Aktuális szám: Default sablon 

recenzió

 • Lakatos Imre írásai matematikáról és a matematika filozófiájáról

  „A gyakorló matematikus filozófiája” című kötetről Kutrovácz Gábor könyvismertetése Lakatos Imre matematikára vonatkozó nézeteiről nyújt bepillantást  Karl Popper kritikai filozófiája, Pólya György matematikai heurisztikája és Hegel dialektikája mentén. „A matematika története, a filozófia iránymutatását nélkülözve, vakká, a matematika filozófiája, mellőzve a matematika történetének legérdekesebb problémáit, üressé válik” – idézi a

  ...
 • Már a matematikai képletekkel is megbirkóznak a neuronhálózatok

  A mesterséges intelligencia neuronhálózatai képesek megoldani mintafelismerési problémaként átfogalmazható technikai kihívásokat. Természetes hangzású nyelvi fordítást nyújtanak. Képkezelő alkalmazások használják őket arra, hogy felismerjék és csoportosítsák a többször felbukkanó arcokat a galériádban. Mindazonáltal a neuronhálózatok mindig is lemaradtak egy szembetűnő területen: a bonyolult szimbolikus matematikai problémák megoldásában. Lehet, hogy

  ...
 • Mark Kac: A véletlen rejtélyei

  Az egyik legjobb tudományos népszerűsítő könyv, amelyet valaha olvastam. Bölcs, szellemes, időszerű. – írta az Érintőben 2020-banaz angol nyelvű könyvről Simonovits András. A könyv most megjelent magyar nyelven is, Gyárfás Vera fordításában.. A véletlen rejtélyei…

 • Matézis, mechanika, metafizika

  A Gondolat Kiadó a természettudományok és a matematika, valamint a filozófia, a művészetek, az irodalom és a történettudomány kölcsönhatásait vizsgáló tudománytörténeti sorozatot indított

  ...
 • Megjegyzések az adatbányászatról jégkorongcsapatok összeállítása ürügyén

  Nemrégiben olvastam egy izgalmas cikket Südy Barbara (BME, Analízis Tanszék) tollából az Alkalmazott Matematikai Lapokban, mely arról szólt, hogyan optimalizáljuk jégkorongcsapatok összetételét adatbányászati módszerekkel. A korszerű statisztikai – és abból kinőtt – módszerek egy ilyen, első

  ...
 • Micsoda?! Programozás gyerekeknek?

  Jelen sorok írója tízéves korában kezdett programozni tanulni, és ez meghatározó tapasztalat volt annak ellenére, hogy az akkori számítógépek 

  Mit jelentenek a szavaink?

  Egyetlen mondatban összefoglalható az ún. számítógépes nyelvészet „szemantika” nevű feladatköre: hogyan mondjuk meg a számítógépnek, hogy mi a szavak jelentése, oly módon, hogy ugyanolyan értelmes válaszokat adjon vissza a kérdéseinkre, mint amilyeneket egy embertől is elvárnánk…Molnár Zoltán szubjektív beszámolója Kornai András: Szemantika című könyvéről.

 • Nemnegatív operátor-félcsoportok

  Mik is azok a nemnegatív operátor-félcsoportok, és miért fontos ezek vizsgálata? Bátkai András, Marjeta

  ...
 • Pálfalvi Józsefné: Varga Tamás élete

  Az 1987-ben elhunyt, világszerte ismert nagy műveltségű matematikusnak, aki a 20. századi iskolai matematika megújításának egyik vezetője volt, sokat emlegetett komplex matematikatanítási kísérlete a mai tanítók és tanárok számára már történelem, részleteit kevesen ismerik. Ezt a hiányt pótolja Pálfalvi Józsefné könyve Varga Tamás életéről. Tovább…

 • Piruett körzővel

  Százhárom kosár meggy a raktáron,
  Meg a tehenek számának négyzete a négyzeten,
  Összesen kétmillió darab a vidéki piacon.
  Hány szem meggy van egy kosárban,
  És mennyi az eladó tehenek száma?

  Erről a feladványról és egyebekről ír Tóth János Korgyemszkíj: Piruett körzővel. Mesés fejtörők nemcsak iskolásoknak c. könyve kapcsán.

