Egyszerű kérdések, bonyolult válaszok – III. A Lebesgue-felbontás

Egyszerű kérdések, bonyolult válaszok – III. A Lebesgue-felbontás

1. Bevezető

Mielőtt rátérünk a cikk tartalmi részére – nevezetesen a mértékelmélet egyik alaptételének egy olyan bizonyítására, amely a lineáris altérre vett zárlat tulajdonságaival operál röviden felidézünk néhány alapfogalmat.

Egy $ X$ halmaz részhalmazaiból álló $ \mathcal{A}\neq\emptyset$ halmazrendszer $ \sigma$-algebra, ha zárt a komplementer és a megszámlálható unió képzésére. Egy $ A\in\mathcal{A}$ halmaz karakterisztikus függvényét $ \mathds{1}_A$-val jelöljük, azaz

$\displaystyle \mathds{1}_A(x)=\begin{cases}1 & \text{ha } x \in A,\\
0 & \text{ha } x \notin A.
\end{cases}
$

Egy $ \mu\colon \mathcal{A}\to[0,\infty)$ halmazfüggvényt nemnegatív véges mértéknek nevezünk, ha az alábbi két feltételt teljesíti:

(i) $ 0\leq\mu(X)<+\infty$,

(ii) ha $ (A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ egy olyan $ \mathcal{A}$-ban haladó halmazsorozat, hogy tetszőleges $ j\neq k$ esetén $ A_j\cap A_k=\emptyset$, akkor

$\displaystyle \mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}A_j\right)=\sum_{j=1}^{\infty}\mu(A_j).
$

Az $ \mathcal{A}$ $ \sigma$-algebrához természetes módon asszociálódik a valós $ \mathcal{A}$-lépcsős függvények $ \mathcal{E}$-vel jelölt vektortere. Emlékeztetünk, hogy egy $ f\colon X\to\mathbb{R}$ függvényt $ \mathcal{A}$-lépcsős függvénynek nevezünk, ha $ \mathcal{A}$-beli halmazok karaktersztikus függvényeinek véges lineáris kombinációja. Azaz ha van olyan $ A_1,\dots,A_n$ véges $ \mathcal{A}$-beli halmazrendszer és $ c_1,\dots,c_n$ valós szám $ n$-es, amelyre

$\displaystyle f=\sum_{j=1}^n c_j\cdot\mathds{1}_{A_j}.
$

Hasonlóan természetes módon adódik egy egyszerű integrálfogalom az $ \mathcal{A}$-lépcsős függvények vektorterén. A fenti felírású $ f$ függvény $ \mu$ szerinti integrálján az

$\displaystyle \int_X f~\mathrm{d}\mu:=\sum_{j=1}^n c_j\cdot\mu(A_j)
$

számot értjük. Az így kapott integrál jóldefiniált, azaz az integrál értéke nem függ $ f$ előállításától. Megjegyezzük, hogy két $ \mathcal{A}$-lépcsős függvény szorzata is $ \mathcal{A}$-lépcsős függvény, így ha $ f,g\in\mathcal{E}$, akkor $ \int_X fg~\mathrm{d}\mu$ továbbra is egy véges összeget jelöl, tehát a fentinél bonyolultabb integrálfogalomra nem lesz szükségünk. Végül bevezetünk egy jelölést: az $ f$ $ \mathcal{A}$-lépcsős függvény tartóját, azaz az $ \{x\in X\mid f(x)\neq0\}$ halmazt röviden $ [f\neq0]$-val jelöljük.

2. Abszolút folytonosság és altérre vonatkozó zárlat

Mostantól $ \mu$ és $ \nu$ mindig két nemnegatív véges mértéket jelöl. Azt mondjuk, hogy $ \mu$ abszolút folytonos a $ \nu$-re nézve (jelekkel: $ \mu\ll\nu)$, ha

$\displaystyle \forall A\in\mathcal{A}\colon \nu(A)=0\Longrightarrow\mu(A)=0.
$

Megjegyezzük, hogy ez a folytonosság fogalom azért képes ilyen egyszerű, ránézésre meglehetősen algebrai alakot ölteni, mert a $ \sigma$-additivitás rásegít a

$\displaystyle \forall\varepsilon>0\quad\exists\delta>0\quad\forall A\in\mathcal{A}\colon\nu(A)<\delta \Longrightarrow \mu(A)<\varepsilon
$

definícióra. Az abszolút folytonosság fogalmának jelentőségére a Radon-Nikodym tétel világít rá: a $ \mu$ mértéknek pontosan akkor létezik sűrűségfüggvénye a $ \nu$-re vonatkozóan, ha $ \mu\ll\nu$.

De mi köze van a mértékek abszolút folytonosságának a mátrixok alterekre vonatkozó zárlatához? Pozitív szemidefinit (és így önadjungált) mátrixok esetén a képtér és a magtér, azaz a

$\displaystyle \operatorname{ran}A=\{Ax\mid x\in H\}$   és$\displaystyle \quad\ker A=\{x\in H\mid Ax=0\}
$

alterek egymásra merőlegesek, és így a $ \operatorname{ran}A\subseteq\operatorname{ran}B$ tartalmazás ekvivalens azzal, hogy $ \ker B\subseteq\ker A$. Ez utóbbit másképp felírva azt kapjuk, hogy

$\displaystyle \forall x\in H\colon Bx=0 \Longrightarrow Ax=0,
$

ami pedig az abszolút folytonosság fogalmára legalábbis formailag nagyon hasonlít. Két tetszőlegesen választott $ A$ és $ B$ pozitív szemidefinit mátrixra a $ \operatorname{ran}A\subseteq\operatorname{ran}B$ tartalmazás természetesen nem teljesül. De az altérre vonatkozó zárlat fogalma (az $ \mathcal{S}=\operatorname{ran}B$ választással) épp azt garantálja, hogy az

$\displaystyle M(A,\operatorname{ran}B):=\big\{C\in\mathbf{B}_+(H)\mid C\leq A$ és $\displaystyle \operatorname{ran}C\subseteq\operatorname{ran}B\big\}
$

halmaznak van legnagyobb eleme, nevezetesen $ A_{/\operatorname{ran}B}$. Más szóval, $ A$-nak van egy olyan extremális tulajdonságokkal bíró része, amelynek képtere része $ B$ képterének. Könnyű megmutatni, hogy a maradék, azaz az $ A-A_{/\operatorname{ran}B}$ mátrix képtere a $ B$ mátrix képterétől már amennyire csak lehet, diszjunkt:

$\displaystyle \operatorname{ran}(A-A_{/\operatorname{ran}B})\cap\operatorname{ran}B=\{0\}.
$

Ez a képterekre vonatkozó állítás (a Douglas majorizációs és faktorizációs tétel értelmében) ekvivalens azzal, hogy ha egy $ C\in\mathbf{B}_+(H)$ mátrixra $ C\leq A$ és $ C\leq B$ egyidejűleg teljesül, akkor $ C$ a nulla mátrix.

Ezt a sémát akarjuk tehát követni nemnegatív véges mértékek esetén is. Igaz-e, hogy ha $ \mu$ maga nem is abszolút folytonos $ \nu$-re nézve, akkor is le lehet választani belőle egy lehető legnagyobb $ \nu$-abszolút folytonos részt? Milyen értelemben lesz a maradék a $ \nu$-től diszjunkt?

Először is, ahhoz hogy beszélhessünk legnagyobb elemről, be kell vezetnünk egy részbenrendezést a nemnegatív mértékek halmazán:

$\displaystyle \mu_1\leq\mu_2\Leftrightarrow\forall A\in\mathcal{A}\colon \mu_1(A)\leq\mu_2(A).
$

Azt mondjuk, hogy $ \mu$ és $ \nu$ szingulárisak (jelekkel: $ \mu\perp\nu$), ha van olyan $ P\in\mathcal{A}$ halmaz, amelyre $ \mu(P)=\nu(X\setminus P)=0$. Ez a tulajdonság ekvivalens azzal, hogy ha $ \eta$ egy olyan nemnegatív véges mérték, amelyre $ \eta\leq\mu$ és $ \eta\leq\nu$ egyszerre teljesül, akkor $ \eta$ szükségképpen a nulla mérték. Világos tehát az analógia, az a kérdés, hogy hogyan profitáljunk belőle. Természetes ötlet, hogy valahogy fogalmazzuk át a mértékek nyelvére a

$\displaystyle \forall x\in H\colon(A_{/\operatorname{ran}B}x,x)=\inf\limits_{y\in\ker B}(A(x-y),x-y)
$

formulát. Az első kérdés, hogy mivel helyettesítsük a skalárszorzatot? Ha az $ A$ mátrixot $ \mu$-re, az $ x\in H$ vektort $ f\in\mathcal{E}$-re akarjuk fordítani, akkor az $ (Ax,x)$ kifejezés átírására az $ \int_X \vert f\vert^2~\mathrm{d}\mu$ a kézenfekvő választás. Ha a $ B$ mátrixot a $ \nu$-re akarjuk lefordítani, akkor a $ \ker B=\{x\in H\mid Bx=0\}$ lineárisaltér megfelelője $ \mathcal{E}$-ben

$\displaystyle \mathscr{N}=\left\{\varphi\in\mathcal{E}\ \Big\vert\ \int_X\vert\varphi\vert^2~\mathrm{d}\nu=0\right\}.
$

Ezek után már könnyű kiokoskodni, hogy az $ A_{/\operatorname{ran}B}$ mátrix megfelelője a

$\displaystyle \mu_{\mathrm{ac}}(A):=\inf\limits_{\psi\in\mathscr{N}}\int_X\vert...
... A}} \int_X\vert\mathds{1}_A-\psi\vert^2~\mathrm{d}\mu\qquad(A\in\mathcal{A})
$

halmazfüggvény. Mint azt a következő fejezetben látni fogjuk, azzal hogy a fordítás kész, lényegében minden munkát elvégeztünk. Mielőtt rátérnénk a bizonyításra, teszünk még egy megjegyzést. Ahogy arra az abszolút folytonosság definíciójánál utaltunk, az egyszerűség hátterében ott munkálkodik a $ \sigma$-additivitás. Az olvasóban felébredhet a gyanú, hogy valami a mátrixokra vonatkozó fogalom hátterében is munkálkodik, hiszen ott tényleg csak egy lineáris algebrai definícióról van szó, topológiának semmi nyoma. Való igaz, az hogy ez a fogalom ilyen egyszerű alakot öltött, az annak köszönhető, hogy $ H$ véges dimenziós volt, és így a $ \operatorname{ran}B$ képtér automatikusan zárt. Ha $ H$ nem véges dimenziós, akkor a $ B$-ről külön fel kell tenni, hogy zárt képterű.

3. A Lebesgue-felbontás

Tétel: Legyen $ \mu$ és $ \nu$ két tetszőleges nemnegatív véges mérték az $ \mathcal{A}$ $ \sigma$-algebrán. Ekkor $ \mu$-nek létezik egy és csak egy olyan $ \mu=\mu_1+\mu_2$ felbontása, ahol $ \mu_1\ll\nu$ és $ \mu_2\perp\nu$.

