Akik a nagy teljesítmények mögött állnak

Akik a nagy teljesítmények mögött állnak

A Rátz Tanár Úr Életműdíjban 2018-ban az alábbi tanárok részesültek:

Matematika:

Táborné Vincze Márta (Budapest)

Dr. Csorba Ferenc (Győr)

Fizika:

Zámborszky Ferenc (Miskolc)

Simon Péter (Pécs)

Kémia:

Dr. Szántay Csabáné (Budapest)

Nagy Mária (Pécs)

Biológia:

Szászné Heszlényi Judit (Budapest)

Kurtán Mónika (Berettyóújfalu)

A mellékelt képek forrása a http://www.ratztanarurdij.hu/ honlap, ahonnan közöljük a két matematika díjazott méltatását is. A díjátadón bemutatott róluk szóló videók külön is szerepelnek az Érintő mostani, 10. számában:

Táborné Vincze Márta 1972-től a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium matematika tanára, 1977-tól vezetőtanára volt. 

Az eltelt évtizedek alatt tanítványok generációit nevelte fel. Folyamatosan bővítette, fejlesztette tantárgyi és pedagógiai ismereteit. Mélyen átgondolt stratégiával tanított, építette fel a tananyagot, jól ismerve a megértés nehézségeit. Önálló gondolkodásra és lényeglátásra szoktatta diákjait. Az óráin egyszerre volt oldott hangulat és fegyelem. Tanítványai nemcsak matematikát tanultak tőle, hanem világfelfogást, önismeretet és tartást. Minden túlzás nélkül elmondható, hogy mára szép csendben iskolát teremtett. 

Tanítása során az első pillanattól bizalmat ébresztett tanítványaiban. Ismerte diákjai problémáit, és bármikor „elérhető” volt, ha tanácsra volt szükségük. Rendszeresen személyre szóló feladatokkal készült az erre igényt tartó diákoknak. Az egy osztályon belüli óriási szintkülönbség ellenére tudott úgy tanítani, hogy mindenki szeresse a matematikát. 

Eredményes munkájának látványos következménye, hogy az országos évfolyamszintű versenyeken tanítványai nagyszerű eredményeket értek el. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián diákjai kitűnően teljesítettek. 

1977-től kezdve a tagozatos osztályok számára matematikai táborokat szervezett. 1986-tól továbbképzéseket tartott tanároknak és fővárosi tehetséggondozó szakköröket vezetett. Évtizedeken keresztül dolgozott a Kalmár László Országos Matematikai Tanulóverseny és az Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny versenybizottságaiban. 

Eddigi munkáját több kitüntetéssel ismerték el, 1996-ban Beke Manó-díjat, 2005-ben Ericsson-díjat, 2013-ban Bonis Bona-díjat, 2014-ben Graphisoft-, és Németh László-díjat kapott.

Dr. Csorba Ferenc 1974-ben kezdte tanári hivatását, majd Győr-Moson-Sopron megye meghatározó matematikatanárává vált. 2010-ben nyugállományba vonult. 

Tanári munkájában nagyon sokat tett a diákok körében a matematika népszerűsítéséért, a tanárkollégák szakmai, pedagógiai, módszertani kultúrájának fejlesztéséért. Pedagógusként is az elhivatottság, a diákok tisztelete és szeretete, valamint kivételes szakmai igényesség jellemzi munkáját. Önzetlen, nagy tudású pedagógus. 

Évtizedeken át szervezte a Kenguru és Gordiusz megyei középiskolai versenyeket. A Rátz László Vándorgyűléseken többször tartott előadást és feladatmegoldó szemináriumot. Munkája során szoros szakmai kapcsolatot épített ki különböző egyetemek matematikai tanszékeivel és szakmai civil szervezetekkel, és munkájukban a mai napig részt vesz. Aktívan bekapcsolódott a felvidéki magyar diákok matematikai tehetséggondozásába. 

Nagyon sok cikke, írása jelent meg a matematikával foglalkozó folyóiratokban. Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó iskola 2001-es megalakulásától a mai napig előadóként részt vesz a tehetséggondozásban. A Bolyai János Matematikai Társulat győri tagozatának sokáig elnöke, jelenleg vezetőségi tagja. Több mint 30 évig volt az OKTV Matematika I. Bizottságának tagja. Évtizedeken keresztül állandó feladatmegoldója volt A Matematika Tanítása folyóiratnak, melynek révén országos szakmai elismertségre tett szert. 

Kiemelkedő szakmai és pedagógiai munkájának elismeréseként 1984-ben szakfelügyelőnek nevezték ki. Eddigi munkáját több kitüntetéssel ismerték el, 1990-ben Beke Manó díjat, 2006-ban Ericsson-díjat kapott.