XXVII. Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó Komáromban

XXVII. Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó Komáromban

2019. november 22-24. között 27. alkalommal került sor Komáromban a kárpát-medencei magyar középiskolások számára évenként megrendezett Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozóra. A rendezvény ötletgazdája Oláh György, posztumusz Magyar Örökség Díjjal kitüntetett matematikatanár, aki az ötágú síp szellemében szervezte meg az első diáktalálkozót 1991-ben.

Az idei rendezvényen sajnos már nem vehetett részt Keszegh István, aki Oláh György után évekig szervezte és koordinálta ezt a diáktalálkozót, és még tavaly is személyesen köszöntötte és buzdította a fiatal matematikusokat. Emiatt az idei rendezvény megnyitóján külön megemlékezést tartottak, melynek keretében Andruskó Imre gimnáziumi igazgató és Csorba Ferenc nyugalmazott győri matematikatanár is emlékezett az egykori igazgatóra, matematikatanárra és barátra. Elmondták, hogy Keszegh Istvánnak nemcsak nem csak matematikai tudást, emberi tartást, hanem az egyetemes magyar érdekek érvényesítését is köszönhetjük, hiszen évekig ennek a gimnáziumnak az igazgatójaként nehéz időkben ért el kiváló intézményvezetői eredményeket, az ő idejében kezdődött az iskola bővítésének folyamata. Aktív közéleti szerepet is vállalt, alapító tagja volt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének, tagja volt több szakmai társulatnak, például a Bolyai János Matematikai Társulatnak, vagy alapító elnökként a Promatek Társaságnak; de ezen kívül Komárom közéletében is hosszú éveken át tevékenyen részt vett, hét évig volt a Csemadok komáromi helyi szervezetének elnöke. Széleskörű szakmai tevékenységet fejtett ki: rendszeresen publikált szaklapokban, konferenciákon, nyári táborokban és szemináriumokon tartott előadásokat. A szlovákiai magyar pedagógustársadalomban a matematikaoktatással kapcsolatos versenyek, találkozók főkoordinátora, szervezője volt. A mostani megemlékezésen részt vett felesége, Keszegh Margit, lánya Tünde, és fia Balázs is. A megnyitó után a gimnázium tanári szobájában felavatásra került Keszegh István portréja a Legendás tanárok arcképcsarnokában, majd az esti órákban az iskola nagytermében Tarics Péter „Jeleket adni, jelnek maradni, ha elmegyünk is − Kálmán Attila, Keszegh István és Oláh György emberi és szellemi öröksége” című „nemeuklideszi” előadását láthatta és hallhatta a közönség.

nkmd olahgyorgy levag  keszegh2 levag  KalmanA levag

 Oláh György, Keszegh István és Kálmán Attila

A Selye János Gimnázium valamint a Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola közös rendezvényeként megtartott Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó gerincét minden évben hazai és határon túli magyar matematikatanárok és egyetemi hallgatók szakmai előadásai képezik, az idei háromnapos rendezvény 20 előadásán több, mint 80 tanár és diák vett részt anyaországi vagy egyéb kárpát-medencei magyarlakta vidékről (Szatmárnémeti, Zenta, Pécs, Békéscsaba, Győr, Szeged, Gyula, Budapest, Debrecen, Nagykanizsa, Kassa, Somorja, Dunaszerdahely, Ipolyság). Emiatt is nyilvánvaló, hogy a rendezvény ismét teljesítette egyik legfőbb feladatát: összekapcsolja az anyaország, Erdély, Felvidék és Délvidék magyar matematikatanárait és a legtehetségesebb diákokat.

A megnyitó ünnepségen Komárom polgármestere, Keszegh Béla, majd a két házigazda középiskola nevében előbb az Ipari Szakközépiskola matematikatanára, Gátasi Béla, majd a gimnázium igazgatója, Andruskó Imre köszöntötte a résztvevőket. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Varga Tamás alpolgármester, és Stubendek László valamint Batta György városi képviselők is. Az utóbbi évekhez hasonlóan egyúttal az Oláh György Matematikai Tehetségdíj átadására is sor került egy kárpát-medencei magyar ifjú matematikus számára, melyet Jánosik Áron, a győri Révai Miklós Gimnázium 12. osztályos tanulója kapott az elmúlt években a matematika területén elért kimagasló versenyeredményeiért.

