A Life’s Time for Mathematics Education and Problem Solving

A Life’s Time for Mathematics Education and Problem Solving

Ambrus András, a magyar matematika didaktikai kutatások meghatározó egyénisége, az ELTE nyugalmazott egyetemi docense a közelmúltban töltötte be 75. születésnapját.

Munkássága mind a hazai, mind a nemzetközi tudományos életben elismerést váltott ki, ennek szép példája az idei év első félévében Németországban megjelent tanulmánykötet.

A kötet nagyon jól érzékelteti Ambrus András széleskörű ismertségét, nemzetközi tudományos beágyazottságát. A 38 tanulmány 54 szerzője 4 földrészről (Amerika, Ausztrália, Ázsia és Európa) 17 különböző országot képvisel: Kanada, Egyesült Államok, Chile, Ausztrália, Szingapúr, Tajvan, Izrael, Egyesült Királyság, Norvégia, Finnország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Ausztria, Szlovákia, Csehország és Magyarország.

A bevezető fejezetben Benjamin Rott, a Kölni Egyetem professzora röviden ismerteti Ambrus András szakmai életútjának főbb állomásait és idézi több egykori munkatárs üdvözlő gondolatait. A szerzők mindegyike személyes szakmai kapcsolatban áll az ünnepelttel. Vannak, akikkel sok évtizedre visszatekintő barátságot ápol, vannak, akikkel nemzetközi szakmai projektekben vett részt, vagy konferenciákon folytatott emlékezetes beszélgetéseket, és vannak, akik tanítványai voltak.

A tanulmányok között találunk elméleti munkákat, esettanulmányokat, tanítási kísérletek leírásait, valamint érdeklődésre számot tartó problémák megoldásának elemzéseit. Mindezeket egységes kötetté a problémamegoldás, a problémamegoldó gondolkodás tanításának kérdései szervezik. A szerzők közül igen sokan hivatkoznak Pólya György munkásságára, elismerve, hogy a téma kutatása Pólya: A gondolkodás iskolája c. könyvével kezdődött. Többen kiemelik ugyanakkor Ambrus András hozzájárulását is ehhez a kutatási területhez. Ahogy például Jorge Soto-Andrade, a Chile-i Egyetem professzora fogalmaz, Ambrus András úttörő munkát végzett a matematikai problémamegoldás tanításának vizsgálatában Magyarországon, elsődlegesen abban a tekintetben, hogy az nem csupán a matematikában tehetséges, hanem az átlagos képességű tanulók számára is hasznos, és hozzáférhető eleme a tanulásnak: „… [the problem solving] could be meaningful for the average student, not just for those mathematically gifted” (393. o.).

A könyvben szereplő munkák közül a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat, érzékeltetve a témák és a szerzők sokszínűségét:

Olive Chapman (University of Calgary, Canada): Mathematics Teachers’ Ways of Supporting Students’ Learning of Problem Solving (45-69)

Torsten Fritzlar et al. (Martin Luther University Halle-Wittemberg, Germany): Exploratory and Creative Activities in Ethnomathematical Learning Environments (107-126)

-  Leong Yew Hoong et al. (National Institute of Education, Singapore): Students’ Perceptions about an Undergraduate Mathematics Problem Solving Course (242-260)

John Mason (University of Edinburgh, UK): Scoping Generality: An Essential Component of Mathematical Thinking by and for All (303-317)

-  Jarmila Novotná & Hana Moraová (Charles University, Prague, Czech Republic): The Impact of Culturally Non-Standard Assignments and Didactical Contract on Pupils’ Achievement while Solving Problems (318-327)

Erkki Pehkonen (University of Helsinki, Finland): Teaching Mathematics via Problem Solving (344-354)

Benjamin Rott (University of Cologne, Germany): „Is Mathematical Knowledge Certain? –Are You Sure?” A Fictitious Classroom Discussion (364-369)

Alan H. Schoenfeld (University of California, Berkely, USA): Thoughts on Pólya, Problem Solving and Where They Can Lead You (370-377)

Jorge Soto-Andrade (University of Chile, Santiago): Enactivistic Metaphoric Approach to Problem Solving (393-408)

John Sweller (University of New South Wales, Sidney, Australia): Problem-Based Learning in Mathematics and Other Areas Should Not Require Novice Learners to Attempt to Solve Complex Problems: A Cognitive Load Theory Perspective (436-444)

David Tall et al. (University of Warwick, UK): Problem Posing in the Long-Term Conceptual Development of a Gifted Child (445-457)

-  Stefan Turnau (University of Rzeszow, Poland): Let’s Learn to be Surprised (458-463)

-   Shlomo Vinner (The Hebrew University of Jerusalem, Israel): My Hungarian Liaison (464-472) 

Erich Ch. Wittmann (Technical University of Dortmund, Germany): Less research? Less research! Less mathematics? More mathematics! (473-477)

 

A kötet szerzői Ambrus Andrásnak összesen 12 tanulmányára (6 angol, 5 német és 1 magyar nyelvű) hivatkoznak, az idézések számát tekintve kiemelkednek a következők:

-  Ambrus, A. (2014). Teaching mathematical problem solving with the brain in mind: How can opening a close problem help? Center for Educational Policy Studies Journal, 4(2), 105-120.

- Ambrus, A. & Barczi-Veres, K. (2016). Teaching Mathematical Problem Solving in Hungary for Students Who Have Average Ability in Mathematics. In P. Felmer, E. Pehkonen, & J. Kilpatrick (Eds.) Posing and Solving Mathematical Problems: Advances and New Perspectives (pp. 137-156). New York: Springer International Publishing.

 

Meggyőződéssel ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik érdeklődnek a matematika didaktika, különösen a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének módszertana és az aktuális nemzetközi kutatási irányok iránt, de azoknak is, akik szeretnének bepillantást nyerni egy meghatározó tanár- és kutatóegyéniség szakmai munkásságába.

                                                                         Kónya Eszter

                                                       egyetemi docens, Debreceni Egyetem

                                            Ambrus András egykori tanítványa, a szerzők egyike

A könyv nyomtatott (ISBN 978-3-95987-063-4) vagy PDF (ISBN 978-3-95987-064-1) formában az Edition E-buchshop elektronikus könyváruház honlapján keresztül vásárolható meg:

https://www.edition-buchshop.de/buchshop-artikel-a_life%E2%80%99s_time_for_mathematics_education_and_problem_solving-2494.htm