Szegeden a XXXIII. Magyar Operációkutatási Konferencia

Szegeden a XXXIII. Magyar Operációkutatási Konferencia

 

2019. május 20-22. között Szegeden, a Belvárosi híd újszegedi lábához közel fekvő Forrás hotel által nyújtotta ideális környezetben rendezték meg a XXXIII. Magyar Operációkutatási Konferenciát, a társszervezők a Bolyai János Matematikai Társulat, a Gazdaságmodellezési Társaság és a Magyar Operációkutatási Társaság, kétévenként változó szereposztásban. Idén a házigazda és főszervező Magyar Operációkutatási Társaság (MOT) volt, amelynek szervezőbizottsági elnöke és titkára is szegedi, Galambos Gábor és Krész Miklós személyében.

Sajátos ünnepi hátteret adott az a tény, hogy Szeged városa éppen 300 éve, május 21. napján nyerte vissza szabad városi rangját.

A konferenciáink fénypontját jelentik a plenáris előadások, amelyeknek megtartására, a három szervező társaság egy-egy jelöltjeként idén Kolumbán József (a Babeș–Bolyai Tudományegyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja), Bessenyei István (a Pécsi Tudományegyetem docense) és Csáji Balázs Csanád (az MTA SZTAKI tudományos főmunkatársa) kapott felkérést.

Kolumbán József a „Ky Fan minimax-tételének általánosításai és azok alkalmazásai” című előadásában röviden vázolta az egyensúlyelmélet kérdéskörét és a kolozsvári matematikusok ez irányú eredményeit. Az utóbbi évtizedekben az egyensúlyfeladattal kapcsolatos, különböző irányú vizsgálatok egységes elméletté álltak össze, amely a tudomány különböző területein (véges és végtelen dimenziós optimalizálás, minimax egyenlőségek, gazdasági egyensúlyfeladatok, fixpont-tételek, parciális differenciálegyenletek, variációs egyenlőtlenségek) alkalmazható. Kiderült, hogy a korábban sajátos esetekre kidolgozott technikák (létezési bizonyítások, közelítő megoldási módszerek, reguláris paraméteres feladatok) alkalmazhatók az általános egyensúlyfeladat esetén is (ld. Inoan és Kolumbán, 2018).

Bessenyei István a „Kiút a közepes fejlettség csapdájából” című előadásában olyan lineárisan homogén, folytonos termelési függvényt mutatott be, amely alkalmas a közepes fejlettség csapdahelyzetének és a fejlett gazdaságok egyensúlyi állapotának összevetésére. Bevezetve ezt a termelési függvényt Solow növekedési modelljébe, azt kapjuk, hogy bár a K+F szektorban dolgozók számának gyorsabb ütemű növelése élénkíti a gazdaság növekedését csakúgy, mint az oktatási rendszer hatékonyságának javítása, ám ezek az intézkedések nem jelentenek kiutat a közepes szintű fejlettség csapdájából. Egy lineáris tevékenységelemzési modell felírásával látható, hogy az számos, műszaki szempontból nem hatékony alaptechnológiát is tartalmaz, ám éppen ezek fejlesztése jelentheti a keresett kiutat, mert egyrészt ezek azok az alaptechnológiák, amelyek fellendítik a közepesen fejlett gazdaságot, ugyanakkor reálisan elérhetők. Másrészt fejlesztésük jóval kevesebb erőforrást igényel, mint a valamennyi alaptechnológiára vonatkozó teljes tényező-termelékenység emelése.

Csáji Balázs Csanád a „Statisztikus tanuláselmélet: klasszifikáció és regresszió sztochasztikus garanciákkal” című előadásában áttekintette a statisztikus tanuláselmélet néhány fontos eredményét, különös tekintettel a klasszifikációs és regressziós módszerekhez adható sztochasztikus garanciákra. A statisztikus tanuláselmélet egyik alapkérdése, hogy megfigyelések egy véges mintájából hogyan következtethetünk induktívan – minimális statisztikai feltevések mellett – az adatokat generáló rendszerre úgy, hogy minél jobb legyen a modellünk általánosítóképessége. Az előadás a klasszikus VC (Vapnik–Chervonenkis) dimenzión alapuló eredmények és a keresztvalidációs bizonytalansági korlátok mellett újra-mintavételezésen (ld. Csáji, Campi és Weyer, 2015), valamint eloszlások (reprodukáló magú) Hilbert-terekbe történő beágyazásán alapuló konstrukciókat is tárgyalt.

