Úton-módon 2.

Úton-módon 2.

Egy feladat és ami róla az eszembe jutott...

A 2019 évi Nemzetközi Magyar Matematikaverseny egyik, 9. osztályosoknak szóló feladatát Erdős Gábor (Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa) javasolta. A feladatra matematika tanárok egy csoportja 20 elemi megoldást adott. A teljes anyag megtalálható a https://matek.fazekas.hu/ portálon a cikkek között, amit Erdős Gábor kollégám jegyez. Most ezek közül 7 megoldást mutatok. Mind a hét a maga nemében szép, vagy valami szép tulajdonságot használ. A megoldások közül az első három Erdős Gáboré; az utolsó négy megoldást én adtam.

A feladat

Az $ ABC$ szabályos háromszög $ AB$ oldalának felezőpontja $ F$. A $ CF$ szakasz azon belső pontja a $ D$ pont, amelyre az $ ADB$ szög 90 fokos. A $ CF$ szakasz azon belső pontja az $ E$ pont, amelyre a $ CD$ és a $ DE$ szakaszok hossza egyenlő. Hány fokos az $ AEB$ szög?

1. megoldás

Legyen a háromszög oldalának hossza 2 egység.

Legyen az $ AE$ szakasz felezőpontja $ G$.

$ GD$ középvonal az $ AEC$ háromszögben, így

$\displaystyle GD=\frac{AC}{2} =1.
$

Az $ AFD$ háromszög egyenlő szárú és derékszögű, így

$\displaystyle AF=FD=1.
$

Az $ FDG$ háromszög egyenlő szárú, mivel

$\displaystyle GD=FD=1
$
$\displaystyle GDF\sphericalangle =ACF\sphericalangle =30^\circ,
$

hiszen egyállású szögek, ezért

$\displaystyle GFD\sphericalangle =\frac{180^\circ -30^\circ }{2} =75^\circ.
$

A Thalész-tétel megfordítása miatt az $ AFE$ háromszög köré írt kör középpontja $ G$, így az $ EGF$ háromszög is egyenlő szárú, azaz

$\displaystyle AEF\sphericalangle =GFD\sphericalangle =75^\circ.
$

A kérdezett szög tehát:

$\displaystyle AEB\sphericalangle =2\cdot AEF\sphericalangle =150^\circ.
$

2. megoldás

Legyen a háromszög oldala 2 egység. Használjuk az ábra jelöléseit.

Az $ AFC$ háromszögben a Pitagorasz-tétel miatt

$\displaystyle CF=2x+y=\sqrt{3}.
$

az $ AFD$ háromszög egyenlő szárú, így

$\displaystyle DF=x+y=1,
$

ezért

$\displaystyle CD=DE=x=\sqrt{3} -1,
$

és

$\displaystyle EF=y=\sqrt{3} -2\left(\sqrt{3} -1\right) =2-\sqrt{3}.
$

az $ AFE$ háromszögben a Pitagorasz-tétel miatt

$\displaystyle AE=z=\sqrt{1+\left(2-\sqrt{3}\right)^2} =2\sqrt{2-\sqrt{3} }.
$

legyen az $ E$-ből az $ AD$-re bocsátott merőleges talppontja $ T$.

Az $ ETD$ háromszögben a Pitagorasz-tétel miatt

$\displaystyle 2u^{2} =x^{2} =\left(\sqrt{3} -1\right)^2=4-2\sqrt{3},
$

vagyis

$\displaystyle ET=TD=u=\sqrt{2-\sqrt{3} }.
$

De akkor az $ AET$ derékszögű háromszögben

$\displaystyle AE=2\cdot ET,
$

ez tehát egy félszabályos háromszög, amiből következik, hogy

$\displaystyle DAE\sphericalangle =30^\circ.
$

Ekkor viszont

$\displaystyle EAF\sphericalangle =45^\circ -30^\circ =15^\circ,
$

így

$\displaystyle AEF\sphericalangle =75^\circ.
$

A kérdezett szög tehát:

$\displaystyle AEB\sphericalangle =2\cdot AEF\sphericalangle =150^\circ.
$

3. megoldás

Legyen a háromszög oldala 2 egység. Használjuk az ábra jelöléseit.

szolda2 3

Az $ AFC$ háromszögben a Pitagorasz-tétel miatt

$\displaystyle CF=2x+y=\sqrt{3}.
$

Az $ AFD$ háromszög egyenlő szárú, így

$\displaystyle DF=x+y=1,
$
$\displaystyle CD=DE=x=\sqrt{3} -1.
$

Legyen $ E$-ből az $ AC$-re bocsátott merőleges talppontja $ P$. Ekkor $ CPE$ félszabályos háromszög, így

