Mi is ... egy expander?

Mi is ... egy expander?

Egy $ X=(V,E)$ gráf alatt egy véges $ V$ csúcshalmazt és egy csúcspárokat tartalmazó $ E$ élhalmazt értünk. Expandernek nevezünk egy gráfot, ha az sokszorosan összefüggő ritka gráf. Ez az a látszólagos ellentmondás, miszerint egy expander sokszorosan összefüggő, ugyanakkor ritka, ami miatt az ilyen gráfok egyrészt intuíciónk ellenére léteznek, másrészt pont emiatt annyira hasznosak. Például az elméleti matematikában, ezen belül is a kombinatorikában expanderek által adható explicit konstrukció olyan gráfokra, amelyeknek egyszerre nagy a derékbősége (a gráfban található legrövidebb kör hossza) és a kromatikus száma (a legkevesebb szín, amivel a csúcsok kiszínezhetők oly módon, hogy szomszédos csúcsok színe különböző legyen); a funkcionálanalízisben pedig olyan végesen generált csoportokat konstruálhatunk a segítségükkel, amelyek nem ágyazhatók be egyenletesen Hilbert-térbe (Gromov), valamint a csoporthatásokra vonatkozó Baum-Connes-sejtésre is ellenpéldákat szolgáltatnak. Azonban az expanderek hatása leginkább a számítástudományban, illetve a számítógép-tudományban érzékelhető. Szuperhatékony kommunikációs hálózatok tervezése, hatékony hibajavító kódok konstrukciója, véletlen algoritmusok derandomizációja, valamint algoritmusok elemzése a számítógépes csoportelméletben: csupán néhany példa az expanderek széleskörű alkalmazásaira (lásd még O. Reingold.... tanulmányát és a benne szereplő további hivatkozásokat).

A legalapvetőbb expander formálisan a következőképp definiálható. Legyen $ k \geq 2$ egész szám, $ X$ pedig egy $ k$-reguláris gráf (azaz minden $ v \in V$ csúcsnak pontosan $ k$ szomszédja van). Az $ X$ gráf $ h$ Cheeger-konstansa

$\displaystyle h(X) = \min_{\emptyset \subsetneq F \subsetneq V}\frac{\vert\partial F\vert}{\min(\vert F\vert,\vert V \setminus F\vert)},
$

 

ahol $ \partial F$ jelöli az $ F$ és annak $ V \setminus F$ komplemense között futó élek halmazát, $ \vert\partial F\vert$ pedig annak számosságát. Ekkor $ X$-et $ [n,k,h]$-expandernek nevezzük, ahol $ n=\vert V\vert$. Vegyük észre, hogy $ h > 0$ akkor és csakis akkor, ha $ X$ összefüggő. Továbbá ha $ \vert F\vert \leq n/2$, akkor $ \vert\partial F\vert \geq h\vert F\vert$, vagyis ha $ h$ értéke nagy, akkor a csúcsok minden ilyen $ F$ részhalmazának sok szomszédja van $ F$-en kívül (innen az expander elnevezés). Expanderek alatt valójában ilyen $ [n,k,h]$ gráfok egy végtelen sorozatát értjük, ahol $ k$ és $ \varepsilon_o > 0$ értéke rögzített, $ h \geq \varepsilon_0$ (a sorozat mindegyik elemére), valamint $ n \rightarrow \infty$. Könnyű látni, hogy ekkor szüksgképpen $ k \geq 3$, amit ezért a továbbiakban fel is teszünk. A $ h \geq \varepsilon_0 > 0$ feltétel biztosítja, hogy a gráfok sokszorosan összefüggők, miközben $ k$ rögzített értéke (és $ \vert E\vert=kn/2$) miatt ritkák.

