A Bolyai Társulat 2018-as díjazottai

A Bolyai Társulat 2018-as díjazottai

 

A Bolyai János Matematikai Társulat minden év végén ünnepélyesen kiosztja társulati díjait. Mindegyik díjra más-más bizottság tesz javaslatot. Az Érintőben ismertettük a Bolyai Társulat 2016-os és 2017-es díjazottait is, ahol részletesen tájékozódhatnak a különböző díjakról és a felterjesztés szempontjairól, ezeket most ebben a cikkben nem ismételjük meg. A méltatásokat a díjazott nevére kattintva jeleníthetik meg.

Szele Tibor Emlékérem

A Bolyai Társulat 2018-ban a Szele Tibor Emlékérmet Győri Ervin részére ítélte oda, matematikában elért  eredményes kutatómunkájáért, és azért, hogy kiemelkedő fokon segíti és irányítja a tehetséges fiatalokat a matematikai kutatásba való bevezetésben, problémákkal való ellátás, tudományos együttműködés révén, ezáltal hozzájárulva a magyar matematika tudományos utánpótlásának neveléséhez.

Győri Ervin átveszi a Szele Tibor Emlékérmet Laczkovich Miklóstól

 

Grünwald Géza Emlékérem

A Grünwald Géza Emlékérem jogelődjét, a Grünwald Géza Emlékdíjat a Bolyai János Matematikai Társulat 1951-ben alapította a matematikai alapkutatásban kiemelkedő tudományos eredményeket elérő, fiatal magyar matematikusok jutalmazására. 2018-ban a Társulat a jutalmazhatók körét kiterjesztette a Magyarországon tanulmányokat folytatott külföldi kutatókra is. 2018-ben a Grünwald Géza Emlékéremre hat felterjesztés érkezett, melyek kivétel nélkül magas színvonalúak voltak. A Bizottság öt díjat ítélt oda a következőknek:

Gaál Marcell, Lovas Attila, Abhishek Methuku, Nemes Gergő és Szakács Nóra.

Farkas Gyula Emlékdíj

A Farkas Gyula Emlékdíj Bizottság döntése alapján a 2018-as Farkas Gyula Emlékdíjat négy fiatal kapta:

Boros Balázs, Csató László, Maria Vittoria Barbarossa és Vizi Zsolt.

Boros Balázs és a díjátadók: Pálfy Péter Pál és Gerencsér László

Rényi Kató Emlékdíj

A 2018-as Rényi Kató emlékdíj első fokozatát Arnóczki Tímea, a Debreceni Egyetem végzett alkalmazott matematikus MSc szakos hallgatója, jelenleg ugyanott PhD hallgató és Papp Ágoston, a Debreceni Egyetem matematikus MSc szakos hallgatója kapta. A Rényi Kató Emlékdíj Bizottság jelentése itt olvasható.

Jelentés a 2018. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyről

A Bolyai János Matematikai Társulat a 2018. évi Kürschák József Matematikai Tanulóversenyt október 5-én, középeurópai idő szerint 14 órai kezdettel rendezte meg a következő huszonegy helyszínen: Békéscsaba, Budapest, Cambridge, Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Kolozsvár, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg.

A Társulat elnöksége a verseny lebonyolítására az alábbi bizottságot kérte fel: Biró András, Fleiner Tamás (elnök), Frenkel Péter, Kós Géza, Maga Péter, Pach Péter Pál (titkár), Pelikán József. A bizottság szeptember 14-i ülésén a következő feladatokat tűzte ki:

1. Az $ ABC$ háromszög beírt köre a $ BC$, a $ CA$, illetve az $ AB$ oldalt rendre az $ A_1$, a $ B_1$, illetve a $ C_1$ pontban érinti, $ A$-ból induló súlyvonala pedig az $ M$ pontban metszi a $ B_1C_1$ szakaszt. Mutassuk meg, hogy az $ A_1M$ szakasz merőleges a $ BC$ oldalra.

2. Legyenek $ \mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\ldots,\mathbf{v}_n$ a térbeli derékszögű koordináta-rendszer egész koordinátájú, páronként különböző, $ p$ hosszúságú vektorai, ahol $ p$ prímszám. Tegyük fel, hogy tetszőleges $ 1\le j< k\le n$ esetén van olyan $ 0<\ell< p$ egész szám, amelyre a  $ \mathbf{v}_j-\ell\cdot \mathbf{v}_k$ vektor mindhárom koordinátája $ p$-vel osztható. Igazoljuk, hogy $ n\le 6$.

3. A $ k$ utcából álló Aprajafalván $ k(n-1)+1$ klub működik, mindegyik tagsága $ n$ törpöt számlál. Egy törp több klubnak is tagja lehet, és két törp bizonyosan ismeri egymást, ha klubtársak vagy ha ugyanabban az utcában laknak. Igazoljuk, hogy kiválasztható $ n$ különböző klub és ezeknek egy-egy tagja úgy, hogy ez az $ n$ tag páronként különböző legyen és közülük bármely kettő ismerje egymást.