A diáktalálkozón az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a résztvevők idén is tarka kínálatból válogathattak, hiszen a három nap alatt olyan előadások hangzottak el, mint például “Érdekességek a 3D és az innováció világából”, “A részeg tengerész és a móló esete”, “Hozzuk zárt alakra“, “A négyszín tétel legrövidebb bizonyítása”, “Kombinatorikus geometria”, „Négyzetes közép a háromszögben” vagy “Skatulyaelv”. A tanárok szeretettel emlékeztek a rendezvény alapító ötletgazdájára, szombaton felkeresték és megkoszorúzták Keszegh István és Oláh György sírját a komáromi temetőben, a diákok számára pedig a Corvus Csillagászati Egyesület tagjai biztosítottak érdekes csillagászati programot – planetáriumi bemutatót, majd ezt követően egy kötetlen beszélgetés keretében a tudomány új vívmányait ismertették. A résztvevők a vasárnapi búcsúzáskor a jövő évi találkozó víziójával köszöntek el egymástól és Komáromtól.

fiatalabbak

Fiatalok a diáktalákozón...

idsebbek

...és a kevésbé fiatalok

Csorba

 Fridrik Richrd

Egy régi és egy újabb előadó a tanárok közül: Csorba Ferenc és Fridrik Richárd

A rendezvény költségeihez jelentős támogatással járult hozzá a rendező két középiskolán kívül még az Agroservis Kft., a Csemadok Komáromi Városi Szervezete, Komárom Város, a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a gimnázium mellett működő szülői szövetség, valamint magánszemélyek is. Köszönet illeti őket, amiért segítségükkel ezen a diáktalálkozón is sok magyar tanuló kaphatott jó tanácsokat, ötleteket a matematikaversenyekhez, illetve középiskolai, egyetemi tanulmányaikhoz.

Fonód Tibor

Megjegyzések:

 Fonód Tibor cikke megjelent a Katedra című online újságban, itt.

Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó honlapján jelent meg nekrológ Keszegh Istvánról.

A 25. Nagy Károly Diáktalálkozóról megjelent beszámoló az Érintőben itt olvasható.

14. szám 2019. december

Még több cikk

Rendhagyó, páros interjút készített egymással Kránicz Gréta és Szikszai Mónika arról, mi volt a motivációjuk, amikor pályát választottak, hogyan tekintenek vissza a tanulmányaikra és hogy milyen tapasztalataik vannak matematikusként a pénzügyi világban. Mindketten az ELTE alkalmazott matematika alapszakán, majd a biztosítási es pénzügyi matematika mesterszakán végeztek. Most az MSCI amerikai székhelyű pénzügyi szolgáltató cégnél dolgoznak Budapesten. Tovább...

Tanóra rovatunkban Szoldatics Józsefet, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárát kértük fel, járjon körbe egy számára érdekes feladatot. Ő geometria feladatot választott, ami egy olyan háromszögről szól, amelyben a szögek 100 – 40 – 40 fokosak. A feladatra 6 megoldást mutat. Mind a hat a maga nemében szép, vagy valami szép tulajdonságot használ. Tovább...

A SIAM News 2019 január/februári számának tudománypolitikai rovatában jelent meg az Egyesült Államok megújult STEM oktatási stratégiájáról szóló cikk, amiből most az Érintő magyar olvasói számára is tanulságos részeket közöl. Kovács Ágnes fordításából kiderül, milyen az amerikai kormány matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai képzésének ötéves stratégiai terve. Tovább...

„A tanítás örökös keresés: hogyan lehetne közelebb vinni, jobban megértetni a gyerekekkel az adott témát, milyen módszerrel, milyen játékokkal lehet felépíteni egy-egy fogalmat, vagy hogyan gyakoroljunk, hogy ne legyen unalmas, hogyan lehetne örömet szerezni matekórán. A legtöbb ötletet, módszert a kollégáimtól lestem el. Kötelező „lopni" egymástól, hiszen egy jó tanár órája rengeteg ötletet indíthat el bennünk." Tovább...

2019. november 22-24. között 27. alkalommal került sor Komáromban (Szlovákiában) a kárpát-medencei magyar középiskolások számára évenként megrendezett Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozóra. Az idei háromnapos rendezvény 20 előadásán több, mint 80 tanár és diák vett részt anyaországi vagy egyéb kárpát-medencei magyarlakta vidékről. A rendezvény ötletgazdája, Oláh György és az idén elhunyt Keszegh István után Fonód Tibor lett a diáktalálkozó fő szervezője. Tovább…

Palugyai István több mint negyven év újságírói tapasztalattal a háta mögött nemrég jelentette meg 62 interjút tartalmazó válogatását a tudomány világából. Az interjúalanyok egy része Nobel-díjas, vagy jelentős külföldi tudós, fizikusok, vegyészek, orvosok között „a matek Lady Gagája”, Cédric Villani francia és Jin Akyiama japán matematikus. Tovább…

