A Typotex kiadó első 30 éve

A Typotex kiadó első 30 éve

typo30 proj typo30 proj3 vegso

30 éves a Typotex Kiadó

A Typotex Kiadó 2019 novemberében lett 30 éves, azaz háromdimenziós. Ez utóbbi meghatározás magyarázatához hadd idézzek az egyik szerzőnk, Pintér Gergő készülő könyvéből:

A 30. szülinapom előtt (amit nem terveztem különösebben megünnepelni, mert a szám kereksége csak a 10-es számrendszer tüneménye) összeültünk matekozni egy kedves barátnőmmel, aki a tanítóképzőn tanult. Ő előre mentegetőzött, hogy matematikailag nem lesz túl izgalmas, amit tanul, és persze engem is inkább a személye vonzott, mellékesen azért kíváncsi voltam a tanítóképzős anyagra is. Ebben szerepelt az osztóháló mint a prímtényezős felbontás alkalmazása. Ekkor döbbentem rá, hogy a 30 önmagában is „kerek” szám: az első olyan szám, amelynek az osztóhálója háromdimenziós, hiszen a 30 az első 3 prímszám szorzata: 2x3x5. Ennek már semmi köze a 10-es számrendszerhez, ez a 30-as szám saját tulajdonsága.2.29

Nem tudom, lesz-e a kiadó négydimenziós, erre még elég sokat kell még várni. Mindenesetre háromdimenziósnak lenni is felemelő élmény.

Örülök, hogy ilyen nagy körben ünnepelhetünk, hiszen a Typotex Kiadó csak részben áll azokból, akik a kiadóban, a boltunkban, a pulton vagy a raktárban dolgoznak. A Typotex ugyanennyire áll azokból is, akik külsősként dolgoznak velünk, vagy támogatólag figyelik a munkánkat, sokan akár már 20-30 éve. A belső munkatársak mellett a kiadóhoz számos szakember tartozik, és tartozott mindig is. Szerzők, sorozatszerkesztők és lektorok, akik az évek során megannyi különleges, friss vagy éppen klasszikus témára hívták fel a figyelmünket, illetve hozták a jobbnál jobb szövegeket. Fordítók, szerkesztők és korrektorok, akik e témák értő interpretálását végzik. Tördelők, grafikusok és borítótervezők, akik a megfelelő vizuális csomagolásért felelősek. Nyomdászok, akik igyekeznek a legfurcsább kívánságainkat is teljesíteni. Kereskedők, újságírók és recenzensek, akik abban segítenek, hogy a könyveink eljussanak a közönséghez.

typo30 proj2 vegso

Harminc évvel ezelőtt, 1989. november 9-én, azaz a berlini fal leomlásának napján alakult meg a Typotex Elektronikus Kiadó Kft. Jelképes dátum ez, valójában egy hosszabb folyamat betetőzése. A 80-as évek végének forrongó légkörében sok szellemi mozgalom indult, és ekkor alakult meg az a néhány fős vállalkozás, amely három évtized alatt fontos szellemi műhellyé nőtte ki magát. Erről a folyamatról, az elmúlt 30 évről szeretnék felvillantani pár momentumot. Votisky Zsuzsa, aki a leginkább illetékes abban, hogy mi történt ez alatt az idő alatt, sajnos már nincs közöttünk. Ő volt a motorja ennek a vállalkozásnak, lényegében az ő elképzelései alapján alakult úgy a Typotex sorsa, ahogyan alakult.

Egy kötettel emlékezünk rá, amely azonban nem csupán egy formális emlékkötet, hanem kortörténeti dokumentum is, amely a barátok, családtagok személyes hangú visszaemlékezésein keresztül megvilágítja egy induló kisvállalkozás kezdeti lépéseit és megerősödését. Az emlékkönyv tehát egyben a Typotex születésnapi köszöntése is. Erre az alkalomra egy infografika-füzettel is készültünk, mely könnyed formában, vizuálisan eleveníti fel az elmúlt 30 évet, bemutatva a fontos eseményeket, személyeket, témákat, könyveket.

