100 éve született Varga Tamás

100 éve született Varga Tamás

Varga Tamás (1919−1987) a matematikaoktatás és a matematikaoktatásról való kutatás kiemelkedő, nemzetközi hírű szakembere volt; a hazai matematikaoktatás, és különösen a felfedeztető matematikaoktatási hagyomány máig épít a munkásságára. Munkássága halála után 30 évvel is jelentős hatást gyakorol a magyar matematika tantervekre, a tanítás tartalmára, a felhasznált eszközökre, az alkalmazott módszerekre egyaránt.

Az MTA−ELTE Korszerű Komplex Matematikaoktatás Kutatócsoport Vancsó Ödön (ELTE) vezetésével régóta tervezte, hogy Varga Tamás születésének 100. évfordulóját egy nemzetközi matematikadidaktikai konferencia megszervezésével ünnepli meg. 2017-től kezdve fokozatosan felvettük a kapcsolatot a matematikadidaktika kiemelkedő nemzetközi szakértőivel, hogy a programbizottság tagjaként vagy meghívott előadóként vegyenek részt a konferencia előkészítésében, illetve lebonyolításában. Közülük is kiemelkedik Michèle Artigue, a francia Paris Diderot egyetem professzora, a Nemzetközi Matematikadidaktikai Egyesület volt elnöke, aki 2016 óta az MTA−ELTE projekt tanácsadója, és aki a Varga 100 konferencia társelnökeként a konferencia koncepciójának kidolgozásában, programjának megtervezésében jelentős segítséget nyújtott számunkra.

A Varga100 − Connecting Tamás Varga’s Legacy and Current Research in Mathematics Education című konferencia fő céljai közé tartozott Varga Tamás munkásságának nemzetközi kontextusba helyezése, jelentőségének megvitatása a mai matematikaoktatás szempontjából; a matematika oktatásáról szóló kurrens nemzetközi kutatások számára fórum biztosítása; illetve a magyar és a nemzetközi matematikadidaktikai kutatások közötti kapcsolatok erősítése. A konferencia témáiként olyan témákat választottunk, amelyek Varga Tamás munkásságával kapcsolatba hozhatók, ugyanakkor a mai kutatások szempontjából aktuálisak, széleskörű érdeklődésre tarthatnak számot. A témák egy része a matematika egyes területeihez kapcsolódik, mint a logika, az algoritmikus gondolkodás, a kombinatorika, a valószínűségszámítás tanítása, más részük pedig matematikai területektől független, mint például a felfedeztető matematikaoktatás és a hosszabb tanítási folyamatok tervezése, az eszközhasználat szerepe a matematikai fogalmak fejlődésében vagy a tanári kreativitás, önállóság a tanítási folyamatok tervezésében.

A konferencia 2019. november 6−8-ig tartott, helyszínéül pedig a Magyar Tudományos Akadémia az MTA Díszterme és a Humán Tudományok Kutatóháza szolgált.

rsztvevk

A nemzetközi programbizottság a következő tagokból állt: Michèle Artigue és Vancsó Ödön (társelnökök); Werner Blum, Gosztonyi Katalin, Jeremy Kilpatrick, Laczkovich Miklós, Marta Menghini, Eva Swoboda.

A konferencia előestéjén, november 5-én Susanne Prediger (Technische Universität Dortmund, Németország, a European Society for Research in Mathematics Education szervezet elnöke) tartott nyilvános előadást az MTA Rényi Alfréd Kutatóintézetben „How can we support students to grasp mathematical structures? Insights into design research in mathematics education” címmel.

49023298332 a317c0c863 k

A november 6-ai megnyitón az MTA Dísztermében a meghívott vendégeket, a konferencia résztvevőit és a család képviselőit Lovász László, az MTA elnöke köszöntötte, amit Vancsó Ödön, Susanne Prediger és Michèle Artigue megnyitó szavai követtek. Gosztonyi Katalin (ELTE) „Tamás Varga’s reform movement and the Hungarian ’Guided Discovery’ approach” című előadásában Varga Tamás reformját történeti és didaktikai szempontból elemezte, bemutatta hazai és nemzetközi jelentőségét, hatásait, külön kiemelve az MTA−ELTE kutatócsoport jelenleg is zajló kutatásainak kapcsolatát Varga munkásságával. Az előadás után az elmúlt egy évben a projekt keretében összeállított, Varga Tamás örökségéről szóló interjúfilmet vetítettük le a megnyitó résztvevői számára. (A film szerkesztője Szmerka Gergely, szakértője Vancsó Ödön, vágta, feliratozta: Kádár Tamás.)