A feladatok megoldását a KöMaL 2019. februári számában olvashatják.

A verseny minden helyszínen rendben zajlott le: a 130 regisztrált versenyzőtől összesen 81 dolgozat érkezett be.

Az idei versenyen 20-nál több versenyző jutott az első feladat megoldásának a közelébe, míg a második feladatot 8-an, a harmadikat pedig 6-an oldották meg helyesen vagy lényegében helyesen.

Két versenyző oldotta meg kisebb hiányosságoktól eltekintve helyesen mindhárom kitűzött feladatot. Ezért

I. díjban és fejenként 40 000 Ft pénzjutalomban részesülnek

Imolay András, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium érettségizett tanulója (tanárai Hujter Bálint és Gyenes Zoltán) és

Matolcsi Dávid, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 12. osztályos tanulója (tanárai Dobos Sándor, Kiss Géza és Kiss Gergely).

Matolcsi Dávid a díjátadó Fleiner Tamással

Hét versenyző oldott meg lényegében két feladatot. Ezért a teljesítményért

dicséretben és 10 000 Ft pénzjutalomban részesül

Alexy Marcell, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium érettségizett tanulója (tanárai Hujter Bálint, Gyenes Zoltán és Szűcs Gábor) a második és harmadik feladat megoldásáért,

Gáspár Attila, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium érettségizett tanulója (tanárai Győry Ákos, Gulyás Tibor, Dobos Sándor, Pelikán József, Pósa Lajos és Szűcs Gábor) az első és harmadik feladat megoldásáért,

Győrffy Ágoston, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 12. osztályos tanulója (tanárai Dobos Sándor, Kiss Géza, Kiss Gergely és Pósa Lajos) az első és második feladat megoldásáért,

Haiman Milán, a new yorki Stuyvesant High School 12. osztályos tanulója (tanára Stanislav Kats) az első és második feladat megoldásáért,

Szemerédi Levente, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium érettségizett tanulója (tanára Tigyi István) az első és második feladat megoldásáért,

Záhorsky Ákos, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium érettségizett tanulója (tanárai Hujter Bálint, Gyenes Zoltán és Szűcs Gábor) az első és harmadik feladat megoldásáért, illetve

Zólomy Kristóf, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium érettségizett tanulója (tanárai Hujter Bálint és Gyenes Zoltán) az első feladat helyes és a második feladat kissé hiányos megoldásáért.

Jelentés a 2018. évi Schweitzer Miklós Matematikai Emlékversenyről

A Bolyai János Matematikai Társulat 2018. október 26. és november 5. között rendezte meg a Schweitzer Miklós Matematikai Emlékversenyt. A versenyen középiskolai tanulók, egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá azok vehettek részt, akik egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat 2018- ban fejezték be.

 

A verseny lebonyolítására a Társulat a következő bizottságot kérte fel: Keleti Tamás (elnök), Kiss Viktor (titkár), Csikvári Péter, Elekes Márton, Frenkel Péter, Harangi Viktor, Károlyi Gyula, Kós Géza, Kun Gábor, Nagy János, Pálvölgyi Dömötör, Terpai Tamás.

 

A verseny eredményes volt, 22-en indultak rajta, összesen 79 megoldást nyújtottak be.

I. díjban és 100 000 forint pénzjutalomban részesült

Szőke Tamás, az ELTE elsőéves, matematikus mesterszakos hallgatója.

 II. díjban és 60 000 forint pénzjutalomban részesült

Csernák Tamás, az ELTE másodéves, matematikus mesterszakos hallgatója.

III. díjban és 50 000 forint pénzjutalomban részesült

Maga Balázs, az ELTE másodéves, matematikus mesterszakos hallgatója.

Kiemelt dicséretben és a legeredményesebb elsőévesnek járó díjban részesült Gáspár Attila, az ELTE elsőéves, matematika alapszakos hallgatója.

Gáspár Attila, a leredményesebb elsőéves hallgató, Pálfy Péter Pál és Keleti Tamás

Dicséretben részesültek: Borbényi Márton, az ELTE másodéves, matematika alapszakos hallgatója, Imolay András, az ELTE elsőéves, matematika alapszakos hallgatója, Markó Ádám, az ELTE harmadéves, matematika alapszakos hallgatója, Matolcsi Dávid, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 12. osztályos tanulója és Schweitzer Ádám, az ELTE elsőéves, matematika alapszakos hallgatója.

A díjakat a Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. támogatta, ezért a versenybizottság köszönetét fejezi ki.

A versenybizottság jelentése itt olvasható.