Kitüntetett matematikusok – 2020

Kitüntetett matematikusok – 2020

 Gödel-díj 2020

Robin A. Moser és Tardos Gábor „A constructive proof of the general Lovász Local Lemma” című, 2010-ben publikált közös cikkükért kapták meg a rangos díjat, amit a legjelentősebb európai elméleti számítástudományi szervezet, a European Association for Theoretical Computer Science és az ACM Special Interest Group on Algorithms and Computation Theory együttesen ítél oda. Érdemes megemlíteni, hogy korábbi magyar díjazott volt Babai László (1993), Lovász László (2001), Szegedy Márió (2001, 2005) és Tardos Éva (2012).

Tardos Gábor 1988-ban doktorált az ELTE-n, Babai László és Pálfy Péter Pál  témavezetésével. 1991 óta a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet munkatársa. Posztdoktori ösztöndíjakat kapott a Chicagoi Egyetemen, a Rutgers Egyetemen, a Torontói Egyetemen és Princetonban az Institute for Advanced Study intézetben. 2005 és 2013 között Kanadában a Simon Fraser Egyetem Szamitógéptudományi Tanszékén volt vezetőkutató, azóta itthon dolgozik a Rényi Intézetben. 2014 óta a Central European Univeristy (CEU) professzora. 2019-ben az MTA tagjává választották.

Széchenyi-díj 2020

Széchenyi-díjat adományoztak Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során az algebra, ezen belül a csoportelmélet és az univerzális algebra területén elért nagy hatású kutatási eredményei, valamint a magyar tudomány nemzetközi megbecsültségét erősítő, kiemelkedően eredményes intézményvezetői és tudományszervezői munkája elismeréseként Pálfy Péter Pál matematikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorának, az ELTE TTK Matematikai Intézet egyetemi tanárának. Pálfy Péter Pál Debrecenben született 1955-ben, az ELTE-n szerzett matematikus diplomát 1978-ban. Két évvel később védte meg egyetemi doktori disszertációját, ezután az MTA Matematikai Kutatóintézet (ma: MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet), valamint az ELTE algebra és számelmélet tanszéke munkatársa, később igazgatója lett. Emellett 1978 és 1990 között az ELTE algebra és számelmélet tanszékének óraadója volt, 1990-ben kapta meg egyetemi docensi kinevezését, 1997-ben lett egyetemi tanár. 2006-tól részfoglalkozású egyetemi tanárként dolgozik. 1983-ban a Vanderbilt Egyetem, 1986-ban a Hawaii Egyetem, valamint 1991–1992-ben a Darmstadti Műszaki Főiskola vendégprofesszora volt, 1998 és 2001 között Széchenyi professzori ösztöndíjjal kutatott. 2004-ben megválasztották az akadémia levelező, 2010-ben pedig rendes tagjává.

A véges geometriák témakörében folytatott, nemzetközileg is elismert, jelentős hatású kutatói, illetve példaértékű oktatói munkája, valamint széles körű szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként Széchenyi-díjjal tüntetik ki Szőnyi Tamás matematikust, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, az ELTE TTK Matematikai Intézete Számítógéptudományi Tanszékének egyetemi tanárát is. Szőnyi Tamás 1957-ben született Budapesten, 1981-ben végzett az ELTE-n matematikusként, 1991-ben az Akadémia a matematika- és számítástudományok kandidátusává, 2001-ben ugyanezen szakterület akadémiai doktorává avatta. Vendégkutatóként dolgozott a Sussex-i Egyetemen, majd Eindhovenben, Gentben, később pedig a Yale-en is. A Bolyai János Matematikai Társulat, az American Mathematical Society és a Magyar Kombinatorikai Iskola tagja és számos szakmai folyóirat szerkesztője. Munkáját SZTAKI Intézeti-díjjal (1988), Erdős Pál-díjjal (1997), a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével (2012) és Szele Tibor-emlékéremmel (2013) ismerték el.

Akadémiai Díj 2020

A hagyományok szerint idén is május 4-én, a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének első napján adták volna át az akadémiai díjakat és elismeréseket, erre azonban a járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor. Az MTA Elnökségének határozata szerint azonban a díjazottak nevét az Akadémia honlapján közzétette. A díjakat a kitüntetettek a következő személyes részvétel mellett zajló közgyűlésen veszik majd át. 