49023664663 65d33c23de k

Szerda délutántól péntek estig további három plenáris előadást és egy panelbeszélgetést hallgathattunk meg. Viviane Durand-Guerrier (Franciaország) a logika szerepéről beszélt a matematikatanításban, különösen a diszkrét matematika tanításában. Manfred Borovcnik (Ausztria) a statisztika tanítására mutatott be új, a valószínűségszámításra nagyobb hangsúly helyező koncepciót. Mindketten kitértek Varga Tamás munkásságára is e területek tanításával kapcsolatban, és összehasonlították Varga Tamás koncepcióját a mai didaktikai fejlesztésekkel. Mariolina Bartolini Bussi (Olaszország) a matematikai segédeszközök használatának szerepéről beszélt a matematikai gondolkodás fejlesztésében; „semiotic mediation” elnevezésű elméletét egy történeti alapokon nyugvó, de saját fejlesztésű, „pascaline” nevű eszköz bemutatásával szemléltette.

A panelbeszélgetés címe „Inquiry Based Mathematics Education and the development of learning trajectories” volt. A beszélgetés résztvevői különböző, a felfedeztető oktatást előtérbe helyező európai matematikaoktatási irányzatokat hasonlítottak össze, különös tekintettel arra a kérdésre, hogy hogyan, milyen elvek szerint építenek ezek az irányzatok hosszabb tanítási folyamatokat. Katja Maaß (Németország) röviden bemutatta az általa vezetett „Inquiry Based Mathematics Eudaction” témájú európai projekteket, és beszélt arról, hogy a résztvevő országokban meglévő tanítási irányzatok lényegesen eltérnek egymástól, illetve hogy hogyan igyekeztek a projektek során az ezekből a különbségekből adódó nehézségeket áthidalni. Ezután négy különböző irányzatot mutattak be azok képviselői: Michiel Doorman (Realistic Mathematics Education, Hollandia), Ladislav Kvasz (Hejny-módszer, Csehország), Marianna Bosch (Study and Research Path, Spanyolország), és Juhász Péter (Pósa-módszer, Magyarország). A panelbeszélgetést Michèle Artigue vezette.

A plenáris előadásokon kívül 4 párhuzamos szekcióban összesen 60 előadás hangzott el, 11-en posztert állítottak ki. Magyar illetve finn matematikatanárok 7 workshopot tartottak, amelyek keretében Varga Tamás módszerét a gyakorlatban is bemutatták a résztvevőknek. Szitányi Judit (ELTE TÓK) vezetésével (C. Neményi Eszter, Csahóczi Erzsébet, Halmos Mária, Pálfalvi Józsefné, Varga Eszter és még sokan mások közreműködésével) pedig kiállítás is készült Varga Tamás életéről és munkásságáról, amit a szünetekben mindenki nagy érdeklődéssel tanulmányozott. Az informatív, szép kivitelű posztereket a Bolyai Társulat támogatásával Ács Katalin készítette. A centenárium tiszteletére jelentette meg a Typotex kiadó Pálfalvi Józsefné „Varga Tamás élete – A komplex matematikatanítási kísérlet” című könyvét.

A konferencián összesen 131 résztvevő volt jelen 18 országból. Kiemeljük, hogy az ELTE Matematika Doktori Iskola összes aktív matematikadidaktika doktorandusza előadással vagy poszterrel vett részt a konferencián, és mellettük több debreceni és szegedi doktorandusz is szerepelt valamilyen formában. Így a kutatói utánpótlás erősítését is jól szolgálta a konferencia. 

A konferencia péntek délutáni zárását követően került sor a hagyományos, elsősorban tanároknak szóló 31. Varga Tamás Módszertani Napok rendezvényének megnyitójára. A megnyitón átadták a Varga Tamás Díjakat, melyeket idén Ambrus András és Pintér Klára érdemeltek ki. November 9-én, szombaton a Módszertani Napok résztvevői előadásokat hallgathattak meg, workshop-okon vehettek részt.