typo30 projp 2 

A történet elején egy szocialista vállalat és egy szocialista kutatóintézet létrehozott egy szocialista vállalkozást, a Typotex Gt.-t.  A név pedig, mely Miklós Dezsőtől származik, a typography szó és a TeX tördelőprogram egyesítéséből született, hiszen 1988-ban a társaság az Akadémiai Kiadó és a Matematikai Kutatóintézet közös szedő-tördelő cégeként jött létre. Ez volt tehát a kezdet, ahonnan hosszú út vezetett odáig, hogy a cég 1989 novemberében több mint tíz tulajdonossal kft.-vé alakuljon, kicsit később önállósuljon, majd a bérszedés mellett egyre nagyobb jelentőségre tegyen szert a könyvkiadás területén. Végül a Typotex a kulturális élet megkerülhetetlen tényezőjévé vált, az egyik legfontosabb kiadóvá a matematika és más tudományok területén. Egyben professzionalizálódási folyamatként is leírhatjuk ezt a 30 évet, hiszen a kezdeti lelkes társaság lassan átalakult, kibővült, és a kívülről érkezők révén a családi-baráti vállalkozásból egy valóban szakszerűen működő cég jött létre. Az alapítók közül valamilyen formában sokan ma is részt vesznek a kiadó életében. És megmaradt a lelkesedés, a könyv és a könyvcsinálás szeretete, az elkötelezettség a minőségi munka és az igényes témák iránt. Mindenki, aki ma a kiadónál dolgozik, és valaha itt dolgozott, vagy külsősként vett részt a munkában, könyvet ajánlott, írt vagy fordított, szerkesztett vagy gondozott, hozzátett valamit az egészhez. Ezért lehetünk háromdimenziósak.

Németh Kinga, a Typotex Kiadó vezetője

typo30 projp3

Votisky Zsuzsa és a Typotex kiadó első 30 éve

2019 januárjában – közelegvén a Typotex Kiadó fennállásának 30 éves évfordulója – tervezni kezdtük a kötetet, amely elképzelésünk szerint egyszerre mutatná be a kiadó történetét és állítana emléket Votisky Zsuzsának, a Typotex alapítójának és szellemi… „anyjának”. Lám, a nyelv is milyen férfiközpontú, hiszen nem szokás szellemi anyákat emlegetni nagyszabású vállalkozásokról szólva, márpedig Zsuzsa pontosan ezt a teremtő anyaságot testesítette meg. Egy férfias világban, férfias szakmában, versengő férfiak között hozott világra, gondozott és formált naggyá egy műhelyt, és az ott dolgozók méltó utódai lettek. Ahogy a kötetben a kiadó vezetője, Németh Kinga megfogalmazta: Votisky Zsuzsa negyedik gyermekeként tekintett a Typotex Kiadóra. A születésnapi kötet tehát magától értetődően együtt kezeli Zsuzsa életművét és személyét: a munkája volt az élete, és életműve a munkában teljesedett ki.

Votis borito vegso typo30 proj6 vegso

Megfordult a fejünkben, hogy ildomos-e egyszerre ünnepelni és emlékezni, hiszen Zsuzsa halála még nagyon friss, 2018 januárjában távozott közülünk; a megdöbbentő hír hallatán sokan magától értetődőnek vélték, hogy vele együtt a Typotex is eltűnik. Remélhetőleg a könyv meggyőzi a kételkedőket: Zsuzsa tudatosan építkezett, és gondoskodott az utódlásról, hiszen a Typotex az ő szellemében folytatja a munkát. Minden bizonnyal őt magát is ez tenné boldoggá, vagyis a műve megünneplése a reá való emlékezés talán legadekvátabb formája.

Nem volt könnyű a koncepció kialakítása, hiszen ahogy elkezdtük számba venni a kiadó történetében és működésében érintett személyeket, továbbá a Zsuzsával mélyebb szakmai és/vagy baráti kapcsolatot ápolók sorát, igen bőségesre duzzadt a nevek gyűjteménye. Idővel azonban kezdtek kikristályosodni azok a bizonyos „körök”, Zsuzsa emberi kapcsolatainak halmazai, melyek egyes magánéleti és szakmai „projektjeinek” lenyomatai. A könyvben ezek köré szervezve meséljük el a Typotex történetét a megalakulástól napjainkig, valamint a Zsuzsa nevéhez fűződő, invenciózus kezdeményezések (Bábelmátrix, Interkönyv, Books in Print) mibenlétét, s közben Votisky Zsuzsa, az elképesztően sokoldalú magánember portréja is kirajzolódik. Ez utóbbi a kötetben megnyilatkozó közel száz ember emlékeinek, történeteinek köszönhető, amelyekből összeállt egy látványos-szép mozaik. Töredékes, persze, de a mások arcában tükröződő Zsuzsa-kép mégis nagyon ismerős és kedves lehet mindannyiunknak. Rendkívül sokat hozzátettek ehhez Zsuzsa családtagjai, akik – túl azon, hogy a legmélyebben ismerték őt – valamilyen formában kivétel nélkül részt vettek a kiadó életében is.