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjban részesítette Buczolich Zoltánt, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézet Analízis Tanszékének egyetemi tanárát a valós analízis, ergodelmélet és dinamikus rendszerek terén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, hosszú évek óta nyitott problémák megoldása és kiváló oktatási tevékenysége elismeréseként.

QP Akadémiai Kiválóság díj 2020

A Qualitative Production Gépipari és Kereskedelmi Zrt., valamint a Magyar Tudományos Akadémia 2020-ban QP Akadémiai Kiválóság díjat adományozott Röst Gergelynek, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézet docensének kiemelkedő matematikai eredményeiért, a szegedi matematikai epidemiológiai iskola megteremtéséért, a járványok terjedésének modellezésére és a védekezési stratégiákra kidolgozott, innovatív matematikai módszereiért, valamint a magyarországi alkalmazott és ipari matematika fejlesztéséért.

Gyires Béla-díj 2020

A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Tudományok Osztálya 2003-ban − Dr. Gyires Klára és Dr. Gyires Tibor (Gyires Béla gyermekei) kezdeményezésére – Gyires Béla, a magyar matematika kiemelkedő alakja emlékének méltó megörökítésére Gyires Béla-díj  alapítását határozta el. A díj a matematikában, elsősorban a Gyires Béla által művelt tudományágak és annak alkalmazásai területén elért kimagasló tudományos eredményekért ítélhető oda 40 évesnél fiatalabb magyar kutató részére. 

2020-ban a díjat Csomós Petra kapta meg. Tudományos pályájának részletes méltatását az Alkalmazott Matematikai Lapok legfrisebb számában, a 2020. 37/2 számban olvashatják. Csomós Petra 2003-ban kapta megy meteorológus és csillagász diplomáját kitűnő minősítéssel az ELTE TTK-n, ahol elnyerte a Kar Kiváló Hallgatója címet. 2008-ban itt szerzett PhD fokozatot alkalmazott matematikából. Németországi posztdoktori pozíciói után hazatérése, 2013 óta az MTA-ELTE Numerikus Analízis és Nagy Hálózatok Kutatócsoportjában végez kiemelkedően aktív kutatómunkát. 2015-ben nevezték ki  az ELTE Matematikai Intézetének adjunktusává.

Európai Kutatási Tanács (ERC) Advanced Grant pályázata 2020

Az ERC 450 millió euro keretösszegből 185 pályázatot támogat idén. Pach János a Rényi Alfréd Matematikai Intézet immár tizedik kutatója, akit az ERC támogatásra méltónak talál. „From Geometry to Combinatorics and Back: Escaping the Curse of Dimensionality” című pályázata 2020. szeptember 1.-én indul. A nyertesek teljes listája illetve a természettudományokban díjazottaké az ERC oldaláról érhető el. 

Pach János átütő eredményeket ért el a kombinatorikus és algoritmikus geometria számos területén, az epszilon-hálóktól a konvexitáson keresztül a geometriai Ramsey-elméletig. A topológiai (lerajzolt) gráfok elméletének egyik megalapozója. Geometriai metszetstrukturákra, szemialgebrai gráfokra és hipergráfokra vonatkozó vizsgálatai eredményeként körvonalozódni látszik egy új tudományág, az „alacsony dimenziós kombinatorika”.

ERC pályázatának egyik alapgondolata, hogy az extremális kombinatorika klasszikus feladatainak egy része kezelhetővé válik, ha olyan halmazrendszerek vizsgálatára szorítkozunk, melyek geometriai vagy algebrai módszerekkel egyszerűen definiálhatók, például beágyazhatóok egy alacsony dimenziós euklideszi térbe, Vapnik-Chervonenkis dimenziójuk korlátos vagy leirhatók korlátos fokú polinomok segítségével. Ez a megközelítés vezetett több fontos speciális esetben az Erdős-Hajnal sejtés és Schur problémájának megoldásához. Hasonló módszerekkel sikerült hatékony algoritmusokat kidolgozni sűrű gráfok kevés metszéssel való lerajzolására is.

Híreink forrásai az mta.hu, az elte.hu, a renyi.hu honlapjain megjelentek és az AML szerkesztősége voltak.

https://mta.hu/tudomany_hirei/a-csabito-korlatos-dimenziok-pach-janos-erc-advanced-grant-nyertes-110660?fbclid=IwAR2Bdni6I8sApo3uN6zGJMlSdKW-iQady_Qwux-6iwInV04oljZGAoNgoJ8

https://www.elte.hu/content/az-elte-uj-szechenyi-dijasai.t.20672