Ambrus Pintr kicsi

Köszönet illeti a konferencia előkészítéséért a nemzetközi programbizottság fent felsorolt tagjait, a lebonyolításért az ELTE TTK Matematika Doktori Iskola doktori hallgatóit, a kiállítás megalkotásán dolgozókat, a film elkészítésében közreműködőket, a programfüzet elkészítőit.

A konferencia részletes programja, az előadások és poszterek absztraktja elérhető a https://varga100.sciencesconf.org/ linken. A nyitónap fotóit Szigeti Tamás készítette (Forrás: https://www.flickr.com/photos/mtasajto/albums/72157711665189417).

Támogatóink, akik nélkül nem jöhetett volna részre a konferencia:

logok

 

Csapodi Csaba, Gosztonyi Katalin, Vancsó Ödön

ELTE, TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ

49023093666 27de186587 k 49022571273 192e10d161 k 49024392112 f053c27082 k

14. szám 2019. december

Még több cikk

Rendhagyó, páros interjút készített egymással Kránicz Gréta és Szikszai Mónika arról, mi volt a motivációjuk, amikor pályát választottak, hogyan tekintenek vissza a tanulmányaikra és hogy milyen tapasztalataik vannak matematikusként a pénzügyi világban. Mindketten az ELTE alkalmazott matematika alapszakán, majd a biztosítási es pénzügyi matematika mesterszakán végeztek. Most az MSCI amerikai székhelyű pénzügyi szolgáltató cégnél dolgoznak Budapesten. Tovább...

Tanóra rovatunkban Szoldatics Józsefet, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárát kértük fel, járjon körbe egy számára érdekes feladatot. Ő geometria feladatot választott, ami egy olyan háromszögről szól, amelyben a szögek 100 – 40 – 40 fokosak. A feladatra 6 megoldást mutat. Mind a hat a maga nemében szép, vagy valami szép tulajdonságot használ. Tovább...

A SIAM News 2019 január/februári számának tudománypolitikai rovatában jelent meg az Egyesült Államok megújult STEM oktatási stratégiájáról szóló cikk, amiből most az Érintő magyar olvasói számára is tanulságos részeket közöl. Kovács Ágnes fordításából kiderül, milyen az amerikai kormány matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai képzésének ötéves stratégiai terve. Tovább...

„A tanítás örökös keresés: hogyan lehetne közelebb vinni, jobban megértetni a gyerekekkel az adott témát, milyen módszerrel, milyen játékokkal lehet felépíteni egy-egy fogalmat, vagy hogyan gyakoroljunk, hogy ne legyen unalmas, hogyan lehetne örömet szerezni matekórán. A legtöbb ötletet, módszert a kollégáimtól lestem el. Kötelező „lopni" egymástól, hiszen egy jó tanár órája rengeteg ötletet indíthat el bennünk." Tovább...

2019. november 22-24. között 27. alkalommal került sor Komáromban (Szlovákiában) a kárpát-medencei magyar középiskolások számára évenként megrendezett Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozóra. Az idei háromnapos rendezvény 20 előadásán több, mint 80 tanár és diák vett részt anyaországi vagy egyéb kárpát-medencei magyarlakta vidékről. A rendezvény ötletgazdája, Oláh György és az idén elhunyt Keszegh István után Fonód Tibor lett a diáktalálkozó fő szervezője. Tovább…

Palugyai István több mint negyven év újságírói tapasztalattal a háta mögött nemrég jelentette meg 62 interjút tartalmazó válogatását a tudomány világából. Az interjúalanyok egy része Nobel-díjas, vagy jelentős külföldi tudós, fizikusok, vegyészek, orvosok között „a matek Lady Gagája”, Cédric Villani francia és Jin Akyiama japán matematikus. Tovább…

Rábai tanár úr még 90 éves korán túl is örömmel és nagy felkészültséggel tartott előadást, gondosan válogatott példákkal akár diákok, akár tanárok számára. Hosszú pályafutása alatt nagyon sok könyvet, feladatgyűjteményt, az érettségire vagy egyetemi felvételire készülőket segítő példatárat és egyéb oktatási segédanyagot írt. De a legbüszkébb a legendás első speciális matematika tagozatos osztályára volt. Egykori tanítványa, Laczkovich Miklós emlékezik meg róla. Tovább...