DSC 0176 copy

Beszélgetés a Typotex Gt. alapításáról: Németh Kinga, Miklós Dezső, Fadgyas Tibor, Laik Eszter

A Typotex Kiadó „hőskorának” feltárása igazi nyomozati munka volt, hiszen épp az nincs már köztünk, aki minden részletről beszámolhatott volna. A múlt felgöngyölítéséhez az alapítókat hívtuk segítségül, akik egy nagy közös beszélgetés során harminc év távlatából tekintettek vissza arra, hogyan is indult a Matematikai Kutatóintézet berkeiből a gyorsan saját lábára álló vállalkozás, hogyan kapta a Typotex nevet, és hogyan alakult a bérmunkákat vállaló szedőcég meghatározó, értékteremtő kiadóvá.

 DSC 0205 copy

A Typotex Kft. alapítói: Juhász Ágnes, Madarassy László, Lesnyik Katalin, Fried Katalin, Köves Gabriella, Gerner József, Mayer Gyula, Erő Zsuzsa, és a Votisky Zsuzsa-emlékkötet szerkesztője, Laik Eszter

A kötethez felkért szerzők, fordítók, szerkesztők, művészek, kiadóvezetők, grafikusok, egyetemi oktatók és barátok, ismerősök részben interjú formájában (élő, illetve levélinterjú) beszélték el a kiadóval és/vagy Zsuzsával való kapcsolatukat, részben szabadon írtak visszaemlékezést.

A könyv előkészületei során rendkívül inspiratív volt az a sok felfedezés, amit az egyes közreműködők történeteinek köszönhettünk: olyan tények és historikus részletek kerültek napvilágra, amiről korábban sejtésünk sem volt.

A legnagyobb siker természetesen az volna, ha egy teljesen kívülálló olvasó is felkapná a fejét a Typotex Kiadó kalandos, cseppet sem hétköznapi történetének olvastán, és megbizonyosodna arról, hogy olyan műhely jött létre, amely nélkülözhetetlen pillére a tudományosságnak, a művészetnek és úgy általában a kultúrának.

Laik Eszter, a Votisky Zsuzsa-emlékkötet szerkesztője

DSC 0238 copy

 

 

14. szám 2019. december

Még több cikk

Rendhagyó, páros interjút készített egymással Kránicz Gréta és Szikszai Mónika arról, mi volt a motivációjuk, amikor pályát választottak, hogyan tekintenek vissza a tanulmányaikra és hogy milyen tapasztalataik vannak matematikusként a pénzügyi világban. Mindketten az ELTE alkalmazott matematika alapszakán, majd a biztosítási es pénzügyi matematika mesterszakán végeztek. Most az MSCI amerikai székhelyű pénzügyi szolgáltató cégnél dolgoznak Budapesten. Tovább...

Tanóra rovatunkban Szoldatics Józsefet, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárát kértük fel, járjon körbe egy számára érdekes feladatot. Ő geometria feladatot választott, ami egy olyan háromszögről szól, amelyben a szögek 100 – 40 – 40 fokosak. A feladatra 6 megoldást mutat. Mind a hat a maga nemében szép, vagy valami szép tulajdonságot használ. Tovább...

A SIAM News 2019 január/februári számának tudománypolitikai rovatában jelent meg az Egyesült Államok megújult STEM oktatási stratégiájáról szóló cikk, amiből most az Érintő magyar olvasói számára is tanulságos részeket közöl. Kovács Ágnes fordításából kiderül, milyen az amerikai kormány matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai képzésének ötéves stratégiai terve. Tovább...

„A tanítás örökös keresés: hogyan lehetne közelebb vinni, jobban megértetni a gyerekekkel az adott témát, milyen módszerrel, milyen játékokkal lehet felépíteni egy-egy fogalmat, vagy hogyan gyakoroljunk, hogy ne legyen unalmas, hogyan lehetne örömet szerezni matekórán. A legtöbb ötletet, módszert a kollégáimtól lestem el. Kötelező „lopni" egymástól, hiszen egy jó tanár órája rengeteg ötletet indíthat el bennünk." Tovább...