$\displaystyle PE=\frac{CE}{2} =x=\sqrt{3} -1,
$
$\displaystyle CP=\sqrt{3} \left(\sqrt{3} -1\right) =3-\sqrt{3},
$
$\displaystyle AP=2-\left(3-\sqrt{3}\right) =\sqrt{3} -1=x.
$

Azt kaptuk, hogy az $ APE$ derékszögű háromszögben

$\displaystyle AP=EP=x=\sqrt{3} -1,
$

tehát ez a háromszög egyenlő szárú is, ezért alapon fekvő szöge

$\displaystyle PAE\sphericalangle =45^\circ.
$

Az $ AEC$ háromszög $ E$ csúcsnál lévő külső szöge ezért

$\displaystyle AEF\sphericalangle =30^\circ +45^\circ =75^\circ.
$

A kérdezett szög tehát:

$\displaystyle AEB\sphericalangle =2\cdot AEF\sphericalangle =150^\circ.
$

 

4. megoldás

Tükrözzük az $ ABE$ háromszöget a $ D$ pontra. Ekkor az $ E$ tükörképe $ C$.

Az így kapott $ ABA'B'$ négyszög egy négyzet, hiszen átlói merőlegesek és egyenlő hosszúak. A négyzet belsejében pedig az $ ABC$ szabályos háromszög – ismert feladathoz jutottunk!

$\displaystyle CAB' \sphericalangle =90^\circ -60^\circ =30^\circ,
$

továbbá az $ ACB'$ háromszög egyenlő szárú, így

$\displaystyle AB' C\sphericalangle =\frac{180^\circ -30^\circ }{2} =75^\circ.
$

de akkor

$\displaystyle CB' A' \sphericalangle =90^\circ -75^\circ =15^\circ.
$

Szimmetria-okokból a $ B'CA'$ háromszög egyenlő szárú, így

$\displaystyle CA' B' \sphericalangle =15^\circ,
$

ezért

$\displaystyle B' CA' \sphericalangle =180^\circ -2\cdot 15^\circ =150^\circ.
$

A keresett szög ennek a szögnek a tükörképe a $ D$ pontra nézve, így

$\displaystyle AEB\sphericalangle =150^\circ.
$

 

5. megoldás

Legyen a háromszög oldala 2 egység. Használjuk az ábra jelöléseit.

Az $ AFC$ háromszögben a Pitagorasz-tétel miatt

$\displaystyle CF=2x+y=\sqrt{3}.
$

az $ AFD$ háromszög egyenlő szárú, így

$\displaystyle DF=x+y=1,
$
$\displaystyle CD=DE=x=\sqrt{3} -1,
$
$\displaystyle EF=y=\sqrt{3} -2\left(\sqrt{3} -1\right) =2-\sqrt{3}.
$

az $ AFE$ háromszögben a Pitagorasz-tétel miatt

$\displaystyle AE=z=\sqrt{1+\left(2-\sqrt{3}\right)^2} =\sqrt{2} \sqrt{4-2\sqrt{...
...sqrt{2} \sqrt{\left(\sqrt{3} -1\right)^2} =\sqrt{2} \left(\sqrt{3} -1\right).
$

Legyen az $ E$ pont tükörképe az $ AC$ oldalra nézve $ E'$.

Az $ ECE'$ háromszög szabályos,

$\displaystyle EE' =2x=2\left(\sqrt{3} -1\right).
$

Az $ AEE'$ háromszögben

$\displaystyle AE^{2} +\left(AE'\right)^2=2z^{2} =4\left(\sqrt{3} -1\right)^2=\left(2\left(\sqrt{3} -1\right)\right)^2=\left(EE'\right)^2,
$

ezért ez a háromszög a Pitagorasz-tétel megfordítása miatt derékszögű. Mivel egyenlő szárú is, ezért

$\displaystyle AEE' \sphericalangle =45^\circ.
$

Mivel az

$\displaystyle AEC\sphericalangle =60^\circ +45^\circ =105^\circ,
$

ezért az

$\displaystyle AEF\sphericalangle =180^\circ -105^\circ =75^\circ.
$

A kérdezett szög tehát:

$\displaystyle AEB\sphericalangle =2\cdot AEF\sphericalangle =150^\circ.
$

 

6. megoldás

Legyen a háromszög oldala 2 egység. Használjuk az ábra jelöléseit.

