Gács András-díj 2023

Gács András-díj 2023

A díj névadója Gács András (1969-2009) matematikus, aki kutatási eredményei mellett sokoldalúságával, nyitottságával és humorával hatott inspirálóan a diákokra.

Idén Csikvári Péter, az ELTE TTK és a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutató-oktatója és Pálvölgyi Dömötör, az ELTE TTK Matematikai Intézet és a Számítógéptudományi Tanszék kutató-oktatója vehette át Recski Andrástól és Gács Zsófiától a rangos elismerést a matematika egyetemi oktatásában nyújtott kiváló teljesítményéért.

A díjazott matematikusok a díszoklevél és a maguk által választhatott játékos tárgyjutalom mellett a hazai egyetemi élet díjazásai között kiemelkedő mértékűnek számító 200-200 ezer forintos díjazásban és egy különleges műtárgy elismerésben is részesülnek. A díj különleges, összetett, megfejthetetlen formája jelképezi, hogy a szellemi teljesítmény és a személyes varázs, a tudományos eredmények és a fiatal kollégák iránti felelősségérzet, vagyis a tehetség, a szorgalom és a szüntelen kíváncsiság nem választhatók el egymástól.

Csikvári Péter 2011-ben szerzett PhD fokozatot. Kiemelkedő tudományos munkáját már eddig is számos díj fémjelzi, korábban elnyerte az Erdős-díjat, az Akadémiai Ifjúsági Díjat, a Grünwald Géza emlékérmet és a Patai-díjat. Kombinatorikával és statisztikus fizikával foglalkozó konferenciák rendszeres előadója, meghívott vendége. Kutatómunkája mellett nagyon fontosnak tartja a tanítást is, külföldön szerzett oktatási tapasztalatait és szemléletét a hazai oktatásban is törekszik meghonosítani, miközben az egyetemi tudományos diákköri élet szervezésében is aktív szerepet vállal. Ajánlása a díj honlapján olvasható.

Csikvári Péter

A másik díjazott, Pálvölgyi Dömötör egyetemi adjunktus a Grünwald Géza emlékérem mellett kutatói munkája elismeréseként a Marie Curie és a Bolyai ösztöndíjat is elnyerte. Szervezőként és előadóként is gyakori résztvevője kombinatorikával és kombinatorikus geometriával foglalkozó tudományos konferenciáknak. Tudományos munkássága mellett rendkívül komolyan veszi a témavezetést, tanítást is, számos szakdolgozat és PhD témavezetőjeként az egyik legnépszerűbb oktatónak számít. Ajánlását itt olvashatják.

Pálvölgyi Dömötör

A Gács András-díjról az Érintő minden évben beszámol, minden további részlet megtudható a http://www.gacsandrasdij.org/ honlapról.