Az Arany Dániel Matematika Verseny 2020-as döntője

Az Arany Dániel Matematika Verseny 2020-as döntője

A verseny első két fordulóját a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan szerveztük meg. A kezdők versenybizottsága 2020 januárjában összeállította az egyes kategóriákban a döntő feladatsorait. Időközben az év elején Magyarországon is kitört a COVID-19 járvány, ami már akkor előre vetítette annak a lehetőségét, hogy a 3. fordulót a szokásoktól eltérően kell megrendezni. A döntő megrendezésére három forgatókönyvet is kialakított a Bolyai János Matematikai Társulat vezetősége.

Első lehetőségként a dolgozatokat a tanulók az EDUTUS Egyetem két nagytermében írták volna meg, ügyelve arra, hogy a diákok és a tanárok együttes létszáma egyik helyiségben sem haladja meg a 100 főt.

Második lehetőségként az vetődött fel, hogy az egyetem bezárása esetén a tanulók a saját iskolájukban az érettségi vizsgák körülményeinek megfelelően, tanári felügyelet mellett fognak versenyezni.

A harmadik opció pedig az volt, hogy a döntőt elhalasztjuk addig, amíg a járvány lecsendesedik, és vissza nem áll a hagyományos munkarend az országban.

Miután március 13-án a miniszterelnök bejelentette, hogy az iskolák átállnak az online oktatásra, természetes módon a verseny döntője halasztásra került. Mivel a járvány a vártnál hosszabban elhúzódott, és az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek döntői sem kerültek megrendezésre, ezért felvetődött az a gondolat is, hogy a verseny végeredményét a bizottság a 2. forduló eredményei alapján állapítsa meg. Végül a Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Bizottsága 16 igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodással a verseny szeptemberi befejezése mellett döntött.

A versenybizottság 2020. szeptember 9-ére tűzte ki az időpontot, és úgy terveztük, hogy a diákok Budapesten az EDUTUS egyetemen írják meg a dolgozatukat. Sajnos az élet ismét átrendezte a számításainkat. Több iskola is jelezte, hogy fenntartója az egyre fokozódó járvány miatt nem engedélyezi a diákok Budapestre utazását, ezért az lett a megoldás, hogy a  döntős dolgozatokat minden résztvevő saját iskolájában írta meg. A versenyfeladatok a kezdés előtt 20 perccel online úton érkeztek meg a középiskolákba. A versenyfelelős kinyomtatta a küldött feladatsorokat, és a versenyzők papíron dolgoztak tanári felügyelet mellett. A befejezés után az iskolában a dolgozatokat beszkennelték vagy lefényképezték, és azokat elektronikus úton továbbították a Bolyai János Matematikai Társulathoz. Az eredeti dolgozatokat másnap postai úton juttatták el a társulathoz.

A kezdők kategóriájában egy tanuló kivételével mindenki megírta a dolgozatot. A bizottságnak az volt a tapasztalata, hogy a dolgozatok valamivel gyengébbek lettek, mint a korábbi években. Különösen igaz ez a megállapítás a nem speciális tanterv szerint haladó gimnáziumi tanulókra. Ebben a kategóriában mindössze két tökéletes és néhány majdnem teljes értékű megoldás született. Ennek valószínűleg a feladatok nehézségi foka mellett az is az oka lehetett, hogy a középiskolák nagyon nehezen álltak át az online oktatásra.  Az átállás megnehezítette a magas színvonalú oktatás biztosítását, Ebben a formában lassabban lehetett haladni, kevesebb tananyagot lehetett elvégezni. Valószínűleg egyes iskolákban megszűntek a szakköri foglalkozások, háttérbe szorult a tehetséggondozás. Országos szinten is ugyanez a helyzet volt jellemző. Elmaradtak az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola tavaszi foglalkozásai, nem tartottak meg színvonalas matematika táborokat. Ez nagyon hiányzott a 9. osztályos tanulók egy részének, hiszen ők a középiskola elején tanulják meg, hogy milyen egy teljes értékű bizonyítás, hogyan kell a gondolataikat úgy leírni, hogy az precíz, megfelelően indokolt legyen, és természetesen ebben a korban tanulnak meg a diákok sok nagyon fontos tételt, módszert, amire támaszkodni tudnak további tanulmányaik során.