Az $ AFC$ háromszögben a Pitagorasz-tétel miatt

$\displaystyle CF=2x+y=\sqrt{3}.
$

az $ AFD$ háromszög egyenlő szárú, így

$\displaystyle DF=x+y=1,
$

ezért

$\displaystyle CD=DE=x=\sqrt{3} -1,
$
$\displaystyle EF=y=\sqrt{3} -2\left(\sqrt{3} -1\right) =2-\sqrt{3}.
$

Az $ AFE$ háromszögben a Pitagorasz-tétel miatt

$\displaystyle AE=z=\sqrt{1+\left(2-\sqrt{3}\right)^2} =\sqrt{2} \sqrt{4-2\sqrt{...
...sqrt{2} \sqrt{\left(\sqrt{3} -1\right)^2} =\sqrt{2} \left(\sqrt{3} -1\right).
$

Forgassuk el az $ ABE$ háromszöget 60 fokkal az $ A$ pont körül.

Legyen az $ E$ pont elforgatottja $ E'$. Az $ AEE'$ háromszög szabályos,

$\displaystyle EE' =z=\sqrt{2} \left(\sqrt{3} -1\right).
$

A $ CE'E$ háromszögben

$\displaystyle \left(CE'\right)^2+\left(EE'\right)^2=2z^{2} =4\left(\sqrt{3} -1\right)^2=\left(2\left(\sqrt{3} -1\right)\right)^2=\left(2x\right)^2=CE^{2},
$

ezért ez a háromszög a Pitagorasz-tétel megfordítása miatt derékszögű. Mivel ez a háromszög egyenlő szárú is, ezért

$\displaystyle E' EC\sphericalangle =45^\circ.
$

Mivel az $ AEC\sphericalangle =60^\circ +45^\circ =105^\circ$, ezért az $ AEF\sphericalangle =180^\circ -105^\circ =75^\circ$. A kérdezett szög tehát:

$\displaystyle AEB\sphericalangle =2\cdot AEF\sphericalangle =150^\circ.
$

 

7. megoldás

Tekintsük az $ A_{1}A_{2}\ldots A_{12}$ szabályos sokszöget, amelynek középpontja $ O$ pont.

Az $ A_{11}A_{6}$ szakasz $ O$ körüli 90 fokos elforgatottja az $ A_{8}A_{3}$ szakasz, így ez a két szakasz merőleges. Mivel az említett két szakasz egymás tükörképe az $ OA_{7}$ egyenesre, így $ P$ metszéspontjuk illeszkedik a tükörtengelyre, tehát

$\displaystyle A_{8} PA_{6} \sphericalangle =90^\circ.
$

Hasonlóan az $ A_{9}A_{6}$ szakasz $ O$ körüli 30 fokos elforgatottja az $ A_{8}A_{5}$ szakasz, így ennek a két szakasznak a hajlásszöge $ 30^\circ$. Mivel az említett két szakasz egymás tükörképe az $ OA_{7}$ egyenesre, így $ R$ metszéspontjuk illeszkedik a tükörtengelyre, tehát $ A_{5} RA_{6} \sphericalangle =30^\circ$, azaz

$\displaystyle A_{8} RA_{6} \sphericalangle =150^\circ.
$

Mivel $ A_{1}A_{3}A_{5}A_{7}A_{9}A_{11}$ egy szabályos hatszög, ezért minden oldala egyenlő a köré írt kör sugarával ($ r$), továbbá belső szögei 120 fokosak, tehát az $ A_{11}A_{1}M$ háromszög szabályos, ezért

$\displaystyle MA_{11} =r.
$

Az $ OA_{11}A_{9}A_{7}$ négyszög rombusz, mivel minden oldala $ r$ hosszúságú, ezért szemközti oldalai, $ A_{9}A_{11}$ és $ A_{7}O$ párhuzamosak. Ez viszont azt jelenti, hogy egy $ A_{6}$ középpontú kicsinyítéssel az $ MA_{11}$ szakasz képe lehet az $ OP$ szakasz, akkor a vele egyenlő hosszú $ A_{9}A_{11}$ szakasz képe ugyanezen kicsinyítés során az $ RP$ szakasz, így

$\displaystyle OP=RP.
$

Mivel $ A_{8} OA_{6} \sphericalangle =60^\circ$, így megjelent az ábrán a feladatban szereplő valamennyi pont és vonal: legyen $ A_{8} =A$, $ A_{6} =B$, $ O=C$, $ P=D$, $ R=E$.

A kérdezett szög tehát:

$\displaystyle AEB\sphericalangle =A_{8} RA_{6} \sphericalangle =150^\circ.
$

Megjegyzés: Természetesen a megoldás során tett állítások kerületi és középponti szögek tételére való hivatkozással is indokolhatók.

Zárszó

Kedves Olvasó! Ha egy másik „szép” megoldást talál, kérem küldje el nekem a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Ezeket az újabb megoldásokat összegyűjtve időnként (terveim szerint) szintén megmutatnám.

Szoldatics József

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium