Pálfalvi Józsefné: Varga Tamás élete

Pálfalvi Józsefné: Varga Tamás élete

A komplex matematikatanítási kísérlet

„Ma már szinte mindenki számára természetes, hogy az iskolába lépés kezdetétől lehet a gyerekeknek „igazi” matematikát tanítani, nemcsak a régi számolást és mérést.” – írja könyvében Pálfalvi Józsefné, aki Varga Tamás munkatársaként végigélte-tanította ezt az időszakot. Azóta is őrzött dokumentumait felhasználva hiteles krónikása nemcsak a kezdeti éveknek, de a matematikatanár-képzés egyik vezetőjeként az eltelt fél évszázad oktatáspolitikai változásainak is.

Könyvének első fele Varga Tamás életéről, a nevével fémjelzett komplex matematikatanítási kísérlet előzményeiről, folyamatáról és arról szól, hogyan is gondolta Varga Tamás az „igazi” matematika tanítását. Az alapelvek újdonságai között volt: „A legfontosabb belső motiváló erő a felfedezés öröme legyen, szabad legyen munka közben tévedni, s az nem járhat elmarasztalással. A szemléltetés helyébe a tanulói manipulálás lépjen.”  Bár Varga Tamás „új matek”-ja megosztotta nemcsak a matematikatanárok, de a matematikusok közösségét is az 1960-70-es években, de szelleme „kiszabadult a palackból”, és ha lassan is, de változásokat hozott a tantervekben, tankönyvekben, a tanárok fejében, és megalapozta az 1978-as általános iskolai matematikai tantervet.

A könyv második fele a kísérlet tantervi témaköreit mutatja be példákkal Varga Tamás tanulmánya alapján, majd ismerteti az 1978-as alsó és felső tagozat tanterveit, és az ezekhez készült tankönyveket. Mindezek rengeteg ötletet adhatnak ma is a tanításhoz.

Az 1987-ben elhunyt világszerte ismert nagy műveltségű matematikusnak, aki a 20. századi iskolai matematika megújításának egyik vezetője volt, sokat emlegetett komplex matematikatanítási kísérlete a mai tanítók és tanárok számára már történelem, részleteiről nemigen tudnak. Varga Tamás gondolatait tanítványai és fiatalabb munkatársai vitték tovább, az ő érdemük, hogy előadásokban, tankönyvekben, szakköri foglalkozásokon, konferenciákon újra és újra előkerülnek. Az akkori fiatalok ma már rég nyugdíjasok, ezért is örvendetes, hogy 2016 és 2021 között az MTA két matematika oktatásával kapcsolatos kutatócsoportot is támogatott, egyikük az ELTE-n a Korszerű komplex matematikaoktatás címet viselte, és fő célja volt Varga Tamás hagyatékának megmentése, és az, hogy az eltelt három évtizednyi fejlődést abba beépítsék. Szintén ennek a programnak része volt Varga Tamás módszereinek kiterjesztése a középiskolai tanulmányokra, mivel ez – bár voltak rá értékes próbálkozások – félbemaradt. 1980-ban kapcsolódott be Pósa Lajos is a középiskolai kísérletbe, aminek nyoma a másik kutatócsoport megnevezésében és céljaiban is fellelhető: a Rényi Intézet Felfedeztető matematikatanítás kutatócsoportjának vezetője Juhász Péter, Pósa Lajos tanítványaként hisz abban, hogy az általa és munkatársai által alkalmazott felfedeztető matematikatanítás minden gyermek számára élvezetesebbé és érthetőbbé tenné a matematikát.

Reméljük, Pálfalvi Józsefné könyve és annak készülő folytatása, a Tények és emlékek egy középiskolai matematikatanítási kísérletről is hozzájárul ahhoz, hogy a történteket megismerve és a tanulságokat levonva a mai pedagógusok továbblépjenek egy átgondolt, kiérlelt alapokon nyugvó korszerű matematika oktatása felé. 

Oláh Vera

Hivatkozások:

Pálfalvi Józsefné: Varga Tamás élete – A komplex matematikatanítási kísérlet, Typotex Kiadó, 2019

Pálfalvi Józsefné:Tények és emlékek egy középiskolai matematikatanítási kísérletről, E-könyv, Typotex Kiadó, megjelenés előtt