KöMaL új-ságok

KöMaL új-ságok

A 2021/22-es tanév több változást is hoz a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapoknál. Nagyobb hírveréssel, több közösségi média bevonásával, előfizetőknek a tartalmak online elérési lehetőségével szeretnék kiterjeszteni olvasótáborukat azokra a középiskolásokra és tanáraikra is, akik eddig nem mertek belevágni a versenyzésbe. Idén kísérleti jelleggel bevezetik a matematika csapatversenyt is az egyéni versenyek mellett: ez lehetőséget ad arra, hogy többen, csoportosan oldjanak meg olyan feladatokat, amelyeket egyedül nehezebb lenne és több időbe telne. A tanárok és a diákok számára bővíteni szeretnék a KöMaL-archívum lehetőségeinek kihasználását. Szeretnék megkönnyíteni a matematika tanulását, tanítását, hogy minél többen megkedveljék ezt a tárgyat. A részletekért érdemes ellátogatni a komal.hu honlapra. Szeptemberben még nem késő megrendelni a lapot!

Augusztusban két ingyenes kedvcsináló tanári különszámot juttatott el a szerkesztőség az iskolákba,  egyet fizika-informatika és egyet matematika-informatika témában, akikhez nem jutott el, azok innen letölthetik :

  

Aki át szeretné látni, milyen versenyeken érdemes benevezni a KöMaL egész éven át tartó tehetséggondozásába, annak segítségül ajánljuk az alábbi tájékoztató infografikákat:

Oláh Vera MATFUND Alapítvány


#kömaloznijó

Vajon mit jelent az Érintő olvasóinak a KöMaL? A magyar matematikai tehetséggondozás bástyáját, egy nélkülözhetelen intézményt? Egy régmúltból itt maradt, koránál fogva tiszteletre méltó, de manapság már csak keveseket érdeklő, anakronisztikus folyóiratot? Valami újságot, amit "oh ismerem, kellett ilyen feladatokat beadni a suliban "?  

Bevallom, a magam részéről mindegyik állításban érzek több-kevesebb igazságot. Tapasztalataim alapján azonban állíthatom: a szerkesztők, szerkesztőbizottsági tagok és a kiadásért felelők nemcsak a KöMaL, mint folyóirat vagy mint intézmény iránt elkötelezettek, hanem a ma középiskolákban tanuló − matematikában vagy fizikából vagy informatikában −tehetséges diákok és tanáraik iránt is.

Állításom igazolásaként szeretném felidézni az elmúlt évtizedben bevezetett újításokat és beszámolni arról, mi minden várható az idei tanévtől.

  • A honlapunkon nagy sikerrel működő Fórumba, illetve Elektronikus Munkafüzetbe ugyanazon belépő felületen keresztül lehet eljutni – egységes felhasználói fiók jött létre. (A megrendelő oldalhoz jelenleg külön regisztráció után lehet csatlakozni.)
  • Az újság megrendelése után a szeptemberi számmal megkapott előfizetői kóddal a honlapon a feladatok szövegét a hónap első felétől lehet látni (előfizetés nélkül a hónap végétől).
  • Az általános iskolás és gimnáziumi matematika közötti könnyebb átmenetet segítve elindult az Abacusszal közös K pontverseny sokáig 6, jelenleg 5 feladattal.
  • A C pontverseny feladatainak száma 5-ről 7-re bővült, és
  • a tananyagot és életkori sajátosságokat is figyelembe véve két korosztályra bomlott.
  • Fizikából az általános iskolákban lecsökkent óraszámok miatti változásokra reagálva elindult a 9-10-edik évfolyamosoknak meghirdetett G pontverseny.
  • Az M mérési versenyben az elmúlt években mérőpárok is indulhattak.
  • Az informatika versenyek sorába bekerültek a közepesen nehéz programozói feladatokból álló I/S jelű feladatok.

A pandémia okozta helyzet lehetőséget adott arra, hogy a postán beküldött megoldások helyett csak elektronikusan fogadjunk dolgozatokat az Elektronikus  Munkafüzeten keresztül. Ezzel lehetővé vált a dolgozatok távjavítása olyan értelemben is, hogy nem budapesti tanárképző egyetemek hallgatói is be tudtak kapcsolódni a KöMaL munkájába.

Tavasszal külön a még nem érettségizett diákokat és külön a KöMaL felnőtt olvasóit megkérdeztük egy-egy kérdőívben a nyomtatott lap és a honlap főbb tartalmi elemeiről, KöMaL-fogyasztási szokásokról és a pontversenyekről. A két kérdőívet együtt több mint ötszázan töltötték ki, nagyon sok személyes véleményt osztva meg bennük. Ezúton is szeretném megköszönni a rászánt időt és figyelmet. A kérdőívről szóló rövid beszámolót az augusztus végére összeállított tanároknak szóló különszámokban a KöMaL honlapján is megtalálják.

A visszajelzésekkel felvértezve – a következő tanévre kísérleti évként tekintve – csapatversenyeket is indítunk a C és B pontversenyekben 3 fős csapatok számára, illetve az újság tartalmának bizonyos, pontversenyeken túli részét is elérhetővé tesszük elektronikusan az előfizetők számára. 

Újdonság a matematika pontversenyekben, hogy a „gyakorló” jellegű C feladatok legfeljebb 10. osztályosok számára kijelölt feladatai közül kettő a K pontverseny utolsó két feladatával megegyezik, a többi feladat nehézsége pedig ehhez igazodik. Az emelt szintű matematika érettségire felkészítő gyakorló feladatsorok összeállításának vezérfonala az, hogy minél többen használhassák. Így megjelennek olyan feladatlapok is, amelyek nem minden témakört tartalmaznak, hogy fiatalabbak is megoldhassák, illetve a feladatok nehézségében és összeállításában is olyanok, mint amiket az érettségin adnak.

Már készülnek azok a rövid cikkek, olvasmányok, amelyeket a tanárok és diákjaik segítésére publikálunk – a tartalomtól függően interaktív illusztrációkkal. Kövessék Facebook oldalunkat, ami szeptembertől rendszeresen jelentkezik aktualitásokkal, érdekességekkel, és beszámol a honlapon megjelenő tartalmakról. Hamarosan indul a fiataloknak (és örök fiataloknak) szóló Instagram oldalunk is. Bátorítsák tehetséges diákjaikat, kollégáikat és önmagukat is arra, hogy írják le matematikai élményeiket a KöMaL számára („így jöttem rá erre…”, „kedvenc feladataim…”, „most már én is tudom, hogy …” stb).

Szeretném felhívni a figyelmet a KöMaL Őszi Ankétjára, amit idén 2021. október 26−27-én rendezünk meg Budapesten, az ELTE lágymányosi kampuszán. Az előadások nyitottak az érdeklődők számára regisztrációt követően. Az előző tanév versenyeinek díjkiosztóján kívül számos érdekes, középiskolásoknak szóló előadással, rejtvényekkel, matematika-fizika TOTÓ-val és idén először kerekasztal beszélgetésekkel is várjuk a diákokat és kollégákat.

A KöMaL-t rendszeresen kézbe venni, néhány cikket elolvasni, feladatokon gondolkodni, a tehetséges versenyzők nevét és arcát megismerni – ez egy életérzés, ami gimnazista korom óta a mai napig is tart gyakorló tanárként.

Kós Rita, MATFUND Alapítvány, KöMaL

Ilyen volt a KöMaL nyári tábora

A KöMaL-t kiadó MATFUND Alapítvány két KöMaL-rendezvényt is szokott tartani minden évben, tavaly ugyan mindkettő elmaradt, de idén a nyári tábor már sikeresen lezárult, és reméljük, így lesz az őszi Ifjúsági Ankéttal is. A KöMaL június végi matematika-fizika táborának matematika programjáról részletesen olvashatnak Dobos Sándor olimpiai beszámolójában. A fizikus táborvezető, Vladár Károly is küldött egy beszámolót:

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok nyári fizikatáborát egy év kényszerű kihagyás után 2021. június 24. és 30. között tartottuk a Dombóvárhoz tartozó Gunaras üdülőfaluban. A táborban a Kömal pontversenyében elért eredmény alapján meghívással lehetett részt venni, idén 18 lelkes ifjú fizikus érkezett.

A matematika és fizika tábor egy időben, egymás mellett volt, közös étkezésekkel és szabadidős programokkal.

A hatnapos tábor a következő napirend szerint működött: reggeli után a diákok megkapták az aznapi feladatokat egy nyomtatott lapon − hét elméleti feladat (ebből beadandó tetszőleges öt), egy mérés, és egy becslés, mindezeket lekellett adni még vacsora előtt. A munka az első napon megalakult három-négy fős csapatokban folyt. Az évközi pontversenyhez képest itt a segítségkérés megengedett, sőt ajánlott volt. Vacsora után megbeszéltük az aznapi nehezebb problémákat.

A második este Honyek Gyula és Baranyai Klára csodálatos kísérleti bemutatót tartott, másnap délelőtt pedig egy különleges mérési feladattal (hidrosztatikai fekete doboz) tették próbára az tábotozókat. Strandolás mellett kísérleteztünk is: a léggőmb átmérője és nyomása közti összefüggést kellett kimérni. Kirándultunk a közeli Kapos folyóhoz, ahol kipróbáltuk az otthonról hozott krumpliágyút.

Az utolsó nap utolsó feladata konstrukció volt: hidat kellett építeni két minél távolabbi alátámasztási pont közé az öt nap alatt teleírt papírlapok felhasználásával. A nap végén kihirdettük az összesített pontverseny eredményét, és a díjazottak szerény jutalmat kaptak. A búcsúesten a két résztábor közös tábortűz köré ült, helyben sütött húst és zöldséget vacsoráztunk és énekeltünk. De előtte még elsütöttük néhányszor a krumpliágyút, mert az a matematikusokat is nagyon érdekelte.

A napi munka − programok szervezése, a napirend betartása, feladatok javítása − oroszlánrészét négy egyetemista segítő: Asztalos Bogdán, Kondákor Márk, Olosz Adél és Olosz Balázs végezte. A Nemzeti Tehetség Program keretében a Miniszterelnökség NTP-TÁB-20-0042 pályázata tette lehetővé a matematikus és fizikus fiatalok ingyenes táborozását. Köszönettel tartozunk a MATFUND Alapítványnak és Salamon Máriának a tábor anyagi feltételeinek előteremtéséért és megszervezéséért, a tábort támogató AIT-Budapestnek (Aquincum Institute of Technology), Rotter Barbara programigazgatónak, Bojár Gábor alapítónak, valamint Tigelmann Péternek, aki Gunarason a hatodik alkalommal látott vendégül bennünket, és mindig teljesítette olykor különös kéréseinket is.

Vladár Károly fizikus táborvezető