  ...
 • Rangsorolás – a társasjáték, amit mindenki játszik

  Érdi Péter könyve (német fordítása megjelenőben van, magyar, kínai, koreai és japán fordítása most készül) informatív és szórakoztató. A szerző az összehasonlítással, minősítési besorolással és rangsorolással kapcsolatos gondolatok és történetek kincsestárát gyűjtötte össze a lehető legszélesebb körből: sport, művészetek, tudomány, politika, média és bevásárlás…Miért olyan népszerű és megkerülhetetlen a rangsorolás? Ízelítőt kapunk Schubert

  ...
 • Rényi Zsuzsanna: Ars Mathematica

  Angol nyelvű könyv jelent meg Rényi Alfréd születésének 100. évfordulójára, amelyet lánya, Rényi Zsuzsanna írt korábbi, magyar nyelvű interjúkötete (Dialógusok egy matematikusról, Polygon, 2013) nyomán. A Rényi házaspárról szóló életrajz címe Rényi kutatói és pedagógusi hitvallását idézi: Ars Mathematica. A könyvet Szász Domonkos mutatja be

 • Róka Sándor: Zénón figyelmeztetése

  A jó bornak se árt a cégér. Ahogy a Múzeumok éjszakáján megtelnek az üres épületek, vagy ahogyan az ilyen-olyan Maraton tömegeket vonz a komoly zene meghallgatására, úgy az olvasóink által nyilván nagyrabecsült matematikának is jót tesz, ha élvezetes formában tálalják. Erre kiváló példa Róka Sándor: Zénón figyelmeztetése című könyve. Tóth János recenziója következik.

 • Russelltől Gödelig

  A matematikában járatosabbak számára gyakran idegenek a matematikafilozófia kérdésfeltevései, fogalomhasználata és érvelési stílusa, míg a filozófiában otthonosabban mozgók közül sokakat elriasztanak a rendszeresen előforduló technikai jellegű, komolyabb matematikai felkészültséget igénylő részletek. A Russelltől Gödelig írásainak célközönsége főként az első csoport: a kötet kilenc esszéje a Műegyetem „A matematika filozófiai alapjai és alkalmazásai” című olvasószemináriumán

  ...
 • Segíts a gyerekednek!

  Carol Vorderman elismert matematikus és kedvelt televíziós műsorvezető Nagy-Britanniában, továbbá David Cameron tanácsadója volt a jövő matematikaoktatását illetően.

  ...
 • Segner János András, a matematikatanár

  Segner János András (17041777) a pozsonyi evangélikus líceumban, majd egy évig a debreceni református kollégiumban tanult. A jénai egyetemen szerzett orvosdoktori diplomát. Rövid ideig Pozsonyban, majd egy évig Debrecenben folytatott orvosi gyakorlatot. 1732-től három évig a jénai egyetemen tanított

  ...
 • Staar Gyula: A matematika emberi arca

  Az interjúkötet különböző utakat bejárt szereplőiben közös nemcsak a tehetség, de szokatlanul széleskörű az érdeklődés, hatalmas a kitartás, az ifjúság jövője iránti felelősség, a család iránti szeretet. Az ő életükben is voltak buktatók, szomorúság, de sikereik, örömeik, kitűzött céljaik elérése jellemzi mindegyiküket. Egyvalamiben sosem csalódtak: a matematikában. ...

 • Számokban létezünk

  Matematika a mindennapokban egy autizmusban érintett matematikus szemén keresztül. Habár az autizmus lehetne csak egy plusz szó a mondatban, ennél sokkal nagyobb szerepe van. Olyan szerepe, ami áthatja az egész könyvet, ugyanúgy, ahogy maga az állapot hatja át az érintett személy egész életét és annak minden aspektusát. Vajda Kitti gyógypedagógus írt Daniel Tammet: Számokban létezünk című könyvéről. ...

 • Szokatlan párosítás

  ...
 • Tehetségek együtt – Specmat 1962–2022

  Idén 60 éve, 1962 szeptemberében indult el Magyarországon az első speciális matematika tagozatos gimnáziumi osztály. Nagyon sokan írtak már róluk, rengeteg interjú készült legendás tagjaival, a nemrég megjelent kiadvány szerzője, Gordon Győri János azonban egy, a teljes osztályra kiterjedő kutatás eredményeit foglalja össze. Legfontosabb kérdése: ötven év távlatából a kutatásban részt vevők hogyan tekintenek vissza a speciális matematika tagozaton töltött

  ...