Talán meglepő, hogy expanderek egyáltalán léteznek. Az első egzisztenciabizonyítást Pinsker adta. Tekintsük az összes $ X_{n,k}$ (vagyis $ n$ számozott csúcson $ k$-reguláris) gráfok valószínűségi terét, ahol mindegyik ilyen $ X_{n,k}$ gráfot egyforma valószínűséggel választjuk. Ekkor megmutatható, hogy $ k \geq 3$ esetén létezik $ \varepsilon = \varepsilon(k) > 0$, hogy a $ h(X_{n,k}) \geq \varepsilon$ esemény valószínűsége $ 1$-hez tart, amint $ n \rightarrow \infty$.

Az alkalmazásokhoz azonban explicit konstrukciókra van szükség. Ebből a szempontból a következő spektrális megközelítés nagyon hasznosnak bizonyult. Adott $ X = X_{n,k}$ esetén tekintsük az $ A = A(X)$ szomszédsági mátrixot: ez egy $ n \times n$-es szimmetrikus mátrix, amelynek sorait és oszlopait a $ v \in V$ csúcsokkal címkézzük és az $ A_{v,w}$ mátrixelem értéke 1 ha $ \{v,w\} \in E$, máskülönben 0. Az $ (1,1,\ldots,1)$ vektor sajátvektora $ A$-nak $ k$ sajátértékkel, továbbá $ A$ sajátértékei valósak és a $ [-k,k]$ intervallumba esnek. Jelölje $ \lambda_1(X)$ az $ A$ mátrix $ k$ után következő legnagyobb sajátértékét. Az alábbi, Tanner, Alon és Milman nevéhez fűződő egyenlőtlenségek amelyek a differenciálgeometriában ismert Cheeger- és Buser-egyenlőtlenségek diszkrét analogonjai kapcsolatot teremtenek $ h(X)$ és $ k-\lambda_1(X)$ (az ún. spektrális rés) között:

$\displaystyle \frac{k-\lambda_1(X)}{2} \leq h(X) \leq \sqrt{2k(k-\lambda_1(X))}.
$

 

Következésképp, az $ X_{n,k}$ család pontosan akkor expander, ha a spektrális résekre egyenletes alsó korlát adható, és minél nagyobb a rés, annál jobb az expanzió. Margulis ezt az eredményt, valamint a Kazhdan-féle (T)-tulajdonsággal rendelkező (ami annyit jelent, hogy a csoport triviális reprezentációja izolált az unitér reprezentációk terében) végtelen diszkrét csoportok faktorait felhasználva elsőként adott explicit konstrukciót expanderekre. Azonban van határa annak, hogy legfeljebb mekkora lehet a spektrális rés (Alon-Boppana): rögzített $ k$-ra ugyanis

$\displaystyle \liminf_{n \rightarrow \infty} \lambda_1(X_{n,k}) \geq 2 \sqrt{k-1},
$

 

ahol a „$ \liminf$'' képzésekor az összes $ X_{n,k}$-t figyelembe vesszük. Egy $ X_{n,k}$ gráf (pontosabban $ X_{n,k}$-k végtelen sorozata, ahol $ n \rightarrow \infty$ és $ k$ rögzített) Ramanujan-gráf, ha $ \lambda_1(X_{n,k})\leq 2 \sqrt{k-1}$. A fentiek tekintetében egy ilyen gráf spektrális szempontból optimális expander.

Ennek a Ramanujan-gráfnak 80 csúcsa van, amely közel van a legnagyobb, 84 csúcsú Ramanujan-síkgráfhoz. A derékbősége 5, az expanziós konstansa 1/4 (amint ezt az árnyékolt kör jelzi),  a 1 sajátértéke pedig nagyjából 2,81811... (A. Gamburd számítása.)

