számon Robertson professzoron, aki rámutatott arra, hogy nagyon kevés adat érhető el angolul, németül vagy franciául a magyar matematikának erről a kiváló személyiségéről. Válaszul a szegedi kollégák publikáltak, angolra fordítottak, és dokumentáltak kb. 600 oldalon mindent, amit Kerékjártóról tudni lehet, így azóta a MacTutor méltó életrajzot tartalmaz híres matematikusunkról. Hasonlóan, a marosvásárhelyi, kolozsvári, sárospataki, egri konferenciánkon a kollégák lendületet kaptak a város, az egyetemük híres matematikusainak méltó bemutatására. A mostani konferenciánkon egy belgrádi matematikus, Jovan Karamata életéről szóló adatokat hozunk „reflektorfénybe”, tesszük hozzáférhetővé a nemzetközi tudományos közélet számára.

Dacára annak, hogy a magyar matematikatörténet viszonylag jól reprezentált az adatbázisban, mégis sok a tennivaló, hiszen szerencsénkre bőven még van olyan tehetséges matematikus, aki Magyarországon született, vagy úgy tartjuk számon, mint magyar matematikust, és még nem szerepel az adott adatbázisban. Az is lehet, hogy az adatbázisban már szereplő magyar vonatkozású adatok között sok a hiányos, és szükséges azok további kiegészítése, eredeti dokumentumok, hivatkozások közzététele. Például a magyar „big five” tagjai:  Aczél JánosCsászár ÁkosFuchs László, Gál István és Horváth János közül egyik sem szerepel még a MacTutor History adatbázisban. Úgy gondolom, hogy minden egyetemnek érdeke, hogy a legnevesebb professzorairól minél több hiteles információ jelenjen meg, és ezáltal a nemzetközi láthatóságát, elismertségét növelje. Nekünk külön lehetőséget jelenthet az, hogy az adatbázis megalkotói nyitottak, szívesen veszik a közvetett, vagy akár közvetlen segítséget is. A konferenciánk céljai közt az is szerepel, hogy ebbe a munkába minél több hazai egyetem kutatóját, a matematikatörténet művelőit bevonjuk, és ezt a Közép-Európai Egyetemi Csereprogram, a CEEPUS hálózati partnereink körében is kiterjesszük. Ebben a CIII-HU-0028 jelű hálózatban, amelyet a Miskolci Egyetem koordinál, 15 ország mintegy 70 felsőoktatási intézménye működik együtt, lásd a oldalon.  

Külön öröm számomra, hogy miskolci vonatkozásban egykori professzorom, Maurer Gyula, vagy kollégánk, Rontó Miklós neve, és a Miskolc Mathematical Notes is említésre kerül a MacTutor adatbázisban. Szintén a konferenciasorozathoz köthető friss információ az is, hogy a MacTutor adatbázis napokban megújult honlapján, annak címoldalán, a MacTutor két „atyja”, Edmund Robertson és John O’Connor megemlítik az adatbázis elismertségét, jellemezve azt a Comenius emlékérmet, amit a 2012-es sárospataki konferenciánkon vettek át. A másik megemlítésre került díj a London Mathematical Society Hirst díja. Számunkra az is nagy jelentőségű, hogy Robertson professzor a 2008-as marosvásárhelyi konferenciánkon vette át a Pro Scientia Absoluta Vera díjat a két Bolyai munkásságának népszerűsítése terén végzett tevékenysége elismeréseként, ezt a díjat rajta kívűl még csak ketten, Prékopa András akadémikus és Nagy Dénes, a Melbourne-i Egyetem tanára, a Nemzetközi Szimmetria Társulat elnöke vehette át.

Az új honlapon emellett megjelenik például Bolyai János egyetlen hitelesnek tartott ábrázolása, a marosvásárhelyi Kultúrpalota homlokzatának egyik domborműve. Erről érdemes elolvasni Kántor Sándorné KöMaL-ban megjelent cikkét is.

Bolyai János egyetlen hitelesnek tartott ábrázolása

Bolyai János nemeuklideszi geometriáját elsőként Vályi Gyula oktatta a kolozsvári egyetemen, akinek szobra szintén megjelenik a MacTutorban:

(Fotó:: Wikizoli - saját kép, CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23222865)

 

Körtesi Péter
Miskolci Egyetem