A csomóelmélet két alapvető célja, hogy megértsük a csomók „geográfiáját” – azaz hogy megkülönböztessük, avagy osztályozzuk a csomókat –, és hogy tanulmányozzuk a csomó helyzetét a háromdimenziós térben. E célkitűzések vonatkoznak a Legendre-csomóelméletre is. Az AMS Notices 2009-ben megjelent írása (fordította: Földvári Viktória) a sztenderd kontakt térben vizsgál Legendre-csomókat. Hogy megértsük a sztenderd kontakt struktúrát, először képzeljünk el egy egykerekűt például egy parkolóban, majd tekintsük a pályát, amit az egykerekű járna be azzal a megkötéssel, hogy a kerék sosem áll észak-déli irányba...Tovább...

Varga Tamás (1919−1987) a matematikaoktatás kutatásának kiemelkedő, nemzetközi hírű szakembere volt; a hazai matematikaoktatás, és különösen a felfedeztető matematikaoktatási hagyomány máig épít a munkásságára. Születésének 100. évfordulóját az MTA nemzetközi konferenciával ünnepelte. A sikeres rendezvényről a fő szervezők, Csapodi Csaba, Gosztonyi Katalin és Vancsó Ödön számolnak be. Tovább…

Harminc évvel ezelőtt, 1989. november 9-én, azaz a berlini fal leomlásának napján alakult meg a Typotex Elektronikus Kiadó Kft. Jelképes dátum ez, valójában egy hosszabb folyamat betetőzése. A néhány fős vállalkozás három évtized alatt fontos szellemi műhellyé nőtte ki magát. Erről a folyamatról, az elmúlt 30 évről szeretnék felvillantani pár momentumot. Votisky Zsuzsa, aki a leginkább illetékes abban, hogy mi történt ez alatt az idő alatt, sajnos már nincs közöttünk. Az ő elképzelései alapján alakult úgy a Typotex sorsa, ahogyan alakult –  írja Németh Kinga. Tovább... 

Hirtelen és váratlanul távozott el az élők sorából 2019. október 4-én Dr. Pap Gyula egyetemi tanár, a határeloszlás-tételek, a sztochasztikus folyamatok és a matematikai statisztika nemzetközileg elismert kutatója, aki élen járt a tudományos utánpótlás nevelésében. Könyvét az elágazó folyamatok statisztikai paraméterbecsléseiről már nem tudta megírni. Debreceni kollegája, Dr. Kántor Sándorné középiskolás kora óta közelről ismerte őt. Tovább…

Varga Dániel a Prezi cégnél dolgozik, mellette a Rényi Alfréd Matematikai Intézet kutatója, területe a mesterséges intelligencia, azon belül a deep learning, a mély mesterséges neuronhálók. Matematikai és informatikai tudására egyaránt szüksége van, hogy avval foglalkozhasson, ami érdekli.

Az International Symposium on Mathematical and Computational Biology (BIOMAT) konferenciasorozat 2001-ben Brazíliában indult, 2011 óta minden évben más ország ad otthont a rendezvénynek. 2019-ben a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete szervezte a konferenciát, amelyen október 21. és 25. között 14 országból csaknem 50 matematikus ismertette legújabb eredményeit. Az előadások témái, amelyekről Dénes Attila számol be, a matematikai biológia legkülönbözőbb területeiről kerültek ki. Tovább…

Matematika a mindennapokban egy autizmusban érintett matematikus szemén keresztül. Habár az autizmus lehetne csak egy plusz szó a mondatban, ennél sokkal nagyobb szerepe van. Olyan szerepe, ami áthatja az egész könyvet, ugyanúgy, ahogy maga az állapot hatja át az érintett személy egész életét és annak minden aspektusát. Vajda Kitti gyógypedagógus írt Daniel Tammet: Számokban létezünk című könyvéről. Tovább...