Ezen túlmenően a kombinatorikus optimalizálás egy nemzetközi vezéregyénisége, az idén elhunyt Balas Egon (1922–2019, a Carnegie Mellon Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja) tiszteletére a konferencia emlékszekciót szervezett.

A konferencia tematikája az operációkutatás néhány tipikus alkalmazási körének és módszertani eszközének széles skáláját fedte le, ezek mindegyikében szerveződött legalább egy szekció. A témakörök a teljesség igénye nélkül:

 • ütemezés;
 • hálózatok;
 • ládapakolás;
 • döntéselmélet;
 • sztochasztikus modellek;
 • ellátási láncok;
 • gazdasági és mérnöki modellek;
 • lineáris, nemlineáris programozás;
 • egészértékű és diszjunktív programozás;
 • kombinatorikus módszerek;
 • elosztási és szétosztási feladatok;
 • játékelmélet;
 • alkalmazások.

Összességében 95 előadás hangzott el, a kivonatok a http://www.mot.org.hu/mok2019/eloadasok címen érhetők el. A résztvevők 130 fős létszáma is egyike a legmagasabbaknak a konferenciasorozat több mint ötvenéves történetében. Ez a szervező társaságok számára nagyon fontos visszajelzés az alkalmazott kutatások iránti érdeklődés élénkségéről, és ez egyben tudományszervezői munkájuk elismerése.

A konferencia társadalmi programjának állandó ünnepi eleme két rangos szakmai díj, a Krekó Béla-díj ill. az Egerváry Jenő emlékplakett átadása. A Krekó Béla-díjat 2019-ben a Gazdaságmodellezési Társaság idén Bessenyei Istvánnak ítélte oda a makro- és mikromodellezés területén évtizedeken át folytatott egyetemi oktatási és kutatási munkásságáért, valamint a Szigma Matematikai-Közgazdasági Folyóirat főszerkesztőjeként kifejtett eredményes tevékenységéért.

Az Egerváry Jenő emlékplakettet a Magyar Operációkutatási Társaság 2019-ben Temesi Józsefnek (Budapesti Corvinus Egyetem, professzor emeritus) ítélte oda az operációkutatás, a döntéselmélet és a felsőoktatás-menedzsment és -stratégia terén elért kutatói, oktatói, alkalmazói és vezetői tevékenységéért, valamint a Magyar Operációkutatási Társaság szakmai munkájához való jelentős hozzájárulásáért.

A hagyományainknak megfelelően konferenciakötet nem készül, viszont az elhangzott előadásokhoz kapcsolódó anyagok angol nyelvű publikálására a Central European Journal of Operations Research különszámában nyílik lehetőség. Magyar nyelven történő rövid összefoglalókat az Alkalmazott Matematikai Lapok, teljesebb, részletekre is kitérő cikkeket pedig mind az Alkalmazott Matematikai Lapokmind pedig a Szigma Matematikai-Közgazdasági Folyóirat közöl, konszenzus alapján megbízott, reprezentatív vendégszerkesztők közreműködésével.

Köszönettel tartozunk a konferencia szervezőinek a professzionális és gondos szervezésért, itt csak a korábban nem említett tisztségviselőket említve: a Program Bizottság elnökének és titkárának, Csendes Tibornak (SZTE), Kis Tamásnak (MTA SZTAKI). 

A konferencia támogatói Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, az EPIC Innolabs, az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kara, a HU-MATHS-IN Magyar Ipari és Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat az EFOP 3.6.2-16-2017-00015 sz. pályázaton keresztül, az SZTE TTIK Informatikai Intézete, a Wheeler Számítástechnikai Szolgáltató Kft. és a Fókusz Takarékszövetkezet voltak.

Bozóki Sándor

MTA SZTAKI

a Szervező Bizottság tagja