Matematikai Modellalkotás Szeminárium

Matematikai Modellalkotás Szeminárium

Az ezredforduló környékén és azóta is ugrásszerűen kiszélesedtek a matematika alkalmazási lehetőségei. A hagyományos mérnöki alkalmazások mellett pl. egyre fontosabbá válnak az automatizálás, a gépi tanulás (machine learning), az adatbiztonság, a neurális hálózatok elméletével szorosan kapcsolódó mesterséges intelligencia kutatása és ugyancsak az optimalizálás kérdései az élet számos területén, többek között a pénzügyi matematikában. Ennek folyományaként a matematika és azon belül is a matematikai modellalkotás nagyon fontos része lett mindennapi életünknek. Ezt felismerve még 2001 őszén Szász Domokos vezetésével, Szántai Tamás és Molnár-Sáska Gábor (szeminárium titkár) közreműködésével a Budapesti Műszaki Egyetem Matematikai Intézete elindította a Matematikai Modellalkotás Szemináriumot (http://mmsz.math.bme.hu).

A szeminárium rendkívül sikeresnek bizonyult és a mai napig része nem csak a Műegyetem alkalmazott matematikus hallgatói tanrendjének, de az egész magyar alkalmazott matematika életének. A szeminárium titkári szerepét 2006-ban Mádi-Nagy Gergely vette át.

A szeminárium célja, hogy rendszeres fórumot biztosítson alkalmazott matematikai eredmények, modellek és problémák bemutatására, és ezzel

  • elősegítse a BME Matematikai Intézetében és szélesebb körben is az alkalmazott matematikai ismeretek és kultúra elterjesztését;
  • fejlessze egyfelől a Matematikai Intézet oktatói és diákjai között, másfelől más intézmények, intézetek (a BME több tanszékét, intézetét is ideértve), cégek, vállalatok matematika iránt fogékony munkatársaival a kapcsolattartást, együttműködést.

További alapvető cél, hogy a hallgatóság plasztikus képet nyerjen az alkalmazott matematika, mint szakma perspektivikus területeiről. A szeminárium előadásai általában érthetőek más területek felsőbbéves hallgatói számára is, akik akkor már túl vannak az igen sokoldalú alapképzésen. Az alkalmazott matematikai témáknál természetesen különösen fontos a problémafelvetés motivációja, a modellalkotás bemutatása és annak illusztrálása, hogy a javasolt megoldás mennyire segít a felmerült problémában.

A szeminárium egyúttal fóruma a BME-n 2003. tavaszán alakult Alkalmazott Matematika és Számítógépes Fizika Kutató Központnak.

A szeminárium előadói mind a magyar, mind a külföldi tudományos élet, illetve az üzleti szféra szereplői közül kerülnek ki.

Az előadók egyik csoportja olyanokból áll, akiknek munkája nem feltétlenül a matematikára fókuszál, mégis sikerrel alkalmazzák azt. Tanulságos, hogy az elmélet hogyan tud hasznosulni: milyen modellalkotási út vezet a képletektől, algoritmusoktól a kézzel fogható eredményekig, amelyek a pénzben mérhető haszontól kezdve egy másik tudományos területen elért átütő sikerig terjedhetnek.

Az előadások másik típusa egy-egy alkalmazott matematikai területet ölel fel, bemutatva az ott elért eredményeket, lehetséges alkalmazásokat. Az itt ismertetett eszköztárak, modellek érdekességén túl, több esetben fordult már elő, hogy bár a témakör alapvetően matematikai indíttatású volt, a későbbiekben gyakorlati alkalmazása széles körűvé vált: iparági sztenderd lett vagy éppen más tudományterületen Nobel-díjat eredményezett.

A szeminárium több mint másfél évtizede alatt számos színvonalas előadót, gyakran a saját területükön nemzetközi szinten magasan elismert szakembert sikerült meghívnunk. Példaként megemlíthetünk pár szélesebb körben is ismert nevet, mint például Bojár Gábor (Graphisoft alapító), Barabási Albert-László (nagy hálózatok egyik vezető kutatója) vagy éppen Domokos Gábor (a Gömböc felfedezője), vagy külföldről Lax Péter, Abel-díjas (azaz matematikai Nobel-díjas) matematikus illetve Alfio Quarteroni (az America's Cup nyertes Alinghí vitorlás tervezője). Üzleti oldalról pedig a Morgan Stanley befektetési bank modellező munkatársaitól hallhatunk minden évben előadásokat.

A felkészült és elismert előadókon túl avval próbáljuk emelni a színvonalat, hogy a szemináriumot egyre szélesebb körben tesszük ismertté.. A nemzetközi hallgatóság bevonása érdekében ettől az évtől kezdve nemcsak a honlapon találhatók meg angolul az anyagok, hanem az előadások fele is angol nyelven fog elhangozni. A fent említett honlap mellett Facebook oldalunkat is elindítottuk: https://www.facebook.com/matmodszem

A szeminárium minden őszi félévben kerül megrendezésre, az előadások nyilvánosak, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A szeminárium helye: BME Q épület QBF13 terem

Időpontja: keddenként 16.15

Az idei év programja és az előző évek előadásainak anyagai megtalálhatók honlapunkon: http://mmsz.math.bme.hu

 Mádi-Nagy Gergely és Molnár-Sáska Gábor