Aktuális szám: 32. szám 2024. június 

matematikatanítás

 • Bíró Bálint: Geometriai problémák és a GeoGebra

  Egy geometria feladathoz készített GeoGebra-munkalap nem csak pontosabb, mint a körzővel, vonalzóval, ceruzával papíron vagy a táblán létrehozott rajz, de nem elhanyagolható előnye, hogy sok esetben új feladatok kitalálására, összefüggések felismerésére is ösztönözhet diákot és tanárt

  ...
 • Búcsúzom Herczeg Jánostól

  Életének 88. évében, április 30-án elhunyt Herczeg János neves matematikatanár, az Élet és Tudomány nyugalmazott főszerkesztője. „Ha nem találkozom Fejes Tóth Lászlóval, valószínűleg festő vagy irodalmár volnék. Néha megkérdezem magamtól: Talán úgy jobb lett volna?” Az újságírók, matematikusok és barátok nevében is Staar Gyulabúcsúzik tőle.

 • Célunk becsalogatni a gyermeket a mi utcánkba – Czapáry Endre

  Czapáry Endre, Bandi bácsi 96 évesen, 2018. július 3-án részt vett a Rátz László Vándorgyűlés első napján (ott készült a

  ...
 • Csorba Ferenc, Rátz Tanár Úr Életműdíjas 2018-ban

  Dr. Csorba Ferenc évtizedeken át tartó kiemelkedő szakmai tevékenységéért 2018-ban Rátz Tanár Úr Életműdíjat kapott. 1974-ben kezdte tanári hivatását, majd Győr-Moson-Sopron megye meghatározó

  ...
 • Egy kör és más semmi... szerkesztések csak vonalzóval

  Orosz Gyula diákjai a szakkörön a 9. osztály egyik legkönnyebb szerkesztési feladatából kiindulva lépésenként eljutnak egy jóval nehezebb problémához: Adott egy egyenes, egy külső P pont és egy O középpontú kör. Tükrözzük a P pontot az egyenesre úgy, hogy további kört már nem rajzolhatunk! Azaz a szerkesztéshez csak egyetlen kört, azon túl pedig csak vonalzót használhatunk. Az eszközkorlátozott szerkesztések témaköre önállóan is érdekes.

  ...
 • Egy OKTV feladat margójára

  A matematika OKTV meghirdetése ebben a tanévben is szokás szerint három kategóriában történt, az I. és II. kategóriákban három, a III-asban két fordulóban.  Azonban a gimnáziumi (II-es) kategóriában  idén is, a tavalyihoz hasonlóan csak az első és a második fordulót lehetett megrendezni, a tavaszi döntő – sok más eseményhez hasonlóan – elmaradt. Dobos Sándor a dolgozatok javítását követően a II. kategória második fordulójának  számelméleti feladatát vette alaposabban

  ...
 • Elemi matematika mesterfokon

  Egész évszázadra – de talán még messzebbre is – visszamenőleg pontosan lehet tudni, hogy az igazán komoly tehetséggondozás motorja a tanár, aki maga köré gyűjti és meg is tartja az érdeklődő diákokat. Ilyen tanár az Elemi matematika mesterfokon c. könyv szerzője, Schultz Jánosis. A tematikus gyűjtemény 357 feladata a hazai és nemzetközi versenyek témaköreit veszi sorra. Kiss Géza méltatja a kötetet. ...

 • Életműdjak a természettudományos oktatásért

  2019. december 4-én 19. alkalommal adták újabb nyolc tanárnak az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. által alapított Rátz Tanár Úr Életműdíjat. A díj célja, hogy felhívja a figyelmet a természettudományos oktatás fontosságára és elismerje az ezen a területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok munkáját. Tovább...

 • Első tanítási gyakorlatom tapasztalatai

  Ficzere Kornélia fizika-matematika tanárszakos hallgató összefüggő egyéves gyakorlatát a 2020/2021-es tanévben a Szentendrei Református Gimnáziumban végezte. November közepétől a veszélyhelyzeti intézkedések miatt azonban már nem léphetett be az iskola területére, nem találkozhatott személyesen sem a mentor, illetve konzulens tanárával, sem a tanulókkal. Milyen tapasztalatokat szerezhet így egy kezdő pedagógus? ...

 • Elveszett gyerekek?