Ennek figyelembevételével a bizottság végül úgy döntött, hogy a szerényebb teljesítmények ellenére is a korábbi éveknek megfelelően jutalmazza a jó eredményt elért tanulókat. Így 5 első, 2 második, 5 harmadik díj és 7 dicséret került kiosztásra. A díjazott tanulók egy részével beszélgetve, a diákok elmondták, hogy kicsit szomorúak amiatt, hogy a verseny ilyen formában zajlott le, és nem a Rényi Alfréd Matematikai Intézetben vehették át díjaikat, de nagyon remélik, hogy 2021-ben már a szokott módon kerül megrendezésre a verseny döntője A magam részéről én is nagyon bízok ebben:                

Fonyó Lajos

                                                             a kezdők versenybizottságának elnöke

2020. március 13. Az Arany Dániel Verseny HALADÓK versenybizottságának harmadik ülése a tanévben. A bizottság meghatározza a döntőbe jutott tanulók névsorát. Szomorúan állapítottuk meg, hogy az első kategóriában nagyon kevés dolgozatot küldtek tovább, és azt is, hogy a geometria feladatok egyre nagyobb nehézséget jelentnek a versenyzők számára. Ezt követte a döntő feladatsorainak kitűzése. Igyekeztünk a második forduló tapasztalatainak figyelembevételével elkészíteni a feladatsorokat. Az ülés végén, amikor a jól végzett munka elégedettségével felálltunk, valaki csendben megkérdezte: „Lesz döntő forduló?”. Némi tanácstalansággal néztünk egymásra. Reménykedtünk, hogy a 11-én bevezetett intézkedések betartásával, némi átalakítással még megrendezhető a döntő. Nem tudtuk még, mivel állunk szemben…

Aznap estére kiderült, hogy ez aligha lesz lehetséges. Gyors egyeztetések indultak el a bizottságokon belül, és a bizottságok között, a Bolyai Társulat bevonásával. A mi álláspontunk (egyeztetve a KEZDŐK bizottságával) mindenképpen az volt, hogy a döntőt szeretnénk megszervezni, lehetőleg a hagyományos formájában, hiszen az Arany Dániel Verseny csúcspontja a döntő, ahol az ország különböző pontjairól érkező versenyzők évfolyamuk és kategóriájuk legjobbjai együtt, egy teremben írják a versenydolgozatot. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy jóval könnyebb helyzetben voltunk, mint például az OKTV szervezői, hiszen a mi versenyünk nem jelent plusz pontokat a felsőoktatási felvételi eljárásban.

Tehát maradt a halasztás. Akkor még kicsit túlzónak éreztük azt a mondatot, amit kimondtunk, nevezetesen, hogy akár őszig is elhalaszthatjuk a döntőt. Bíztunk a kollégák szakmai elhivatottságában, a versenyzők matematika iránti elkötelezettségében, és reméltük, hogy a versenyláz, a felkészítő és felkészülő munka hatékonysága nem hagy alább még akkor sem, ha szokatlanul hosszú idő lesz a második és a döntő forduló között.

Sajnos valóban őszre halasztódott a döntő. A bizottság nyár végén, szeptember elején még újra ránézett a feladatsorokra, azokat továbbra is megfelelőnek találtuk, megtörtént a lektorálás, és reménykedtünk abban, hogy a döntő megrendezhető részben hagyományos módon. Ugyanakkor egyre több jelzés érkezett az iskolákból, hogy a budapesti utazás veszélyeket rejt magába, senki sem szerette volna veszélyeztetni a versenyzők egészségét. Szomorúan, de a bizottság is erre a következtetésre jutott, így nem volt más lehetőség, mint bízni abban, hogy az iskolák vállalják a plusz feladatot, a döntő megrendezését helyben, megterhelve azzal a plusz előírással, hogy a versenydolgozatokat elektronikus formában még a verseny napján tovább kellett küldeni a Bolyai Társulatba.

Minden nehézség ellenére a döntő jól sikerült. Nagyon szép dolgozatok születtek, különösen a második kategóriában, de a másik két kategória versenyzőinek sem volt oka szégyenkezésre. Nem volt könnyű a sorrendet felállítani a sok jó dolgozat között, de ezt a feladatot már nagy örömmel végeztük, hiszen a versenyt sikerült eredményesen befejezni. Nagyon köszönjük az iskolák segítségét, és külön kiemelten köszönjük a felkészítő kollégák és a versenyzők áldozatos munkáját, matematika iránti elkötelezettségét!

Balga Attila

a haladók bizottságának elnöke

Az érdeklődők a tavalyi verseny részleteit a Bolyai Társulat honlapján nézhetik meg, ahol a díjazottak, valamint  a feladatok és a megoldások is megtalálhatók.

Az idei, 2020/21-es versenyről és az április 22-ére tervezett döntő lebonyolításának módjáról is majd itt lehet tájékozódni.