Bizonyítás: Mivel egy nemnegatív függvény integrálja nemnegatív, $ \mathds{1}_{\emptyset}\in\mathcal{N}$, és $ \nu(A)=0$ esetén $ \mathds{1}_A\in\mathcal{N}$, ezért a $ \mu_{\mathrm{ac}}$ definícióra ránézve világos, hogy $ \mu_{\mathrm{ac}}$ nemnegatív, $ \mu_{\mathrm{ac}}\leq\mu$, és hogy $ \mu_{\mathrm{ac}}(A)=0$. Azt is könnyű ellenőrizni, hogy $ \mu_{\mathrm{ac}}$ végesen additív, mert ha $ A_1$ és $ A_2$ diszjunkt $ \mathcal{A}$-beli halmazok, akkor

$\displaystyle \Big\{\psi\in\mathscr{N}~\Big\vert~[\psi\neq0]\subseteq A_1\cup A...
...psi_1+\psi_2\in\mathscr{N}~\Big\vert~[\psi_i\neq0]\subseteq A_i,~i=1,2\Big\}.
$

Ebből viszont már következik $ \mu_{\mathrm{ac}}$ $ \sigma$-additivitása, ugyanis

$\displaystyle \mu_{\mathrm{ac}}\Big(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}A_k\Big)-\sum\...
...\Big(\bigcup\limits_{k>n}A_k\Big)\leq\mu\Big(\bigcup\limits_{k>n}A_k\Big)\to0
$

teljesül minden olyan halmazsorozatra, amelynek tagjai páronként diszjuntak. Már csak azt kell megmutatnunk, hogy a $ \mu_{\mathrm{s}}:=\mu-\mu_{\mathrm{ac}}$ és $ \nu$ mértékek szingulárisak, és hogy a felbontás egyértelmű. Mindkét állítás könnyen következik majd abból, hogy $ \mu_{\mathrm{ac}}$ a legnagyobb elem azon $ \vartheta$ nemnegatív véges mértékek között, amelyekre $ \vartheta\leq\mu$ és $ \vartheta\ll\nu$ egyszerre teljesül. Ahhoz hogy ezt belássuk, válasszunk egy $ \psi\in\mathscr{N}$ függvényt, és vegyük észre, hogy

$\displaystyle \vartheta(A)=\int_X\vert\mathds{1}_A\vert^2~\mathrm{d}\vartheta=\...
...t^2~\mathrm{d}\vartheta\leq\int_X\vert\mathds{1}_A-\psi\vert^2~\mathrm{d}\mu.
$

Az $ \mathscr{N}$ elemeire infimumot véve azt kapjuk, hogy $ \vartheta\leq\mu_{\mathrm{ac}}$.

Ezek után legyen $ \eta$ egy olyan nemnegatív véges mérték, amelyre $ \eta\leq\nu$ és $ \eta\leq\mu_{\mathrm{s}}$. Ekkor $ \mu_{\mathrm{ac}}+\eta\leq\mu$ és $ \mu_{\mathrm{ac}}+\eta\ll\nu$, következésképp $ \eta=0$, ami épp azt jelenti, hogy $ \nu\perp\mu_{\mathrm{s}}$.

Ha $ \mu=\mu_1+\mu_2$, a $ \mu$-nek egy olyan felbontása, amelyre $ \mu_1\ll\nu$ és $ \mu_2\perp\nu$ teljesül, akkor $ \mu_{\mathrm{ac}}-\mu_1$ egy olyan nemnegatív véges mérték, amely egyszerre abszolút folytonos és szinguláris $ \nu$-re nézve. Ebből pedig az következik, hogy $ \mu_1=\mu_{\mathrm{ac}}$, és így $ \mu_2=\mu_{\mathrm{s}}$. Ezzel a tételt bebizonyítottuk.

 

A cikk az Emberi Erőforrások Minisztériumának ÚNKP-18-4-BGE-3 kódszámú „Új Nemzeti Kiválóság Program” pályázatának támogatásával készült.

A fénykép Henri Louis Lebesgue-et ábrázolja, forrás: https://dka.oszk.hu/021400/021493 (OSZK MEK)

Ujszászi Zoltán
ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék, 
 
Titkos Tamás
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
és Budapesti Gazdasági Egyetem