Rábai tanár úr még 90 éves korán túl is örömmel és nagy felkészültséggel tartott előadást, gondosan válogatott példákkal akár diákok, akár tanárok számára. Hosszú pályafutása alatt nagyon sok könyvet, feladatgyűjteményt, az érettségire vagy egyetemi felvételire készülőket segítő példatárat és egyéb oktatási segédanyagot írt. De a legbüszkébb a legendás első speciális matematika tagozatos osztályára volt. Egykori tanítványa, Laczkovich Miklós emlékezik meg róla. Tovább...

A csomóelmélet két alapvető célja, hogy megértsük a csomók „geográfiáját” – azaz hogy megkülönböztessük, avagy osztályozzuk a csomókat –, és hogy tanulmányozzuk a csomó helyzetét a háromdimenziós térben. E célkitűzések vonatkoznak a Legendre-csomóelméletre is. Az AMS Notices 2009-ben megjelent írása (fordította: Földvári Viktória) a sztenderd kontakt térben vizsgál Legendre-csomókat. Hogy megértsük a sztenderd kontakt struktúrát, először képzeljünk el egy egykerekűt például egy parkolóban, majd tekintsük a pályát, amit az egykerekű járna be azzal a megkötéssel, hogy a kerék sosem áll észak-déli irányba...Tovább...

Varga Tamás (1919−1987) a matematikaoktatás kutatásának kiemelkedő, nemzetközi hírű szakembere volt; a hazai matematikaoktatás, és különösen a felfedeztető matematikaoktatási hagyomány máig épít a munkásságára. Születésének 100. évfordulóját az MTA nemzetközi konferenciával ünnepelte. A sikeres rendezvényről a fő szervezők, Csapodi Csaba, Gosztonyi Katalin és Vancsó Ödön számolnak be. Tovább…

Harminc évvel ezelőtt, 1989. november 9-én, azaz a berlini fal leomlásának napján alakult meg a Typotex Elektronikus Kiadó Kft. Jelképes dátum ez, valójában egy hosszabb folyamat betetőzése. A néhány fős vállalkozás három évtized alatt fontos szellemi műhellyé nőtte ki magát. Erről a folyamatról, az elmúlt 30 évről szeretnék felvillantani pár momentumot. Votisky Zsuzsa, aki a leginkább illetékes abban, hogy mi történt ez alatt az idő alatt, sajnos már nincs közöttünk. Az ő elképzelései alapján alakult úgy a Typotex sorsa, ahogyan alakult –  írja Németh Kinga. Tovább... 

Hirtelen és váratlanul távozott el az élők sorából 2019. október 4-én Dr. Pap Gyula egyetemi tanár, a határeloszlás-tételek, a sztochasztikus folyamatok és a matematikai statisztika nemzetközileg elismert kutatója, aki élen járt a tudományos utánpótlás nevelésében. Könyvét az elágazó folyamatok statisztikai paraméterbecsléseiről már nem tudta megírni. Debreceni kollegája, Dr. Kántor Sándorné középiskolás kora óta közelről ismerte őt. Tovább…

Varga Dániel a Prezi cégnél dolgozik, mellette a Rényi Alfréd Matematikai Intézet kutatója, területe a mesterséges intelligencia, azon belül a deep learning, a mély mesterséges neuronhálók. Matematikai és informatikai tudására egyaránt szüksége van, hogy avval foglalkozhasson, ami érdekli.

Az International Symposium on Mathematical and Computational Biology (BIOMAT) konferenciasorozat 2001-ben Brazíliában indult, 2011 óta minden évben más ország ad otthont a rendezvénynek. 2019-ben a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete szervezte a konferenciát, amelyen október 21. és 25. között 14 országból csaknem 50 matematikus ismertette legújabb eredményeit. Az előadások témái, amelyekről Dénes Attila számol be, a matematikai biológia legkülönbözőbb területeiről kerültek ki. Tovább…

Matematika a mindennapokban egy autizmusban érintett matematikus szemén keresztül. Habár az autizmus lehetne csak egy plusz szó a mondatban, ennél sokkal nagyobb szerepe van. Olyan szerepe, ami áthatja az egész könyvet, ugyanúgy, ahogy maga az állapot hatja át az érintett személy egész életét és annak minden aspektusát. Vajda Kitti gyógypedagógus írt Daniel Tammet: Számokban létezünk című könyvéről. Tovább...