XXVII. Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó Komáromban

XXVII. Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó Komáromban

2019. november 22-24. között 27. alkalommal került sor Komáromban a kárpát-medencei magyar középiskolások számára évenként megrendezett Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozóra. A rendezvény ötletgazdája Oláh György, posztumusz Magyar Örökség Díjjal kitüntetett matematikatanár, aki az ötágú síp szellemében szervezte meg az első diáktalálkozót 1991-ben.

Az idei rendezvényen sajnos már nem vehetett részt Keszegh István, aki Oláh György után évekig szervezte és koordinálta ezt a diáktalálkozót, és még tavaly is személyesen köszöntötte és buzdította a fiatal matematikusokat. Emiatt az idei rendezvény megnyitóján külön megemlékezést tartottak, melynek keretében Andruskó Imre gimnáziumi igazgató és Csorba Ferenc nyugalmazott győri matematikatanár is emlékezett az egykori igazgatóra, matematikatanárra és barátra. Elmondták, hogy Keszegh Istvánnak nemcsak nem csak matematikai tudást, emberi tartást, hanem az egyetemes magyar érdekek érvényesítését is köszönhetjük, hiszen évekig ennek a gimnáziumnak az igazgatójaként nehéz időkben ért el kiváló intézményvezetői eredményeket, az ő idejében kezdődött az iskola bővítésének folyamata. Aktív közéleti szerepet is vállalt, alapító tagja volt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének, tagja volt több szakmai társulatnak, például a Bolyai János Matematikai Társulatnak, vagy alapító elnökként a Promatek Társaságnak; de ezen kívül Komárom közéletében is hosszú éveken át tevékenyen részt vett, hét évig volt a Csemadok komáromi helyi szervezetének elnöke. Széleskörű szakmai tevékenységet fejtett ki: rendszeresen publikált szaklapokban, konferenciákon, nyári táborokban és szemináriumokon tartott előadásokat. A szlovákiai magyar pedagógustársadalomban a matematikaoktatással kapcsolatos versenyek, találkozók főkoordinátora, szervezője volt. A mostani megemlékezésen részt vett felesége, Keszegh Margit, lánya Tünde, és fia Balázs is. A megnyitó után a gimnázium tanári szobájában felavatásra került Keszegh István portréja a Legendás tanárok arcképcsarnokában, majd az esti órákban az iskola nagytermében Tarics Péter „Jeleket adni, jelnek maradni, ha elmegyünk is − Kálmán Attila, Keszegh István és Oláh György emberi és szellemi öröksége” című „nemeuklideszi” előadását láthatta és hallhatta a közönség.

nkmd olahgyorgy levag  keszegh2 levag  KalmanA levag

 Oláh György, Keszegh István és Kálmán Attila

A Selye János Gimnázium valamint a Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola közös rendezvényeként megtartott Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó gerincét minden évben hazai és határon túli magyar matematikatanárok és egyetemi hallgatók szakmai előadásai képezik, az idei háromnapos rendezvény 20 előadásán több, mint 80 tanár és diák vett részt anyaországi vagy egyéb kárpát-medencei magyarlakta vidékről (Szatmárnémeti, Zenta, Pécs, Békéscsaba, Győr, Szeged, Gyula, Budapest, Debrecen, Nagykanizsa, Kassa, Somorja, Dunaszerdahely, Ipolyság). Emiatt is nyilvánvaló, hogy a rendezvény ismét teljesítette egyik legfőbb feladatát: összekapcsolja az anyaország, Erdély, Felvidék és Délvidék magyar matematikatanárait és a legtehetségesebb diákokat.

A megnyitó ünnepségen Komárom polgármestere, Keszegh Béla, majd a két házigazda középiskola nevében előbb az Ipari Szakközépiskola matematikatanára, Gátasi Béla, majd a gimnázium igazgatója, Andruskó Imre köszöntötte a résztvevőket. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Varga Tamás alpolgármester, és Stubendek László valamint Batta György városi képviselők is. Az utóbbi évekhez hasonlóan egyúttal az Oláh György Matematikai Tehetségdíj átadására is sor került egy kárpát-medencei magyar ifjú matematikus számára, melyet Jánosik Áron, a győri Révai Miklós Gimnázium 12. osztályos tanulója kapott az elmúlt években a matematika területén elért kimagasló versenyeredményeiért.

A diáktalálkozón az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a résztvevők idén is tarka kínálatból válogathattak, hiszen a három nap alatt olyan előadások hangzottak el, mint például “Érdekességek a 3D és az innováció világából”, “A részeg tengerész és a móló esete”, “Hozzuk zárt alakra“, “A négyszín tétel legrövidebb bizonyítása”, “Kombinatorikus geometria”, „Négyzetes közép a háromszögben” vagy “Skatulyaelv”. A tanárok szeretettel emlékeztek a rendezvény alapító ötletgazdájára, szombaton felkeresték és megkoszorúzták Keszegh István és Oláh György sírját a komáromi temetőben, a diákok számára pedig a Corvus Csillagászati Egyesület tagjai biztosítottak érdekes csillagászati programot – planetáriumi bemutatót, majd ezt követően egy kötetlen beszélgetés keretében a tudomány új vívmányait ismertették. A résztvevők a vasárnapi búcsúzáskor a jövő évi találkozó víziójával köszöntek el egymástól és Komáromtól.

fiatalabbak

Fiatalok a diáktalákozón...

idsebbek

...és a kevésbé fiatalok

Csorba

 Fridrik Richrd

Egy régi és egy újabb előadó a tanárok közül: Csorba Ferenc és Fridrik Richárd

A rendezvény költségeihez jelentős támogatással járult hozzá a rendező két középiskolán kívül még az Agroservis Kft., a Csemadok Komáromi Városi Szervezete, Komárom Város, a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a gimnázium mellett működő szülői szövetség, valamint magánszemélyek is. Köszönet illeti őket, amiért segítségükkel ezen a diáktalálkozón is sok magyar tanuló kaphatott jó tanácsokat, ötleteket a matematikaversenyekhez, illetve középiskolai, egyetemi tanulmányaikhoz.

Fonód Tibor

Megjegyzések:

 Fonód Tibor cikke megjelent a Katedra című online újságban, itt.

Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó honlapján jelent meg nekrológ Keszegh Istvánról.

A 25. Nagy Károly Diáktalálkozóról megjelent beszámoló az Érintőben itt olvasható.