2019. november 22-24. között 27. alkalommal került sor Komáromban (Szlovákiában) a kárpát-medencei magyar középiskolások számára évenként megrendezett Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozóra. Az idei háromnapos rendezvény 20 előadásán több, mint 80 tanár és diák vett részt anyaországi vagy egyéb kárpát-medencei magyarlakta vidékről. A rendezvény ötletgazdája, Oláh György és az idén elhunyt Keszegh István után Fonód Tibor lett a diáktalálkozó fő szervezője. Tovább…

Palugyai István több mint negyven év újságírói tapasztalattal a háta mögött nemrég jelentette meg 62 interjút tartalmazó válogatását a tudomány világából. Az interjúalanyok egy része Nobel-díjas, vagy jelentős külföldi tudós, fizikusok, vegyészek, orvosok között „a matek Lady Gagája”, Cédric Villani francia és Jin Akyiama japán matematikus. Tovább…

Rábai tanár úr még 90 éves korán túl is örömmel és nagy felkészültséggel tartott előadást, gondosan válogatott példákkal akár diákok, akár tanárok számára. Hosszú pályafutása alatt nagyon sok könyvet, feladatgyűjteményt, az érettségire vagy egyetemi felvételire készülőket segítő példatárat és egyéb oktatási segédanyagot írt. De a legbüszkébb a legendás első speciális matematika tagozatos osztályára volt. Egykori tanítványa, Laczkovich Miklós emlékezik meg róla. Tovább...

A csomóelmélet két alapvető célja, hogy megértsük a csomók „geográfiáját” – azaz hogy megkülönböztessük, avagy osztályozzuk a csomókat –, és hogy tanulmányozzuk a csomó helyzetét a háromdimenziós térben. E célkitűzések vonatkoznak a Legendre-csomóelméletre is. Az AMS Notices 2009-ben megjelent írása (fordította: Földvári Viktória) a sztenderd kontakt térben vizsgál Legendre-csomókat. Hogy megértsük a sztenderd kontakt struktúrát, először képzeljünk el egy egykerekűt például egy parkolóban, majd tekintsük a pályát, amit az egykerekű járna be azzal a megkötéssel, hogy a kerék sosem áll észak-déli irányba...Tovább...

Varga Tamás (1919−1987) a matematikaoktatás kutatásának kiemelkedő, nemzetközi hírű szakembere volt; a hazai matematikaoktatás, és különösen a felfedeztető matematikaoktatási hagyomány máig épít a munkásságára. Születésének 100. évfordulóját az MTA nemzetközi konferenciával ünnepelte. A sikeres rendezvényről a fő szervezők, Csapodi Csaba, Gosztonyi Katalin és Vancsó Ödön számolnak be. Tovább…

Harminc évvel ezelőtt, 1989. november 9-én, azaz a berlini fal leomlásának napján alakult meg a Typotex Elektronikus Kiadó Kft. Jelképes dátum ez, valójában egy hosszabb folyamat betetőzése. A néhány fős vállalkozás három évtized alatt fontos szellemi műhellyé nőtte ki magát. Erről a folyamatról, az elmúlt 30 évről szeretnék felvillantani pár momentumot. Votisky Zsuzsa, aki a leginkább illetékes abban, hogy mi történt ez alatt az idő alatt, sajnos már nincs közöttünk. Az ő elképzelései alapján alakult úgy a Typotex sorsa, ahogyan alakult –  írja Németh Kinga. Tovább... 

Hirtelen és váratlanul távozott el az élők sorából 2019. október 4-én Dr. Pap Gyula egyetemi tanár, a határeloszlás-tételek, a sztochasztikus folyamatok és a matematikai statisztika nemzetközileg elismert kutatója, aki élen járt a tudományos utánpótlás nevelésében. Könyvét az elágazó folyamatok statisztikai paraméterbecsléseiről már nem tudta megírni. Debreceni kollegája, Dr. Kántor Sándorné középiskolás kora óta közelről ismerte őt. Tovább…

Varga Dániel a Prezi cégnél dolgozik, mellette a Rényi Alfréd Matematikai Intézet kutatója, területe a mesterséges intelligencia, azon belül a deep learning, a mély mesterséges neuronhálók. Matematikai és informatikai tudására egyaránt szüksége van, hogy avval foglalkozhasson, ami érdekli.

Az International Symposium on Mathematical and Computational Biology (BIOMAT) konferenciasorozat 2001-ben Brazíliában indult, 2011 óta minden évben más ország ad otthont a rendezvénynek. 2019-ben a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete szervezte a konferenciát, amelyen október 21. és 25. között 14 országból csaknem 50 matematikus ismertette legújabb eredményeit. Az előadások témái, amelyekről Dénes Attila számol be, a matematikai biológia legkülönbözőbb területeiről kerültek ki. Tovább…

Matematika a mindennapokban egy autizmusban érintett matematikus szemén keresztül. Habár az autizmus lehetne csak egy plusz szó a mondatban, ennél sokkal nagyobb szerepe van. Olyan szerepe, ami áthatja az egész könyvet, ugyanúgy, ahogy maga az állapot hatja át az érintett személy egész életét és annak minden aspektusát. Vajda Kitti gyógypedagógus írt Daniel Tammet: Számokban létezünk című könyvéről. Tovább...