Graphisoft Alapítvány a Magyar Matematika Oktatásért

Graphisoft Alapítvány a Magyar Matematika Oktatásért

A Graphisoft-díj története és küldetése

1997 végén Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója méltó módon szerette volna felhasználni a Széchenyi-díjához kapott összeget. Fontos mérföldkövek előtt állt akkor a cég: termékeinek sikerére alapozva folyt a nemzetközi tőzsdei bevezetés előkészítése, átadás előtt álltak már a Graphisoft Park első épületei. Mindez nem jöhetett volna létre jól képzett, precíz munkát végző munkatársak nélkül. Az egészen különböző egyetemi végzettségek mellett a közös nevező a színvonalas középiskolai matematikai képzés volt, innen jött az ötlet, hogy a siker gyümölcseiből a méltatlanul alulfizetett matematika tanároknak kellene juttatni valamennyit. Közülük is a legeredményesebbek motiválására jött létre az alapítvány. Az anyagi alapokat néhány kezdeti egyéni befizetésen túl a Graphisoft SE (SE = Societas Europaea) rendszeres éves támogatása biztosítja.

Az alapító okirat szerint küldetésünk „a magyarországi matematika oktatás támogatása”, a középiskolai matematika versenyeken legjobb eredményt elérő diákok felkészítő tanárainak díjazása.

1998 óta minden évben a legjobb versenyeredményeket elérő diákok tanárait jutalmazza az alapítvány. Az első években még támogattunk néhány matematika-oktatáshoz szorosan kapcsolódó rendezvényt, kiadványt is, de ezen igények ugrásszerű növekedése miatt a kuratórium úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló pénzt kizárólag tanári díjazásra fordítja. Eleinte néhány különdíjat is kiadtunk azoknak, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a magyar matematika-oktatás eredményességéhez. Ezt a szerepet 2001-től átvette a Rátz Tanár Úr díj, az Ericsson, a Graphisoft és Richter cégek közösen alapított életműdíja a természettudományos oktatásban kiemelkedő középiskolai matematika, fizika, kémia és biológia tanároknak. 2009 és 2011 között ideiglenesen bővítettük a díjazottak körét informatikatanárokkal is, de az informatikaoktatás eredményességében az alapító Graphisoftnak és a kuratóriumnak komoly kétségei voltak és így visszatértünk a kiinduláshoz.

A díjazottak kiválasztásakor a középiskolás évek nagy hagyományokkal rendelkező versenyei, az Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny és az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny matematika kategóriáinak eredményeire alapoz az alapítvány kuratóriuma. A diákok által megjelölt felkészítő tanárok helyezések és kategóriák szerint rendezett névsora a kiindulási pont. Ez a Graphisoft-díj különlegessége, egyedisége. Erre nem lehet pályázni, ajánlani, kizárólag tehetséges, jól felkészített tanítványok versenyeredményei révén lehet bejutni a jelöltek közé. A két versenyen a 4 középiskolai évfolyam összesen 9 kategóriájában a legutóbbi évek díjazottjainak kihúzása után algoritmikusan keressük meg az évi 20 díjra érdemes tanárt. Ha több tanár is részt vett egy diák felkészítésében, egyformán esélyesek.
Az ismétlődések elkerülésére a kuratórium megalkotott néhány belső szabályt: a díjat 8 éven belül nem ismételjük, a Rátz Tanár Úr Életműdíj után is várunk 4 évet. Csak középiskolában tanító kollégák kaphatják, az iskolák igazgatóin keresztül ellenőrizzük, hogy a versenydolgozatokon feltüntetett név valóban az eredményhez hozzájáruló tanáré-e. Ebben az előkészítő munkában a kezdetektől az Oktatási Hivatal (OKTV, iskolák elérése) és a Bolyai János Matematika Társulat (Arany Dániel versenyeredmények, idéntől már infrastruktúra biztosítása is) munkatársainak segítségére támaszkodunk. Húszéves hagyomány az is, hogy az Oktatási Hivatal által szervezett OKTV díjkiosztó ünnepség végén kapják meg a tanárok elismerésünket, amely az emlékplakett mellett a havi tanári átlagfizetést még mindig meghaladó összegű pénzjutalom.
Próbálunk figyelni a hasonló díjakra is, nagyobb együttállásra még nem volt példa. Néhány kuratóriummal van informális kapcsolatunk, ugyanakkor a 2013 óta pályázati alapon, változatos időpontokban és mennyiségben átadott Bonis Bona díjazottakkal a több éves összesítő listákat nézve nagy az átfedés.

A Graphisoft-díj érzékelhetően nagy presztízzsel bír: a díjazott tanárok honlapjaikon, különböző helyeken megjelenő életrajzaikban feltüntetik ezt az elismerést. A díjátadás módja is növeli jelentőségét, hiszen az oktatás vezető hivatalnokai előtt; a legjobb versenyeredményt elérő diákok elismerése után; igazgatóik, kollégáik jelenlétében kapják meg a tanárok a plakettünket.

Néhány adat: 2017-ig 426 díjat adtunk ki, ebből az első években 17 volt a különdíj, 2009-2011 között 19 informatika tanár is kapott díjat. Négyen voltak, akik 20 év alatt háromszor és 33-an, akik kétszer kaptak díjat.

A kuratórium elnöke: Sparing László (2008-tól), tagjai Holics László, Váncsa István. Tiszteletdíjat egyikünk sem kap, az alapítvány csak a díjakra, adókra, könyvelőre, bankszámla-vezetésre költ.

Sparing László

a kuratórium elnöke