Kellemes tény, hogy $ k=q+1$ esetén (ahol $ q$ prímhatvány) léteznek Ramanujan-gráfok, amelyek egy alkalmas véges test feletti $ PGL_2$ csoport explicite leírható Cayley-gráfjaiként nyerhetők [1,3] (egy Cayley-gráfban a csúcsok egy adott $ G$ csoport elemeinek felelnek meg, az élek pedig $ g \rightarrow gg_1$ kapcsolatoknak, ahol $ g_1 \in G$ egy tetszőleges generátorelem). Érdekes kérdés, hogy vajon léteznek-e Ramanujan-gráfok, amennyiben $ k$ nem  prímhatvány. Friedman nemrég megmutatta, hogy rögzített $ k$ és $ \varepsilon > 0$ esetén a $ \lambda_1(X_{n,k})\leq 2 \sqrt{k-1} + \varepsilon$ esemény valószínűsége 1-hez tart, amint $ n \rightarrow \infty$, vagyis egy véletlen gráf aszimptotikusan Ramanujan. Rendkívül érdekes numerikus szimulációk alapján úgy tűnik, hogy annak valószínűsége, hogy egy véletlen gráf Ramanujan, valamivel nagyobb mint 0,5, ami a véletlen mátrixok elméletéből ismert Tracy-Widom-eloszlás ferdeségének felel meg. 3-reguláris  méretű véletlen gráfok  1  sajátértékeinek gyakorisági eloszlása (az adatokat T. Novikoff bocsátotta rendelkezésre).

A [4] cikkben a szerzők bevezették gráfok „zig-zag-szorzatát'' (amely csoportok szemidirekt szorzatához kapcsolódik abban az esetben, amikor maguk a gráfok Cayley-gráfok), amelynek segítségével új explicit konstrukciót adtak expanderekre. Az eljárás induktív: mindegyik szinten a zig-zag-szorzat alkalmazása kínálja a továbblépést. A konstrukció előnye, hogy segítségével „veszteségmentes expandereket'' kaphatunk: olyan gráfokat, amelyek expanziója kis csúcshalmazokon közel optimális. Ez az extra csavar rendkívül hasznosnak bizonyult számos alkalmazásban, rádásul nem mutatható ki a spektrális rést elemezve.

Fordította: Huszár Kristóf

 

A fordítás megjelentetésére folyóiratunkban engedélyt kaptunk az Amerikai Matematikai Társulattól (AMS), a szerzőtől és az ábrák jogtulajdonosától (William A. Casselman). Peter Sarnak, “What Is…an Expander?” Notices Amer. Math. Soc.51 (August 2004) 762-763. © 2004 American Mathematical Society. http://www.ams.org/notices/200407/what-is.pdf

 Hivatkozások

[1] Alexander Lubotzky − Ralph Phillips − Peter Sarnak: Ramanujan graphs. Combinatorica, 8. évf (1988) 3.sz., 261-277. p. 

[2] Adam Marcus − Daniel A. Spielman − Nikhil Srivastava: Interlacing families I: Bipartite Ramanujan graphs of all degrees. In 2013 IEEE 54th Annual Symposium on Fiundations of Computer Science (FOCS) (konferenciaanyag). 2013, IEEE, 529-537. p.

[3] Moshe Morgenstern: Existence and explicit construczions of q+1 regular Ramanujan graphs for every prime power q. Journal of Combinatorial Theory, Series B, 62. évf. (1994) 1.sz., 44-62. p.

[4] Omer Reingold − Salil Vadhan − Avi Wigderson: Entropy waves,the zig-zag graph product, and new constant-degree expanders. Annals of Mathematics, 1955. évf. (2002) 1.sz., 157-187. p. 

 


A fordító megjegyzései

1 Marcus, Spielman és Srivastava 2013-as áttörése óta tudjuk, hogy a válasz igenlő a cikkben feltett kérdésre, hogy vajon léteznek-e Ramanujan-gráfok, amennyiben k nem prímhatvány [2].
2 T. Novikoff szimulációinak az eredeti megjelenés óta elavult a cikkbeli linkje http://www.math.nyu.edu/Courses/V63.0393/.

 ,