  Kezdő tanárként az egyetemről kilépve, a középiskolai matematika tananyag oktatásához megfelelő matematikai ismeretek birtokában, lelkesen, érdeklődő és csillogó szemű diákokra felkészülve kezdtem el tanári pályámat. Alig vártam, hogy tovább adhassam tanítványaimnak a

  ...
 • Ericsson-díj eredményhirdetés 2020

  Matematikából és fizikából is 4-4 tanár érdemelte ki a tavalyi évben az  Ericsson által 21-edszer kitűzött díjakat. A nyertesek matematikából: Szilágyiné Manasses Melinda, Győry Ákos, Juhász Péter és Lángné Juhász Szilvia, fizikából pedig Siposs András, Hömöstrei Mihály, Rudolf Tamásné és Szabó László Attila. A 2020 decemberében lezajlott online díjkiosztó videói és a díjazottak méltatása ...

 • Fejezetek a matematikai analízis tanításának történetéből

  „Igen, a tanárok felkészítésével kell kezdeni az analízis tanításának tervezését, őrajtuk áll vagy bukik a szemléletesség, a precíz fogalomalkotás és a modern technika alkalmazási arányának a kérdése.” Szemléletesen vagy tudományos precízséggel oktassuk az analízist a középiskolában? Kántor Sándorné az ókortól a 20. századig mutat be néhány

  ...
 • Folytonos dinamikai rendszerek

  A feladatgyűjtemény matematikai tartalma szerint gazdag és hasznos, messze túlmegy a szokásos bevezető példatárakon, ezért minden alkalmas esetben fogom ajánlani az érdeklődőknek, diákjaimnak, és nagyon remélem, hogy készül belőle további, javított (inkább: szépített) kiadás. Nágel Árpád: Folytonos dinamikai rendszerek című  feladatgyűjteményéhez (Typotex, Budapest,

  ...
 • Gács András-díjazottak a Matematikus hangversenyen

  A 2022. évi Gács András-díjat  az ELTE két oktatója, Bérczi Kristóf és Frenkel Péter kapta meg. A Gács András-díjat 2018-ban és 2019-ben is az ELTE dísztermében tartott Matematikus hangverseny keretében adták át, azonban 2020-ban és 2021-ben nem lehetett megtartani az ünnepélyes díjátadót. Ezért 2022. október 5-én nemcsak az idei, de a tavalyi és a tavalyelőtti díjazottakat is köszöntötték az

  ...
 • Gondolatok a nyolcosztályos gimnáziumok központi írásbeli felvételijéről

  Minden év elején sokezer tinédzsert és szülőt tartanak izgalomban a gimnáziumi felvételi vizsgák. Az idei hatosztályos felvételiről az Eötvös József Gimnáziumban Gyengéné Beé Andrea, a négyosztályos középiskolákba felvételizők dolgozatairól a

  ...
 • Hajók, festmények, nagymamák

  Hujter Bálint, Lenger Dániel és Szűcs Gábor a matematikai feladványairól híres Óxisz mesebeli szigetére invitálja a 12 éven felüli olvasót, aki egyúttal Albrechttel,  Dürerrel is megismerkedhet (kicsit másképp). A szellemes, játékos példatárat Juhász Péter ajánlja.

 • Hitel, törlesztőrészlet, járadékszámítás

  A Pázmány Péter Katolikus Egyetem őszi továbbképzésén matematikatanárok hallgathatták meg Magyar Zsoltot arról, hogy miért is tanulunk kamatszámítást. Előadásának lényege az volt,  hogyan lehet lépésről lépésre felépíteni egy nagyon is életközeli témakört: egy olyan matematikai alkalmazást, amivel mindenki találkozik az élete során. Ez a

  ...
 • Hogyan csinálják a japánok? A Budapesti Japán Iskolában jártunk...

  A 12. kerületben két iskola közös udvarán japán zászló leng. Az egyikbe magyar, a másikba japán gyerekek járnak. 

  Hogyan képzelte el 1840-ben Kerekes Ferenc a heurisztikus módszer alkalmazását a matematika tanításában?

  Kerekes Ferenc (1784−1850) a Debreceni Református Kollégium matematika professzora szerint „...úgy kell tanítani, hogy az mind a tanítónak, mind a diáknak a gyönyörűségére szolgáljon”. Kántor Sándorné feldolgozta Kerekes matematikai és matematika didaktikai munkásságát, többek között ma is aktuális cikkét, a matematikának a felfedeztető módszerrel (de methodo heuristica) való tanításáról. ...

 • Járványmatek középiskolásoknak – 1. rész

  A diákoknak élményszerűvé teszi a matematika tanulását, ha a tananyagtól picit elrugaszkodva hallhatnak a mindennapokban előforduló jelenségekről. A Covid-járvány kapcsán egy újabb példát láthatnak arra, hogy az életünket milyen módon befolyásolhatja ez a tudományág. Középiskolában a járványterjedés modellezésének összetett matematikai módszereire ugyan nem tudunk kitérni, de számos olyan, a matematikához kapcsolódó fogalomról,

  ...